Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
”How to make money in stocks” enligt flera källor är den mest sålda boken om placeringar genom tiderna.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg - 2011-12-05

Kopparberg Minerals intressebolag Nordic Iron Ores redovisar idag en PEA-studie (Preliminary Economic Assessment) avseende Blötberget och Håksberg-fyndigheterna. Bedömningen ligger väldigt mycket i linje med våra förväntningar om man justerar för prisantaganden och vald diskonteringsränta, som båda är något lägre än vad vi antog i vår analys från februari i år.  Enligt studien är nuvärdet av dessa projekt ca 3 miljarder SEK före skatt med antaget pris om 121 USD/ton FOB och en kalkylränta på 8 %. I vår analys beräknade vi värdet till 275 MUSD, eller 1,9 Mdr SEK, efter skatt och med 10 % kalkylränta. Driftskostnader beräknas till 52 USD/ton mot vårt antagande 52,5 USD/ton. Studien räknar vidare med något högre investeringar än vi tidigare antagit (drygt 10 % totalt sett).


Nordic Iron Ore skriver att man ser flera möjligheter att expandera eller omforma projektet för att uppnå högre kostnadseffektivitet. Det bör observeras att Väsmanfyndigheten inte är inkluderad i studien. Denna utgör en flerdubblingspotential om fyndigheten kan definieras som mineraltillgång och visar sig kommersiellt utvecklingsbar.   


Studien ger helt klart stöd åt synen att Ludvika Gruvor (dvs. Blötberget och Håksberg) har starka förutsättningar att bli ett mycket solitt projekt, även om det givetvis fortfarande är ett par år kvar till produktion (planerad start 2015).


Vad studien innebär för planen att marknadsnotera NIO sägs inte men förutsättningarna har knappast försämrats och att studien nu är framtagen är ett viktigt steg. Noterade skandinaviska järnmalmsprojekt i varierande fas värderas i dagsläget i genomsnitt till ca 3 USD/ton resurser. Den multipeln motsvarar ett värde på 280 MSEK enbart för Blötberget och Håksberg och endast baserat på indikerade mineraltillgångar. KMIN äger knappt 24 % av Nordic Iron Ore.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00