Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Nyemission aviserad - 2014-03-31

Wnt-research kom i fredags med det överraskande beskedet att de har för avsikt att genomföra en emission om 43 MSEK till kursen 15 SEK. Nio gamla aktier ger rätten att teckna två nya. Pengarna skall användas till att, redan innan fas I-studien avslutats, börja förbereda för fas II med en ny toxikologisk test samt genomförandet av fas II.  Informationen var i övrigt sparsmakad vilket ledde till utförsäljningar av aktien.

 

Den pågående fas I-studien har pågått sedan december och Smallcap tror att kursfallet till stor del beror på att marknaden misstänker att bolaget vet mer än vad de hittills sagt. Att något har hänt som fått dem att plötsligt ändra strategi när det gäller kapitalanskaffning.

 

Frågan investerarna ställer sig är naturligtvis varför nu? Den normala tågordningen och den tidigare kommunicerade strategin är ju att man avvaktar en studies slutförande för att genom den riskminskning som skett räkna in en kurshöjning och därmed en minskad utspädning. Aktieägarna har hoppats på att interimsresultat skulle presenteras på vägen och aktiemarknaden har naturligtvis spekulerat i att de redan i dessa rapporter skulle komma någon form av proof of concept. Vi har känslan av att toxiciteten inte har varit någon källa till större oro för aktiemarknaden. Att bolaget nu väljer att presentera en nyemission innan dessa resultat leder naturligtvis till en del spekulationer.

 

Vi kan direkt konstatera att det saknas information rörande emissionen och eftersom planen så hastigt har ändrats vill marknaden säkert veta vilka teckningsåtaganden som management tänker göra. Vi vill till och med gå så långt att säga att emissionens utfall hänger på hur aktörerna med insyn agerar med sina pengar.

 

43 MSEK är att betrakta som en stor emission på aktietorget och att annonsera en sådan utan garanter eller teckningsåtagare kräver att man kan presentera en del positiv information till sina aktieägare. Vi räknar med att det kommer mer information, men till viss del är skadan redan skedd.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/