Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt rådande finansteoretiska paradigm är börsen informationseffektiv. Det innebär bl a att det inte är möjligt att generera riskjusterad avkastning m h a teknisk eller fundamental analys.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 4 kv. 2013 - 2014-03-03

WntResearchs rapport innehöll få överraskningar och det mest framträdande var i den utsträckning bolaget håller fast vid tidigare utsagor. Det är dock noterbart att enbart ca 0,5 MSEK av den egna kassan förbrukades under fjärde kvartalet trots att fas I-studierna initierades under perioden. Detta understryker att bidrag från Eurostarprogrammet och partnerfinansiering lättar den finansiella bördan för Foxy-5 projektet, även om vi inte ska räkna med samma låga förbränningstakt framöver. Efter rapportperioden har kassan dessutom fyllts på med ytterligare ca 4,5 MSEK genom att fonden GEM löst in teckningsoptioner och ca 539 000 aktier nyemitterats. WntResearch räknar fortfarande med att nuvarande finansiering ska räcka för att slutföra fas I-studien per 4 kv. i år.

 

Allt fokus ligger på pågående fas I-studier men ingen ny information framkom på denna punkt. Det lämnar i viss mån fältet öppet för spekulationer men vi har förståelse för att WntResearch är försiktiga med att gå ut med information och interimsresultat i detta tidiga stadium av studien (första patienten behandlades i december).  Vi utgår dessutom från att studieresultat under alla omständigheter kommer att rapporteras i separata pressmeddelanden. Vi förmodar att patientrekryteringen löper i stort sett enligt plan eftersom tidplanen upprepas.

 

I torsdags uppgav WntResearch i en pressrelease att USA:s patentmyndighet inom kort förväntas utfärda patent för Foxy-5. Detta är ett mycket viktigt besked för projektets långsiktiga värde. Kanske lika betydelsefullt var att patentet samtidigt förväntas förlängas med ca två år jämfört med sedvanlig löptid om 20 år från registreringsdatumet, vilket i detta fall var 30 juni 2006. Vi har tidigare sett en relativt kort återstående patenttid efter beräknad lansering som ett visst frågetecken för Foxy-5 och arbetet med en möjlig förlängning som en nyckelfråga. Beskedet är därför ett synnerligen positivt svar på vår frågeställning och stärker så klart även förhandlingspositionen inför eventuella kommande diskussioner med licenspartners.

 

Som exempel skulle två års extra försäljning på ”blockbusternivå”  kunna betyda uppåt tre miljarder SEK i ytterligare framtida intäkter för WntResearch. Vi tror att Foxy-5 kan ha större potential än så, förutsatt att projektet når hela vägen till lansering, men det ger en liten fingervisning vad nyheten kan betyda. Även med en kraftig riskjustering (i fas I räknar man normal med ca 15 % chans till lansering) och nuvärdesdiskontering blir effekt på motiverat projektvärde tydligt positiv.  

 

Aktien har haft gått starkt de senaste månaderna efter att Foxy-5 projektet har tagit steget in i klinik. Biotekniksektorn har samtidigt haft upplevt en fortsatt uppvärdering både i Sverige och internationellt och WntResearch sticker inte ut som högt värderat i ett relativt perspektiv enligt vår bedömning. Vi ser betydande potential för ytterligare uppvärdering vid ett framgångsrikt genomförande av pågående fas I-studier och det är sannolikt med kursdrivande nyheter rörande hur studien utvecklas under prövningens gång. Då bolaget är starkt beroende av ett projekt är dock även fallhöjden stor vid eventuella kliniska bakslag för Foxy-5.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26