Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den mest kända kalendereffekten är januarieffekten som i korthet innebär att avkastningen på aktiemarknaden i januarimånad är riskjusterat högre än andra månader.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? - 2011-10-10

Vi har tidigare skrivit att vi förutspår ett intressant nyhetsflöde från Kopparberg Mineral under hösten och dagens pressmeddelande ger minst sagt starkt stöd åt denna bedömning.


Intressebolaget Nordic Iron Ore presenterar geofysiska mätningar från Väsmanfyndigheten vilken ligger i nära anslutning till bolagets båda huvudfyndigheter Blötberget och Håksberg.


Den anomali  i Väsman som de magnetiska mätningarna indikerar uppskattas till hela 600-650 miljoner ton magnetitmineraliseringar motsvarande 185 Mton järnmalm (genomsnittlig halt 29 %). Detta kan jämföras med de historiskt uppskattade (ej NI 43-101) mineralresurserna på knappt 24 Mton (kända och indikerade) i Blötberget och Håksberg.


Detta understryker givetvis en mycket stor expansionspotential för Nordic Iron Ore. Det är ett tidigt stadium av prospektering och Väsmanmineraliseringen klassificeras som ett ”exploration target”, men resultaten motiverar att ett omfattande kärnborrningsprogram kommer att genomföras.


Vad skulle detta kunna innebära för värdet av NIO och Kopparberg Mineral (som äger knappt 24 % av NIO)? Det är kanske att gå händelserna en bit i förväg att hävda att bolagets tillgångar nu är åtta gånger så stora baserat på enbart dessa geofysiska mätningar. I pressmeddelandet skrivs dock att detta ”kan vara en av de större järnmalmsförekomsterna i Sverige”. Som jämförelse uppgår Northland Resources Kaunisvaaratillgång till omkring 60 Mton järnmalm (reserver) och Beowulfs Kallakfyndighet har genom geofysiska mätningar uppskattas till 150 Mton+. Väsman är som sagt fortfarande i stort sett baserat på geofysiska mätningar men förefaller alltså kunna vara större än dessa. Den indikerade halten ligger i nivå med andra magnetitmineraliseringar. Det finns visserligen några komplicerande omständigheter. Ett Väsmanprojekt skulle sannolikt bli en underjordsgruva, dessutom ligger fyndigheten under en sjö. Men enbart storleken på fyndigheten gör den synnerligen intressant.  Detta i kombination med de redan existerande tillgångarna Blötberget och Håksberg, och närheten till befintliga järnvägsnät, torde göra Nordic Iron Ore till ett av de absolut hetaste järnmalmsprojekten i Norden, enligt vår bedömning.


Gör vi ett snabbt räkneexempel och åsätter Väsman ett värde på 0,5 USD/ton (i nivå med hur Beowulf värderas) så skulle enbart Väsman kunna värderas till omkring 600 MSEK. Vi har tidigare konservativt värderat NIO exklusive Väsman till 245 MSEK så totalt blir det 845 MSEK för hela NIO enligt exemplet. Med viss höjd för utspädning ger det ett värde på KMINs andel på 20-25 SEK per aktie och totalt uppåt 30 SEK/aktie för hela Kopparberg Mineral (att jämföra med vårt motiverade värde på 18 SEK innan dagens nyhet).


Detta är ett schablonmässigt exempel och för att mer korrekt och närmare bedöma värdet behöver vi invänta resultat av kommande borrningsprogram. Utspädningen för KMINs del blir också givetvis starkt avhängig värderingen vid en kommande kapitalanskaffning och kan därför bli högre.  Vi kan emellertid snart få besked på vad marknaden är beredd att värdera Nordic Iron Ore till då bolaget förbereder en listning på First North. Huruvida man idag är villig att sätta ett lika högt värde på NIO som i exemplet ovan är kanske osäkert. Dagens nyhet ger dock definitivt stöd för en "bra" värdering vid en notering, även givet oron på finansiella marknader och en generell nedgång för råvarurelaterade tillgångar, och stärker inte minst NIO som investeringscase för nya hågade investerare.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00