Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Lyckad kapitalisering inför fas II - 2014-05-05

WntResearch lyckades ta in hela 38 MSEK i den nyligen genomförda företrädesemissionen. Det är utan tvekan en stor framgång som tar bort en hel del osäkerhet kring bolaget. Nyheten smögs ut sent på en klämdagsfredag och förmodligen har flertalet inte ens uppmärksammat nyheten ännu.

 

WntResearchs företrädesemission tecknades till ca 88 % vilket innebär att bolaget tillförs 38 MSEK före emissionskostnader. Vi är positivt överraskade över den höga teckningsgraden och det stora intresset för en emission av denna storlek på Aktietorget och aktieägarna har visat ett betydande förtroende för bolaget. Vi vill nog påstå att en stor del av förtroendet från aktieägarna kommer från insiders egna agerande som visade tilltro till det egna bolaget. Ytterligare några miljoner behövs eventuellt för att finansiera hela den kommande fas II-studien men med dagens besked i ryggen borde en mindre kompletterande kapitalisering, t ex via GEM-avtalet, underlättas väsentligt.

 

WntResearchs opportunism har betalat sig och att redan nu ha säkrat lejonparten av finansieringen för fas II inklusive förberedande toxikologiska studier borde ge arbetsro. Den viktigaste kursdrivaren för WntResearchaktien är givetvis fortfarande nyheter kring den kliniska utvecklingen av Foxy-5-projektet men ett ”lättnadsrally” som en följd av ökad finansiell visibilitet och därmed lägre risk ligger nära till hands. Att den finansiella situationen stärks sätter också bolaget i en betydligt bättre förhandlingssits med potentiella licenstagare och vi förväntar oss en stegrad aktivitet på den fronten även om aktiemarknaden inte kommer att få ta del av vad som händer på den fronten.

 

Antal aktier stiger efter emissionen till 15,4 miljoner och det motsvarar ett börsvärde per i fredags på 244 MSEK. Rensat för nettokassan blir entreprise value eller ”forskningsvärdet” kring 200 MSEK. Detta är lägre än för Kancera och Immunicum, några exempel på andra onkologibolag i tidig fas. Det är svårt att jämföra bolagen med avseende på klinisk risk men med hänsyn till storleken på adresserbara indikationer förefaller potentialen i WntResearch betydligt större.

 

 


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/