Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Omotiverat kraftigt kursfall - 2011-07-03

Nyligen tog vi in prospekteringsbolaget Kopparberg Mineral i portföljen då vi bedömde att kursnedgången under april-maj skapat en bra ingångsnivå. Tyvärr visade det sig att aktien blivit något av en ”fallande kniv” i den generella börsoron och nedgången fortsatte i samma takt därefter. Detta trots att inga negativa bolagsspecifika nyheter framkommit.


För det första understryker detta exempel återigen vikten av ”money management”. Slarvigt nog satte vi inte någon stop-loss nivå . Hur omotiverad man än anser att en kursnedgång kan vara så är just stop-loss nivåer ett sätt att mildra effekten av oväntade och ”oförklarliga” kursfall.  Ett annat sätt är givetvis att se till att ha god riskspridning i portföljen. 


Ska vi i alla fall söka efter bakomliggande förklaringar så har givetvis den oroliga börsen spelat en stor roll. Riskviljan har minskat och i det perspektivet ligger mindre prospekteringsbolag långt till höger på riskkurvan och svänger proportionerligt mer, både upp och ner, när ”hunden viftar på svansen”.


Tal om  ”omotiverat kursfall” i ett oroligt börsklimat klingar lätt för döva öron och Kopparberg Mineral är givetvis inte ensamt drabbat. I en sammanställning nedan jämför vi utveckling i Kopparberg-aktien med andra relevanta jämförelseobjekt. Slutsatsen är ändå att nedgången har varit 15 till 25 procentenheter större än de närmast jämförbara bolagen.


Kopylovskoyeoro smittar?

Vän av ordning kan undra vad guldprospekteringsbolaget Kopylovskoye gör i sammanställningen. Bolaget har få beröringspunkter med Kopparberg men det kraftiga kursraset efter bakslaget kring Kopylovskoyefyndigheten, där en ny mineraluppskattning indikerade betydligt lägre guldhalt än tidigare bedömningar, har troligen smittat av sig och försämrat sentimentet även för andra mindre prospekteringsbolag.


Det är ändå svårt att bortse från intrycket att en stor del av nedgången i Kopparberg Mineral är kopplad till någon form av oro av bolagsspecifik karaktär. Samtidigt har vi svårt att se något skäl till att någon extra oro ska vara befogad i detta fall.


Notering närmar sig för Nordic Iron Ore

En av de allra viktigaste kursdrivarna är utvecklingen i intressebolaget Nordic Iron Ore (NIO). Här ser vi fram emot ett intressant nyhetsflöde det kommande halvåret. Prefeasability ska slutföras under 3 kv. och nyligen kom nyheten att ABG Sundal Collier anlitats som rådgivare inför emission och notering i höst. Detta förstärker intrycket av att utvecklingen går enligt plan.


Vilken värdering som NIO får vid noteringen har ännu inte kommunicerats. Vi har tidigare bedömt en konservativ riskjusterad värdering för NIO till omkring 250 MSEK givet att prefeasabilityn blir framgångsrik. Det ger ett värde på KMINs andel på 60 MSEK eller 9,6 SEK per aktie. Den slutliga värderingen kommer förutom prefeasabilityn även att bero på marknadsklimat och storleken på nyemissionen men vi tror fortfarande inte att vi var helt fel ute i denna fråga när analysen publicerades.


Ett investeringsbehov på omkring 2 Mdr för att kunna köra igång gruvorna i Håksberg och Blötberget kan visserligen förefalla avskräckande. Vår värdering tar hänsyn till dessa investeringar, men det handlar ändå om stora belopp totalt sett som ska kunna inhämtas vid rätt tidpunkt. Givet projektets storlek (2-3 gånger Dannemora) sticker dock inte investeringen ut utan är fullt rimlig. Givetvis är tillgång till finansiering en osäkerhetsfaktor men exempel som Dannemora Mineral och Northland Resources visar att under förutsättning att projekten är solida finns det ett existensberättigande som ett svenskt järnmalmsutvecklingsbolag på börsen. Båda bolagen var listade och värderades till ett antal hundra miljoner kronor flera år innan finansieringsfrågan blivit slutligt löst. 


Innan NIO noteras bör vi ha fått besked huruvida milstolpar vad gäller prefeasability och erhållet bearbetningstillstånd har uppnåtts vilket skulle ge stöd åt en uppvärdering jämfört med tidigare emissioner.


I väntan på Gold Ore-besked

Förhandlingarna med Gold Ore avseende ett joint venture för Skelleftefältet förefaller ha dragit ut på tiden vilket kan ha inverkat negativt på kursen, även om det senaste beskedet ”avtal innan sommaren” med lite god vilja ger ytterligare lite tidsfrist.  Får vi ett avtal inom kort är det en tydlig trigger. 


I veckan offentliggjorde Kopparberg dels att man säljer 3100 aktier i Nordic Iron Ore (14 % av innehavet) enligt ett tidigare känt optionsavtal med Bengtsson Tidnings AB, dels att man inleder ett kärnborrningsprogram i Håkansboda. Vi vet inte villkoren i optionsavtalet men gissar att denna försäljning i sig kan finansiera borrningarna i Håkansboda. Sedan tidigare är dock Kopparberg väl stadda i kassan genom den emission via teckningsoptioner som genomfördes under våren, vilket möjliggör ökad aktivitet i prospekteringen.


Sammanfattningsvis kvarstår vi vid bedömningen att en rimlig värdering av Kopparberg Mineral är ungefär 18 SEK varav NIO står för ungefär hälften. Vi kan konstatera att vi gjorde en missbedömning var aktien skulle bottna men tror fortfarande att tiden kommer att ge oss rätt i takt med att allt fler pusselbitar faller på plats.


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00