Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
En ”Black Swan” är en högst osannolik händelse, som trots allt inte kan uteslutas.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Bekräftande nyheter - 2014-03-20

WntResearch ger en uppdatering kring pågående fas I-studie med Foxy-5 och meddelar att första dosnivån har tolererats väl. Samtidigt bekräftas att USA-patent nu erhållits för Foxy-5. Sammantaget en bra nyhetsdag för WntResearch.

 

De kliniska prövningarna av Foxy-5 ska nu tas vidare till nästa dosnivå i fas I-studien sedan den inledande nivån har getts ”utan några säkerhetsproblem”. Eftersom upplägget är en 3 + 3 dosupptrappningsstudie skulle en rimlig tolkning som vi ser det kunna vara att tre patienter har doserats på första nivån och att ingen har upplevt någon dosbegränsande toxicitet som skulle motiverat att fler patienter inkluderades på samma dosnivå.

 

Vad gäller effekt på cirkulerande tumörceller i blod så nämns inget om vilka eventuella resultat som observerats. Detta är dock knappast förvånande i detta tidiga stadium av studien då underlaget hittills består av några få patienter under låg dosering från vilket det hur som helst borde vara svårt att dra några större slutsatser.

 

Det är naturligtvis tidigt att utifrån dagens information säga något om det möjliga slutliga utfallet av fas I annat än att utvecklingen hittills ser ut att följa plan. Det är i det här läget och utifrån den takt som studien hittills genomförts också svårt att bedöma när fas I kommer vara slutförd, då det hänger på patientrekryteringen framöver. Men med interimsrapportering kan vi få en bra bild en bit före studierna är helt avslutade.


WntResearch bekräftar samtidigt att Foxy-5 har beviljats patent i USA, i linje med det förhandsbeslut som meddelades häromveckan. Som vi kommenterade då är det ett mycket positivt besked, i synnerhet med avseende på den förlängda löptiden på två år, och det ger ett starkt stöd åt det potentiella värdet i projektet. 


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/