Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Om S&P500 stänger på plus för januari månad så indikerar det en positiv utveckling för helåret, och vice versa. Barometern har visat sig stämma i ca 90% av fallen sedan 1950. Ett notabelt undantag var 2009.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Rapport 3 kv. 2011 - 2011-11-24

Tredje kvartalet har operativt sett präglats av prospekteringsarbetet i kopparförekomsten Håkansboda. Som vi tidigare skrivit om indikerar resultaten mineraliseringar närmare ytan än tidigare undersökningar visat. Nu går bolaget in i en lugnare och mindre kostnadsintensiv fas där Kopparberg utvärderar resultaten innan beslut om ev. ytterligare borrningar tas.

Stort fokus har legat på intressebolaget Nordic Iron Ore under hösten, som å ena sidan presenterat mycket spännande (om än tidiga) geofysiska resultat från delar av Väsmanfyndigheten, å andra sidan tvingats att skjuta på sin planerade marknadsnotering med hänsyn till marknadsoron.  Detta har bidragit till kraftiga kurssvängningar i Kopparberg Minerals aktie. Att noteringen skjuts upp är olyckligt men enligt vår bedömning inte relaterat till projektets kvalitet. Tvärtom ser vi Nordic Iron Ore som ett av de mest lovande järnmalmsprojekten i Norden för närvarande och kan man definiera Väsman som en mineraltillgång i linje med vad de geofysiska undersökningarna tyder på lyfter det så klart NIO till en helt annan nivå vad gäller tonnage. Enligt NIO:s senaste delårsrapport ska en prefeasabilitystudie för Blötberget och Håksberg presenteras i december och den preliminära slutsatsen från studien är att det bedöms möjligt att producera ett höganrikat järnmalmskoncentrat. Studien blir en viktig utgångspunkt för aktiemarknaden att bedöma projektet och även givetvis en viktig kursdrivande faktor i närtid.


Vad gäller Evaförekomsten har processen kring ansökan om bearbetningskoncession dragit ut på tiden. Även detta har varit negativt för kursen. Stötestenen är lokala farhågor för påverkan på rennäringen i området och av allt att döma försöker bolaget i första hand lösa frågan med berörda samer för att få Länsstyrelsen att ändra inställning. Kopparberg har vid flera tillfällen uttryckt goda förhoppningar om att man ska nå en överenskommelse och diskussioner ska fortsätta föras med motparten under innevarande kvartal. Om man mot förmodan inte når en lösning har Kopparberg/Norrliden som vi ser det förmodligen ändå ett starkt case i en högre instans även om en ytterligare utdragen process skulle innebära en fördröjning som inte är önskvärd.


De kraftiga nedgångarna i metallpriserna efter sommaren har försurat sentimentet i gruvsektorn. Kopparberg har en bit kvar till produktion men prissvängningarna påverkar ändå i hög utsträckning synen på värdet av tillgångarna hos prospekteringsbolag. Den senaste tiden har vi dock sett återhämtningar i t ex järnmalms- och kopparpriser till nivåer som ändå ger god lönsamhet i de flesta gruvor. Vår tidigare värdering av Kopparberg Minerals tillgångar i vår analys grundade sig på metallprisantaganden som låg under eller i linje med de nivåer som rått under hösten och vi ser därför ingen anledning till justering av antaganden eller värderingar.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00