Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
En ”Black Swan” är en högst osannolik händelse, som trots allt inte kan uteslutas.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 4 kv. 2011 - 2012-02-23

Prospekteringsverksamheten har varit begränsad under fjärde kvartalet då det mesta arbetet utfördes tidigare under året. Utvärdering av sommarens kärnborrningar i Håkansboda pågår och en mineraltillgångsberäkning beräknas vara färdig under innevarande kvartal. En högintressant fråga är hur denna kommer att förhålla sig i relation till tidigare operatörers bedömningar, borresultaten från i höstas tydde som bekant på mineraliseringar närmare dagen än vad man tidigare trott. Gränges International Mining uppskattade efter en borrkampanj 1976 en prospekteringspotential ned till 400 m djup på 3,5 miljoner ton. Vi har tidigare åsatt Håkansboda ett modest riskjusterat värde i vår modell (totalt 1,4 SEK per aktie för Bergslagenfyndigheterna), baserat på SSAB:s historiska beräkning av mineraltillgångarna på ca 0,3 Mton. Kopparberg har än så länge bara undersökt en del av Håkansbodafältet, men om bolaget så småningom kan presentera en resursberäkning i linje med Gränges estimat skulle det skapa en tydlig uppsida i vår värdering.


Vidare uppges att man planerar ”en större extern kapitalisering” av Norrliden Mining under året. Exakt vad det innebär är oklart i det här läget, men det tyder på självförtroende. Vi tror dock att detta blir aktuellt först efter att Länsstyrelsens invändningar kunnat bemötas och bearbetningskoncession slutligen beviljats för EVA-fyndigheten. Vi bedömer det finns goda förutsättningar för att koncession i slutändan beviljas, frågan är hur lång tid det tar. Diskussioner med berörd sameby pågår för närvarande.


Mycket fokus har den senaste tiden legat på intressebolaget Nordic Iron Ore (NIO), se tidigare kommentarer och separat analys på vår hemsida. Den avbrutna emissionen och listningen har visserligen ökat osäkerheten på kort sikt. NIO söker nu alternativa vägar för finansiering där ett delsteg i form av en private placement av mindre storlek än den föreslagna emissionen förefaller mest sannolikt i våra ögon, men belopp och villkor är än så länge oklara. Vi ser stora värden i NIO med en tydlig trigger i form av kommande borrprogram i Väsmanfältet och om detta blir framgångsrikt torde vidare finansiering underlättas betydligt.


Trots besvikelsen med NIOs tillbakadragna emission ser vi anledning till försiktig optimism. Vi förväntar oss ett intressant nyhetsflöde det kommande halvåret vad avser såväl Nordic Iron Ore som Håkansboda och förhoppningsvis kan vi få framsteg även vad gäller tillståndsprocessen för Norrliden/EVA.  Kopparberg hade en kassa på drygt 12 MSEK vid utgången av 2011. I avvaktan på resultat från tidigare undersökningar kommer troligen inga omfattande borrprogram att genomföras på kort sikt vilket talar för jämförelsevis låg ”burn rate” i organisationen den närmaste tiden.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00