Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Om S&P500 stänger på plus för januari månad så indikerar det en positiv utveckling för helåret, och vice versa. Barometern har visat sig stämma i ca 90% av fallen sedan 1950. Ett notabelt undantag var 2009.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Copperstone Resources

Mineraler med stora potentialer - 2011-02-07

Kopparberg Mineral har länge fört en relativt undanskymd tillvaro på Aktietorget. Detta återspeglas bland annat i en enligt Smallcaps bedömning låg värdering jämfört med branschkollegor. Dock börjar strategin klarna och en tydligare bild av bolagets värden utkristalliseras. Styrelse och ledning har visat prov på gott affärstänkande och strategisk uthållighet. Ett tydligt exempel är förra årets förvärv av Lundin Mining Exploration som skedde till mycket fördelaktiga villkor och som har skapat en helt ny spelplan för företaget.

 

Enligt vår uppfattning är enbart innehavet i intressebolaget Nordic Iron Ore redan idag värt mer än vad hela dagens Kopparberg Mineral värderas på Aktietorget och därtill finns flera andra intressanta utvecklingsprojekt som kan visa sig bära god frukt. Nordic Iron Ore har ambitionen att noteras under innevarande år och det kommer med stor sannolikhet bli en stor värdedrivare för Kopparberg Mineral.

 

Som i alla gruvutvecklingsföretag i tidig fas är risken hög i aktien och värdet är beroende av utfall i kommande borrningar och studier, och att erforderliga tillstånd erhålls. En hel del talar för fortsatt höga järnmalms- och basmetallpriser, men även vid ganska kraftiga nedgångar ser vi förutsättningar för bra lönsamhet i bolagets projekt. För närvarande finns 4,1 miljoner aktier i bolaget, men därutöver finns 2,4 miljoner utestående teckningsoptioner med en lösenkurs om 9 SEK som löper ut i vår. Vid full teckning tillförs Kopparberg Mineral således 21,7 MSEK vilket skulle minska osäkerheten kring finansiering betydligt.


Tidigare analyser