Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den mest kända kalendereffekten är januarieffekten som i korthet innebär att avkastningen på aktiemarknaden i januarimånad är riskjusterat högre än andra månader.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 3 kv. 2012 - 1970-01-01

Stort fokus har legat under tredje kvartalet legat på finansiering och genomförandet av nyemissionen. Efter periodens utgång slutfördes nyemissionen på 18,7 MSEK.


Ett av de viktigaste motiven till emissionen var att finansiera fortsatt prospektering och utveckling av fyndigheten i Håkansbodaområdet. Under sommaren utfördes ytnära kaxborrningar i närheten av den tidigare modellerade mineraliseringen och bolaget uppger att dessa ska följas upp med kärnborrningar. Vi gissar att en anledning, förutom att utöka mineraltillgångarna, är att Kopparberg närmare vill undersöka förutsättningarna för att en framtida gruva delvis ska kunna brytas i dagbrott. Norra delen av Håkansbodafältet kring den s.k. Norrgruvan uppges också vara mycket intressant och kärnborrning planeras där i närtid. Vad gäller projektområdet i vidare bemärkelse ska borrningar även genomföras kring Eriksgruvan ca 2 km söder om själva Håkansbodafältet. Målet är att definiera mineraltillgångar på 5 miljoner ton enbart i Håkansbodafältet.


Väsmanbesked inom kort
Intressebolaget Nordic Iron Ore (NIO) genomförde under kvartalet lejonparten av årets planerade kärnborrningsprogram i Väsman. Som bekant har NIO tidigare på basis av magnetiska mätningar här identifierat ett exploration target i form av en järnmalmsmineralisering på 600-650 miljoner ton, med stor potential därutöver. I rapporten skriver Kopparberg Mineral att resultat väntas kunna publiceras redan under innevarande kvartal, vilket tydligt höjer temperaturen. En annan positiv nyhet var att regeringen i september annonserade satsningar på gruvrelaterad infrastruktur vilka även förslås omfatta kapacitetshöjande åtgärder för malmtrafiken på järnväg från Ludvika. Detta understryker en av projektets fördelar, nämligen tillgången på infrastruktur, och stärker ytterligare förutsättningarna. Vidare vad gäller NIO har Kopparberg efter perioden dels deltagit i konvertering av tidigare lån, dels tecknat nya aktier för 3,8 MSEK. Därmed har ägarandelen i järnmalmsprojektet till stor del försvarats och uppgår till 20,2 %. För knappt 40 % av detta innehav finns utställda köpoptioner med lösenpris 25 SEK som i sin tur delades ut till de aktieägare som deltog i Kopparbergs nyemission. Här finns en möjlig finansieringskälla och möjlighet till delvis återbetalning på NIO-investeringen som dock givetvis är avhängig utvecklingen i NIO.


Svårförklarlig kursrörelse
Kassan är alltså efter nyemissionen relativt välfylld och projekten rullar på i huvudsak enligt plan. Därför är det förvånade att se kräftgången i aktiekursen den senaste tiden. Det har visserligen varit lite stiltje i nyhetsflödet under hösten och det är inte heller omöjligt att även de utdragna problemen kring uppstarten av vissa nordiska gruvor har inverkat negativt på sentimentet. Kursfallet har sammanfallit med en stor omsättning i aktien vilket förbryllar och vi kan så klart inte utesluta att något oförutsett inträffat som vi ännu inte har vetskap om.  Med den brasklappen ser vi en intressant period framöver där nyemissionen har nu gett resurser att öka takten. Dessutom finns en tydlig kursdrivare i närtid i form av borrningsresultat från Väsman. Vi beräknar ett rimligt riskjusterat värde på omkring 10 SEK per aktie för Kopparberg Mineral och ser en mycket stor utväxling vid positiva nyheter.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00