Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Bokslut 2010 - 2011-02-27

Kopparberg Minerals rapport innehöll inga överraskningar då de väsentliga förehavandena vad gäller prospektering och arbete med bearbetningskoncessioner under hösten redan har rapporterats på annat håll. I ett pressmeddelande häromdagen underströks att planerna kvarstår för att skapa ett samägt bolag för joint-venture med Gold Ore avseende fyndigheterna på Skelleftefältet och notera och söka separat finansiering för detta projekt och att detta väntas kunna ske i år. Så vitt vi förstår väntar man nu framför allt på grönt ljus från Gold Ores jurister. Kopparbergs plan är att kunna slutföra bildandet av det nya bolaget under första halvåret. Mer om Skelleftefältet och EVA nedan.


Det nya i rapporten rörde sig istället om finansiella aspekter. Kopparberg har ställt ut en köpoption avseende 4 % av Nordic Iron Ore (NIO) eller ca 14 % av Kopparbergs innehav i järnmalmsprojektet. Detta har gjorts till en annan av storägarna i NIO, Bengtssons Tidnings AB. Kopparberg anger inte villkoren, men får givetvis en viss ersättning för premien. Mot bakgrund av den stora potentiella värdeutveckling vi ser i NIO, vilken närmare beskrivits i vår analys, ställer vi oss dock något frågande till denna transaktion. Givetvis kan den ge viss ökad trygghet för Kopparberg vad avser finansiering men som extern betraktare undrar man om detta inte hade kunnat lösas på ett annat sätt utan att tumma på intresset i NIO. Transaktionen förändrar dock inte till någon väsentlig del vår syn på Kopparberg eller Nordic Iron Ore och Kopparberg kvarstår ju med större delen av sitt innehav även om optionerna skulle lösas in. Kopparberg har även erhållit en bryggfinansiering på 3 MSEK i väntan på att emissionslikvid på upp till 22 MSEK via lösen av teckningsoptioner förhoppningsvis (och med stor sannolikhet) kommer in senare i vår.  


En anledning till att företaget på dessa sätt vill snabba upp finansieringen kan enligt vår bedömning vara att man vill öka aktiviteten vad gäller den egna projektportföljen. Håkansbodaprojektet är i detta avseende högt prioriterat och mellan raderna anar vi att bolaget hyser stora förhoppningar om goda prospekteringsresultat. Fyndigheten ligger i ett geologiskt intressant område och den tidigare operatören har angett en prospekteringspotential på 3 miljoner ton. Ett resultat i linje med denna uppskattning skulle ge en tydlig uppsida till vår värdering.


Guldkant på EVA förbättrar kalkyl

I vår analys som publicerades för ett par veckor sedan räknade vi inte med guldinnehållet i EVA-fyndigheten vilket med lite eftertanke framstår som väl konservativt. 1 g/guld per ton enligt Lundin Minings uppskattning (ej NI 43-101) skulle trots allt med god sannolikhet ge en bra uppsida i en kalkyl även med hänsyn till smältverksbehandling. På en presentation den 25 februari angav styrelseordföranden Christer Lindqvist ett investeringsbehov för EVA, om ett anrikningsverk inkluderas, på omkring 350 MSEK. Detta är högre än tidigare indikationer men fullt rimligt sett till liknande projekt. Men även med denna investeringsnivå skulle, med guldet inräknat, vår värdering av EVA bli högre än tidigare, omkring 30 % högre NPV. Nu är detta visserligen teoretiska räkneövningar i ett tidigt stadium av gruvutveckling. Men vi tror att ett riskjusterat värde uppåt 100 MSEK för EVA nu framstår som mer rimligt. Allt annat lika skulle den högre motiverade värderingen betyda ytterligare knappt 2 kr per aktie till det sammanlagda värdet för Kopparberg Mineral i vår kalkyl.


Ett högre värde på EVA motverkas till viss mån av trolig utspädning i NIO pga. utfärdad köpoption (om än förmodad då vi inte känner villkoren) men sammantaget ser vi anledning att höja värderingen något. På sikt finns det som vi skrev i analysen betydande potential utöver detta om pusselbitarna faller på plats.  


Värdering av summan av delarna i Kopparberg Mineral. Värde per aktie beräknat efter full utspädning och likvid från lösen via teckningsoptioner (2,4 miljoner à lösenpris 9 kr per aktie).


Vi ser ett intressant nyhetsflöde under året vad gäller arbetet med att utveckla fyndigheterna, lyfta fram värden och minska risken i bolaget.  


Tidigare kommentarer
Rapport 3kv. 2015 2015-11-27
Uppdateringar 2015-11-12
Rakt nordlig rutt? 2015-10-23
Lån från Norrlandsfonden 2015-09-22
Rapport 1 kv. 2015 2015-05-11
NIO uppgraderar mineraltillgångar 2015-04-30
Genomförd emission 2015-03-24
Företrädesemission på 13,7 MSEK 2015-02-03
Uppmuntrande besked om EVA-fyndigheten 2014-12-02
Rapport 3 kv. 2014 2014-11-30
Delar ut Nordic Iron Ore-aktier 2014-10-15
Copperstonenyhet stärker Kopparbergs hand väsentligt 2014-09-08
Rapport 2 kv. 2014 2014-08-23
NIO stärker kassan 2014-06-27
Avslag för Håkansbodafyndigheten 2014-06-16
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-16
Nordic Iron Ore får miljötillstånd för Blötberget och Håksberg 2014-03-24
NIO ökar mineraltillgångarna 2014-02-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-13
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-28
Nyemission övertecknad 2013-11-04
Uppdatering 2013-10-17
VD-intervju 2013-10-11
Företrädesemission 2013-09-27
Rapport 2 kv. 2013 2013-08-15
Säljer NIO-aktier för ca 4 MSEK 2013-06-13
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-17
Kompletterad överklagan rörande Håkansboda 2013-04-11
Bakslag i Håkansboda 2013-02-22
Nya kärnborrningar i Håkansboda 2013-02-20
Kraftigt ökade mineraltillgångar i Nordic Iron Ore 2013-01-17
Ökar tempot i Håkansboda 2012-12-19
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-29
Framsteg för Norrliden Mining 2012-10-09
Uppdatering med anledning av nyemission 2012-10-03
Norra Norrliden 2012-09-18
VD-intervju 2012-09-03
Gör nyemission på 13,5 MSEK 2012-08-28
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-16
Deltar fortsatt i Nordic Iron Ores finansiering 2012-06-18
Nordic Iron Ore tar in 60 MSEK i finansiering 2012-06-11
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-10
Bearbetningskoncession för Tvistbo 2012-04-18
Ökade mineraltillgångar i Håkansboda 2012-03-22
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-23
Nordic Iron Ore avbryter notering på First North 2012-02-16
Nordic Iron Ore till First North 2012-02-02
Nordic Iron Ore beviljas bearbetningstillstånd även för Håksberg 2011-12-16
Nordic Iron Ore presenterar studie för Blötberget och Håksberg 2011-12-05
Rapport 3 kv. 2011 2011-11-24
Uppdateringar kring Nordic Iron Ore och Håkansboda 2011-11-10
Flerdubblad potential i Nordic Iron Ore? 2011-10-10
J/V med Gold Ore 2011-09-20
Koncession för Blötberget klar 2011-09-01
Rapport 2 kv 2011 2011-08-26
Ny VD 2011-08-09
Omotiverat kraftigt kursfall 2011-07-03
Rapport 1KV 2011-05-13
Byter lista till First North 2011-04-28
Stärker kassan 2011-04-06
Nordic Iron Ore ansöker om bearbetningskoncession i Håksberg 2011-03-07
Bokslut 2010 2011-02-27
Rapport 3 kv. 2012 0000-00-00