Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Tidningen the Trader rankade 2005 världens genom tiderna bästa traders. Första platsen gick till Paul Tudor Jones. Trea på samma lista kom George Soros.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering - 2012-06-11

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore, tar in 60 MSEK i ett konvertibelt lån för att finansiera vidare utveckling av sina järnmalmstillgångar. Informationen i pressmeddelandet är relativt knapphändig tills vidare, men pengarna uppges närmast komma att användas till en borrkampanj för den högintressanta Väsmanfyndigheten, samt till borrningar i Blötberget som en del av fortsatt arbete med feasability-studie och för att förhoppningsvis även utöka mineraltillgångarna där. NIO har också gjort under innevarande kvartal genomfört en provbrytning i Blötberget.


Vi ser prospektering i Väsman som en av de absolut viktigaste faktorerna för framtida värdering och finansiering av Nordic Iron Ore och det är därför ett positivt besked att man nu kan gå vidare med dessa undersökningar. Om borrkampanjen kan bekräfta de magnetiska mätningarna (en mineralisering på 600-650 Mton) och definiera större mineraltillgångar skulle det potentiellt lyfta NIOs projektportfölj till en helt annan nivå. I prospektet inför noteringsplanerna angav NIO en bedömning om att borrkampanjen i Väsman skulle kosta ca 30 MSEK.


Vad gäller finansieringen är som sagt informationen om villkoren i konvertibelemissionen än så länge sparsmakad och det försvårar en bedömning av exakt vad transaktionen innebär för befintliga aktieägare, som Kopparberg Mineral. Mer information förväntas dock kunna släppas inom kort. Kopparberg uppger dock att även de kommer att delta i konvertibellånet och därmed delvis försvara sitt ägande i NIO. Med den begränsade informationen som brasklapp så är det positivt att dimman nu börjar skingras kring finansieringen. Detta i synnerhet i perspektivet av att KMINs värdering den senaste tiden pressats rejält och idag ligger på dryga 40 MSEK. När NIO avbröt planerna på notering vid First North låg börsvärdet på KMIN som jämförelse kring 90 MSEK. Vid den lägsta kursen i det då indikerade intervallet för NIOs planerade emission till allmänheten i vintras värderades KMINs andel i Nordic Iron Ore till 42 MSEK. Hur man än räknar pekar det på att bolagets huvudsakliga tillgångar, vilket förutom andelen i NIO utgörs av 50 % i Norrliden Mining och Håkansboda- och Tvistbofyndigheterna, värderas väl snålt på First North idag.  Även om sektorn haft en generellt svag utveckling under våren har KMIN – aktien i våra ögon pressats orättvist mycket och vi förväntar oss att dagens nyhet bidrar till att gapet nu kan börja täckas upp. Att undersökningarna på Väsman nu kan påbörjas innebär vidare ytterligare möjligheter till intressant nyhetsflöde till hösten.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00