Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Börsen har sedan 1900 avkastat i genomsnitt 11 % nominellt per år, men väldigt få år är avkastningen runt 11 % - spridningen i utfallen är m a o stor.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 3 kv. 2013 - 2013-12-02

Det mest intressanta vad gäller den finansiella utvecklingen under den avrapporterade perioden var att kassan förstärktes med ca 1 MSEK och vis periodens slut uppgick till 7,6 MSEK. Detta till följd av att GEM löst in teckningsoptioner vilket gav ett tillskott om 2,6 MSEK.

 

Stort fokus ligger naturligtvis på förväntad start av klinisk fas I för Foxy-5 inom kort. Bolaget rapporterar här förseningar till följd av att de första screenade och utvalda patienterna därefter har ordinerats annan behandling. Det är en missräkning och borde kanske kunna ha förutsetts av ansvarig CRO även om vi får ha respekt för att det rör sig om svårt sjuka patienter där läkare prioriterar cancerbehandling snarare än klinisk prövning. WntResearch uppger att ny screening pågår för att välja ut lämpliga kandidater. Det är positivt att screeningprocessen är på plats på klinik och fungerar och att resultaten hittills även ger stöd åt hypotesen att ungefär hälften av cancersjuka har tumörer med ett lågt uttryck av Wnt-5a proteinet och därmed är potentiella kandidater för behandling med Foxy-5.


WntResearch räknar nu med att fas I kan slutföras 4 kv. 2014 (tidigare 2 kv.). Förseningarna med patientrekrytering under hösten har pekat på en senareläggning så den förändrade målsättningen kommer inte som någon stor överraskning. Det faktum att en effektstudie genomförs redan i fas I gör prövningarna mer komplicerade men öppnar samtidigt för möjligheten att större värden i projektet kan lyftas fram vid framgångsrika resultat. Förseningen är frustrerande men ännu inte av den karaktär att den påverkar våra värderingsmodeller och vi räknar med att första patient kan inkluderas inom en relativt snar framtid.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/