Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Världsrekordet i trading har Dan Zanger som under en period av 18 månader tradade 10 000 USD till 18 MUSD, med start sommaren 1998. Zanger är specialist på aktiehandel.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Bakslag i Håkansboda - 2013-02-22

Bergsstaten har överraskande meddelat avslag på Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda. Detta med hänsyn till att fyndighetens art och belägenhet gör det olämpligt. Enligt beslutet är motiveringen är att det ansökta koncessionsområdet ligger inom skyddszonen för det område som omfattas av Lovisagruvans bearbetningskoncession.


Fallet är speciellt eftersom Kopparberg Mineral sedan tidigare har ett undersökningstillstånd för området med syfte att söka bearbetningskoncession och hade detta redan innan Lovisagruvan beviljades bearbetningskoncession. Den senare beviljades 2012 i enlighet med övergångsbestämmelser för gamla utmål. Det verkar således röra sig om ett unikt läge där lagstiftningen förefaller motsäga sig själv och där Kopparberg Mineral olyckligt hamnat i kläm på ett sätt som varit mycket svårt att förutse. Kopparberg Mineral ska överklaga beslutet och så vitt vi kan se finns det alltså goda anledningar att driva processen vidare till Regeringsrätten. Vi utgår från att en diskussion också kommer att inledas med Lovisagruvan för att undersöka möjligheterna till en gemensam lösning.


Dagens besked är givetvis ett tydligt bakslag där det är osäkert hur projektet påverkas men förseningar i utvecklingen är troligt att räkna med. I våra tidigare värderingar har Kopparberg Mineral Exploration som utgörs av fyndigheterna i Håkansboda och Tvistbo i Bergsslagen motsvarat 15-20 % av värdet av hela Kopparberg Mineral. Dock var kursen redan innan beskedet redan pressad och chansen att slutligen ändå erhålla en bearbetningskoncession för Håkansboda är visserligen svårbedömd men ändå rimligt god anser vi.


Kopparberg Mineral avlämnade under gårdagen sin bokslutskommuniké och i samband med det hade vi även tillfälle att samtala lite med VD Per Storm. Rapporten i sig bjöd inte på några överraskningar. Under perioden genomfördes en kapitalanskaffning via nyemission vilket möjliggjort nya investeringar i bolagets projekt. Netto efter emissionskostnader och låneåterbetalning fick Kopparberg Mineral in ca 10,5 MSEK under kvartalet. 3,8 MSEK investerades i intressebolaget Nordic Iron Ore (NIO) (totalt under 2012: 8,75 MSEK) och ägarandelen uppgår nu till 20,6 %. Aktiviteten vad gäller prospektering har ökat, främst vad gäller Håkansboda, där de inledande resultaten rapporterades tidigare i veckan.


Kassan uppgick vid årsskiftet till 6,2 MSEK och kommer att behöva förstärkas inom de närmaste kvartalen. Vilken finansieringskälla som ska användas har Kopparberg Mineral inte ännu gett besked om, men en möjlig väg är en delvis försäljning av innehavet i NIO, i första hand via utfärdade köpoptioner med lösen 25 SEK per aktie (teckningsperiod löper för närvarande och t o m 30 april). Den senaste större transaktionen i NIO-aktier var konvertering av konvertibler om 60 MSEK till kursen 17 SEK. Sedan dess har mineraltillgångarna ökat kraftigt från 67 till 170 miljoner ton, framför allt har tillgångar i Väsman kunnat definieras med kärnborrningar och här finns fortsatt stor expansionspotential. I dagsläget verkar det visserligen finnas en stor spridning i uppfattningen om rimlig värdering av järnmalmstillgångar i Norden generellt och även NIO specifikt, dels mot bakgrund av att projektet alltjämt befinner sig i relativt tidig fas, dels givet de stora uppstarts- och finansieringssvårigheter som drabbat Northland Resources och Dannemora Mineral. Vi bedömer emellertid att NIO är lika bra eller bättre positionerat i förhållande till dessa jämförelseobjekt med avseende på avgörande faktorer som produktkvalitet, logistik, mineraltillgångar och expansionsmöjligheter och sammantaget är ett projekt med bättre förutsättningar i utgångsläget. Vi förväntar oss mer vägledning inom den närmaste tiden kring NIO som kan bidra till att minska osäkerheten, närmast bokslutskommuniké och teknisk rapport från Väsmanborrningarna. Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys av Kopparberg Mineral, inklusive en närmare titt på NIO.


Trots ökad aktivitet på många håll i gruppen har det varit relativt tyst kring Norrliden Mining. Detta gäller inte minst zinkfyndigheten EVA, där intressanta förekomster av ädelmetaller och goda möjligheter till dagbrottsbrytning gör det till en av de potentiellt mest attraktiva tillgångarna i gruppens palett. Norrliden Mining lämnade under hösten in en kompletterad ansökan om bearbetningskoncession och förväntar sig ett besked från Bergstaten inom kort. En medgiven bearbetningskoncession för EVA skulle ta bort en hel del osäkerhet och vore i våra ögon en tydlig (och sedan lång tid efterlängtad) kursdrivande faktor då vi ser stora övervärden i projektet.  


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00