Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
En ”Black Swan” är en högst osannolik händelse, som trots allt inte kan uteslutas.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 - 2013-12-11

WntResearch rapporterar att första patient har inkluderats i Fas I-studien för Foxy-5 på Herlevs Universitetssjukhus. Därmed har en viktig milstolpe uppnåtts när bolaget nu tar steget in i kliniska prövningar. Starten av fas I-studien dröjde längre än förväntat, bl. a pga. att urvalstekniken av patienter till studien kom på plats senare än planerat och beskedet välkomnas därför av oss och säkert av vissa aktieägare som kanske befarat än större förseningar.
 
Det finns enligt Smallcap goda förutsättningar för att Foxy-5 ska visa på god säkerhet och tolererbarhet och att den primära målsättningen med fas I-studien kan nås. Synen på värdet i projektet kommer därutöver till stor del att avgöras av huruvida det går att mäta och finna preliminära bevis på anti-metastaseringseffekt hos Foxy-5 genom att mäta antal cirkulerande tumörceller i patientens blod före och efter behandling.
 
WntResearch har uppgett att målsättningen är att Fas I-studien ska vara slutförd till 4 kv. 2014. Vanligtvis inkluderas patienter i en långsammare takt i början på en studie för dosbestämning och doseskalering sker efter hand vilket gör att en viss tidsrymd alltid kommer att behövas. Förseningar kan givetvis aldrig uteslutas, men vi tror att WntResearch angett sin målsättning med försiktighetsmarginal och om allt går enligt plan kan fas I-studien således genomföras på jämförelsevis kort tid. WntResearch går in i ett mycket viktigt utvecklingsskede och vi utgår från att preliminära interimsresultat från studien kommer rapporteras under resans gång. Gårdagens besked påverkar inte värderingen enligt våra modeller (se vår senaste analys http://www.smallcap.se/company/27/analysis/96/) men vi ser fortsatt stor potential i aktien vid positiva kliniska resultat. Som i alla läkemedelsutvecklingsprojekt är risken samtidigt hög vilket bör noga beaktas innan investering i bioteknikaktier.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/