Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Världsrekordet i trading har Dan Zanger som under en period av 18 månader tradade 10 000 USD till 18 MUSD, med start sommaren 1998. Zanger är specialist på aktiehandel.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Nordic Iron Ore avbryter notering på First North - 2012-02-16

Nordic Iron Ore (NIO) avbryter noteringen på First North ”då förutsättningarna för en ändamålsenlig handel och en positiv eftermarknad har bedömts som otillfredsställande”. Smallcap bedömer att NIO:s projekt har betydande potential och vi anser värderingen i erbjudandet därtill var attraktiv, även om gruvutvecklingsprojekt av natur är förknippade med hög risk. Uppenbarligen är dock börsen och riskviljan inte riktigt mogen ännu.

Frågan som uppkommer är hur NIO kommer att söka finansiering för att behålla tempot och fullfölja sina planer. Pressmeddelandet andas viss optimism på denna punkt och VD Christer Lindqvist citeras ”Vi kommer nu finansiera vårt projekt på annat sätt och Bolagets framtidsplaner kommer att hållas intakta". Om detta innebär att man kommer att ty sig till befintliga aktieägare för vidare finansiering eller vända sig till nya externa investerare i en private placement är inte känt ännu, men vi håller inte det senare för osannolikt givet ett rapporterat betydande intresse och att bolaget nu blivit mer genomlyst. Kortsiktigt har man tillgång till lån på upp till 8 MSEK från huvudägarna BTAB och Kopparberg Mineral.

NIO uppger sig som sagt stå fast vid sina framtidsplaner, men samtidigt är det för oss som externa bedömare svårt att utesluta omprioriteringar givet att vi inte vet hur mycket kapital bolaget kommer att kunna röra sig med. En viktig punkt för att tydliggöra värdet i Nordic Iron Ore blir att utöka undersökningarna och borra i Väsmanfältet.  Dessa var planerade till i vår och torde ges hög prioritet även i detta läge. Kan dessa genomföras framgångsrikt och leda till att mineraltillgångar kan definieras kommer vidare finansiering sannolikt att underlättas väsentligt.  Vi påminner om att magnetundersökningar ned till 300m djup genomförda förra året indikerade mineraliseringar på 600-650 Mton, men att mycket tyder på att malmkroppen skulle kunna sträcka sig betydligt djupare.

I vår analys av Nordic Iron Ore fann vi en motiverad riskjusterad värdering på 570 MSEK, vilket skulle motsvara ca 80 MSEK eller 12 SEK per aktie för Kopparberg Minerals (KMIN) andel efter utspädning. Den planerade emissionen pekade på en värdering motsvarande 7,5 SEK per aktie vid notering. Övriga projekt i KMINs portfölj inklusive Norrliden och Håkansboda kan enligt vår åsikt värderas till ca 8 SEK per aktie. En låg värdering av projektportföljen och det faktum att KMINs kurs knappast rört sig alls under månaden  t om igår talar för en stabilisering av kursen, när väl den initiala besvikelsen över dagens nyhet lagt sig. Mycket hänger i slutändan givetvis på hur NIO adresserar finansieringsfrågan. Givet projektets höga kvalitet tror vi att det finns anledning till försiktig optimism i det avseendet, även om vi har respekt för att osäkerheten kortsiktigt ökat innan ytterligare besked kan ges. 


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00