Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
En ”Black Swan” är en högst osannolik händelse, som trots allt inte kan uteslutas.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore - 2013-01-17

Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore (NIO) har de senaste dagarna kunnat visa upp stora framsteg i projektutvecklingen och därmed välförtjänt hamnat i strålkastarljuset.

Häromdagen tecknades en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 miljoner ton per år.  Idag presenteras även en ny uppskattning av mineraltillgångarna baserat på höstens borrningar i Väsman och Blötberget som visar på en kraftig ökning av resurserna från 61 till ca 170 miljoner ton. För Väsmanfyndigheten rapporteras ca 93 miljoner ton mineraltillgångar och förutsättningarna att ytterligare väsentligt öka dessa genom kommande borrningskampanjer bedöms enligt bolaget som mycket goda. Som bekant har tidigare magnetiska undersökningar utförda 2011 indikerat en potential på 600-650 miljoner ton i Väsman och resultatet av de hittills genomförda borrningarna avser endast en liten del av fältet, enligt NIO:s VD Christer Lindqvist.

 

Att betydande mineraltillgångar nu kunnat verifieras i Väsman är så klart mycket positivt och ett stort steg mot att tydliggöra värdet i projektet. Hur stor del av fältet som omfattats av den genomförda första delen av borrkampanjen uppges inte och vi ser fram emot mer information i den kommande tekniska rapporten, men bolaget ser som sagt stor expansionspotential framöver. Dessutom har tillgångarna i Blötberget ökat kraftigt med höstens undersökningar och därmed tydligt förbättrat kalkylen i NIO:s projekt även ”ex-Väsman”. En annan positiv faktor är givetvis att järnmalmspriserna stärkts betydligt från höstens bottnar till nivåer kring 150 USD/ton.  Inräknat Väsman har NIO uppgett att man siktar på en produktionskostnad på 48 USD/ton och dagens priser motsvarar därför en hög lönsamhet. Investeringsbehovet är samtidigt omfattande och nuvarande aktieägare i NIO kommer inte att själva kunna finansiera bolaget fram till gruvstart. Stora framsteg i prospektering, som i dagens pressmeddelande, ökar dock självklart chanserna att kommande finansieringrundor exempelvis i samband med en notering av NIO-aktien kan göras till en högre värdering.

 

De nu angivna mineraltillgångarna på 170 miljoner ton motsvarar med halter mellan 36 och 44,5 % grovt räknat ca 67 miljoner ton järn, vilket exempelvis överstiger Northland Resources Kaunisvaaraprojekt. Det är något vanskligt att jämföra värderingen av olika järnmalmsprojekt då utvecklingsfas och många andra specifika faktorer spelar in, men exempelvis uppskattar vi att Beowulf som befinner sig i tidig fas värderas till ca 1 USD/ton järn baserat på rapporterade mineraltillgångar. Liksom NIO ser Beowulf stora expansionsmöjligheter men rakt översatt skulle det motsvara en värdering på 435 MSEK för Nordic Iron Ore och för Kopparbergs andel (justerat för utställda köpoptioner) 75 MSEK eller 6,4 SEK per aktie. Vår modell med riskjusterad kassaflödesvärdering tyder dock på högre värden än så och vi hoppas kunna återkomma med en djupare analys inom kort med mer kött på benen. Givet att vi som vi skrivit i tidigare analyser ser stora övervärden även i Kopparbergs övriga hel- och delägda projekt, som KM Exploration (Bergslagen) och Norrliden Mining, bedömer vi att det finns en stor potential i Kopparberg Minerals aktie även efter uppgången hittills i år.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00