Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Tidningen the Trader rankade 2005 världens genom tiderna bästa traders. Första platsen gick till Paul Tudor Jones. Trea på samma lista kom George Soros.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 2 kv. 2012 - 2012-08-16

Kopparberg Minerals verksamhet för 2 kv. kan sammanfattas som förberedelser inför att öka aktiviteten i projektportföljen.  Man har exempelvis planerat för ett större borrprogram under hösten i Håkansboda och har även nyligen erhållit tillstånd för detta. KMIN rapporterade tidigare under året ökade mineraltillgångar i det undersökta området och ser goda möjligheter att hitta ytterligare betydande kopparmineraliseringar.


Stort fokus har vidare legat på att planera finansiering av koncernens hel- och delägda gruvutvecklingsprojekt. Intressebolaget Nordic Iron Ore (NIO) genomförde som bekant en konvertibelemission på 60 MSEK under juni där Kopparberg deltog med 4 MSEK. Syftet är att finansiera vidare undersökningar av den omfattande järnmalmsmineraliseringen i Väsman och även borrningar samt provbrytningar i Blötberget. KMIN rapporterar att borrningar i Väsman ska inledas under augusti. Vidare har NIO lämnat in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstart av gruvorna i Blötberget och Håksberg.


Vi bedömer att det är långsiktigt rätt väg att fortsätta att delta i utveckling och finansiering av NIO, även om det tillsammans med övriga projekt tär på kassan. KMIN hade 1,8 MSEK i likvida medel vid juni månads utgång och har därefter tagit ett brygglån på 4 MSEK. Frågan om en mer långsiktig finansiering kommer rimligtvis att adresseras inom kort, bolaget skriver i rapporten att man har gjort förberedelser för att genomföra en kapitalisering under hösten. KMIN kommer redan den 17 augusti att hålla en extra bolagsstämma och har inför denna begärt ett utökat bemyndigande för en nyemission.


Sommaren har varit en prövning för KMINs aktieägare och förutom en generell svaghet i gruv- och metallsektorn har högst troligt förväntningar om en kommande nyemission bidragit till att tynga aktiekursen. Börsvärdet har sjunkit från årets toppnivåer på över 90 MSEK till dagens nivå under 40 MSEK vilket tyder på att väldigt mycket osäkerhet redan är diskonterad. Att NIO fått en betydande delfinansiering på plats är samtidigt ett väsentligt kliv framåt för att på sikt kunna tydliggöra potentialen i projektet (inte minst Väsman), och detta framsteg har enligt vår mening orättvist hamnat i skymundan, åtminstone sett till KMINs kursgraf. Det återstår emellertid för Kopparberg Mineral att mer detaljerat redogöra för hur fyndigheterna i Håkansboda och i Norrliden Mining ska utvecklas vidare och hur detta ska finansieras, men som sagt mycket tyder på att besked kommer inom kort.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00