Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den sämsta årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1931 och uppgick till -52,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda - 2011-11-10

Kopparberg Mineral meddelade idag att intressebolaget Nordic Iron Ore (där KMIN äger 23,6 procent) avser att skjuta på börsnotering och vidhängande kapitalisering till nästa år. Vidare lånar KMIN tillsammans med huvudägaren Bengtssons Tidnings AB ut 8 miljoner kronor för att finansiera NIO fram till notering. Beslutet var väntat av flera skäl varav givetvis marknadsturbulensen är en tungt vägande anledning. Därtill kommer det faktum att vi befinner oss i mitten av november och ju mer vi närmar oss årsslutet, desto sämre blir troligen möjligheterna att genomföra en lyckad finansiering/notering redan under 2011 pga. annalkande helger.


Förskjutningar är naturligtvis alltid tråkiga men vår bedömning är att beslutet är klokt och kan i gengäld skapa bättre förutsättningar framöver. En styrka i sammanhanget är att såväl KMIN som BTAB i egenskap av stora ägare har finansiella resurser för att invänta ett bättre tillfälle.


Håkansboda närmare dagen?
Tidigare i veckan redovisades även resultat från sommarens borrningar i Håkansbodafyndigheten. Man har genomfört 2 100 m kärnborrningar och hittat sektioner på 3,5 - 8,3 m med halter på 1 - 6 % koppar och 0,1-0,8 g/t guld.


Gränges International Mining såg 1976 en prospekteringspotential på 3,5 miljoner ton i Håkansboda med över 1 % koppar från dagen ner till 400 m djup. SSAB gjorde 1981 borrningar på 250m djup utifrån vilka man beräknade mineraltillgångar (1,7 % koppar och 21 g/ton silver) till 0,3 Mton. Kopparberg uppger att man bedömer att resultaten i allt väsentligt verifierar historiska data och halter och närhet till dagen är uppmuntrande. Detta skulle enligt Smallcaps mening kunna tyda på ett större tonnage än i alla fall i SSAB:s uppskattning.  Undersökningarna avser endast en del av Håkansbodafältet. Kopparberg uppger att man, eventuellt efter kompletterande undersökningar, kommer att presentera en resursberäkning för Håkansboda.

Vi har tidigare åsatt Håkansboda ett modest riskjusterat värde i vår modell (totalt 1,4 SEK per aktie för Bergslagenfyndigheterna), baserat på SSAB:s historiska beräkning av mineraltillgångarna på ca 0,3 Mton. Skulle Kopparberg så småningom kunna presentera en resursberäkning i linje med Gränges estimat på 3,5 Mton skulle det därför skapa en tydlig uppsida i vår värdering och ge en större tyngd åt projektet vid sidan av huvudbenen Nordic Iron Ore och Norrliden.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00