Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Priset på en tulpanlök gick från 60 gulden till 10 cent inom loppet av ett par månader under tulpanlökskrisen på 1630-talet.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Nordic Iron Ore till First North - 2012-02-02

Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ore (NIO) meddelar att man avser att göra en nyemission till allmänheten och institutionella investerare och samtidigt listas på First North den 16 februari. Ursprungligen var planen att listas redan i höstas men börsturbulensen satte hinder för detta och nu görs alltså ett nytt försök. Något som givetvis har förbättrat förutsättningarna är ett bättre sentiment för metaller och gruvaktier, vilket bl. a återspeglas i stark kursutveckling för sektorkollegor som Dannemora Mineral och Northland Resources sedan årsskiftet.


NIO siktar på att ta in 140 MSEK före emissionskostnader och vid det angivna noteringsintervallet på 23 till 29 SEK per aktie får bolaget en premoneyvärdering på 179-226 MSEK. Detta är något lägre än vår bedömning på 245 MSEK från februari förra året. Därefter har vi fått spännande resultat från geofysiska undersökningar från Väsmanfyndigheten som indikerar en potential att flerdubbla mineraltillgångarna. Ungefär 30 MSEK av emissionslikviden ska användas för att ytterligare undersöka Väsman och planen är att ansöka om bearbetningskoncession under året. Räknat på mitten av intervallet värderas NIO till ca 2 USD/ton järnmalm enbart sett till mineraltillgångarna i Blötberget och Håksberg. Detta kan jämföras med exempelvis Dannemora Mineral, som värderades till 4 USD/ton vid notering 2007 och som nu värderas till ca 9 USD/ton. Samtidigt har NIO en mycket större expansionspotential främst i form av Väsman, där mineraliseringen har uppskattats till 600-650 miljoner ton (jämfört med 61 miljoner ton mineraltillgångar (indikerade och antagna) i Blötberget och Håksberg). Sammantaget framstår värderingen av NIO som klart attraktiv och vi bedömer att det borde finnas bra förutsättningar för en framgångsrik emission. På något års sikt finns det potential till en stor uppvärdering, inte minst om mineraliseringarna i Väsman kan definieras som mineraltillgångar.  


Vi antar att Kopparberg Mineral inte kommer att teckna i emissionen, då vi räknar med att kapital behövs på annat håll till övriga projekt i Bergsslagen och Skelleftefältet. KMINs andel av Nordic Iron Ore (1,8 miljoner aktier) hamnar då efter emissionen kring 14 % vilket ger ett värde på innehavet på omkring 50 MSEK eller 8 SEK per KMIN-aktie vid listningskurs. Övriga tillgångar värderas då till ca 40 MSEK (vid kurs 14 SEK) vilket vi ser som lågt även om dessa projekt befinner sig i tidigare fas än NIO och därför är mer svårbedömda.


Även om vi alltså ser NIO:s värdering vid förestående emission som något lägre än väntat så är det ett positivt besked att listning och kapitalisering av intressebolaget nu genomförs. Det alltjämt osäkra läget på finansmarknaderna har säkert också präglat prissättningen. Det är heller inte slutet på KMIN:s och NIO:s gemensamma resa utan tvärtom bara en delstation (KMIN har för övrigt ingått en lock-up på 12 månader på sitt innehav). En framgångsrik emission och uppvärdering av Nordic Iron Ore efter listning är ett potentiellt kursdrivande och enligt vår bedömning sannolikt scenario för KMIN den närmaste tiden.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00