Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Är du intresserad av formationer inom den tekniska analysen så har Bulkowski i sin bok ”Encyclopedia of Chartpatterns” undersökt alla möjliga varianter.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Uppdatering - 2013-03-20

Vi publicerade tidigare idag en VD-intervju med WntResearch där vi fick detaljerade svar som vi tycker belyser bolagets planer och potential på ett bra sätt.


Trolig start kliniska studier inom något kvartal

Ansökan om kliniska prövningar ska lämnas in inom kort, förhoppningsvis redan denna månad. Projektutvecklingen löper alltså på enligt plan, vilket är ett positivt om än inte oväntat besked. Patientrekryteringen förväntas kunna påbörjas inom ett par månader, när godkännande från etisk kommitté och danska läkemedelsverket finns på plats, och VD tror att man kan starta fas I under nästa kvartal.   


WntResearch ser goda förutsättningar att Foxy-5 kan uppnå fas I-studiens primära målsättningar för säkerhet och tolererbarhet eftersom peptiden bygger på Wnt-5a-proteinet som redan finns i människor. Prekliniska djurstudier har även visat att substansen tolereras väl.


Den potentiellt stora temperaturhöjaren i fas I är den sekundära målsättningen att undersöka antimetastatisk effekt redan i detta skede. Planen är att mäta om antalet cirkulerande cancerceller i blodet minskar med behandling av Foxy-5.  


Större trovärdighet

Vad gäller pågående emission så kan konstateras att en betydande extern finansiering för fas I-II kunde säkerställas redan under förra året via Eurostarprogrammet. Trots det har de största aktieägarna varit återhållsamma med att skjuta till nya pengar och den förra emissionen i höstas blev bara tecknad till 45 %. Till stor del berodde detta på att den största ägaren Forskarpatent i Syd endast deltog i mycket liten grad. Vår bedömning är att detta troligen beror på andra faktorer än synen på projektets kvalitet (som fått validering från annat håll, som t ex Eurostar) men agerandet skapar inte desto mindre en del huvudbry och framför allt har finansieringen tagit längre tid än beräknat.


Situationen ser något annorlunda ut denna gång då Forskarpatent överlåter en stor del av teckningsförbindelserna i pågående emission. Sammanlagt finns teckningsåtaganden för 32 % av emissionen (att jämföra med 6 % i förra emissionen). Detta kombinerat med att emissionen är mindre i omfattning talar för ett relativt sett bättre utfall denna gång.


Fas I-start språngbräda till högre värdering

WntResearch värderas i skrivande stund till omkring 40 MSEK. Vi har upprepade gånger argumenterat för att bolaget är kraftigt undervärderat. Bolag i preklinisk fas är dock notoriskt svårbedömda och många investerare väljer i det läget att avstå. Processen har tagit längre tid än beräknat men när Foxy-5 väl tar steget in i kliniska prövningar ökar visibiliteten och den bedömda risken borde rimligen sjunka från en hög nivå.


Nedan gör vi en jämförelse av några nordiska onkologibolag från preklinisk fas t o m fas II. Urvalet är relativt litet, och det finns en hel del skillnader i projektportföljerna, men som en vägledning ligger medelvärdet på bolag i fas I på ca 100 MSEK. Det skulle peka på en dubbleringspotential för WntResearchaktien från dagens nivå, vid godkännande för fas I.

<p align=

" />

Värdering av nordiska onkologibolag (börsvärde) i olika faser fr o m preklinisk fas
t o m fas II. ”0” på x-axeln betecknar preklinisk fas.


Givet att Foxy-5 är en potentiell ”first in class”-behandling mot metastasering med tydlig blockbusterpotential ser vi dock högre värden i projektet än så och det borde även kunna återspeglas i en mer fördelaktig relativvärdering.


Blickar vi sedan framåt mot fas II värderas bolag i detta skede normalt med ytterligare en faktor på ett antal gånger värderingen av fas I-bolag. Ett exempel är norska onkologibolaget Algeta som 2007 noterades till en värdering på 770 MNOK och då befann sig i fas II med sitt Alpharadin-projekt (som anses ha blockbusterpotential). Det krävs givetvis kliniska framgångar i fas I, finansiering för fas II-studierna och förmodligen ett listbyte innan WntResearch kan nå dit men det ger en fingervisning om att potentialen är mycket stor i aktien. Det ska samtidigt understrykas att risken är mycket hög och att statistiskt sett så fallerar de flesta läkemedelsprojekt före lansering antingen beroende på tekniska orsaker som dålig effekt eller säkerhet, eller av lönsamhetsskäl. I fallet WntResearch ser dock relationen mellan låg värdering och potential ovanligt kittlande ut.


Smallcap avser att inom kort återkomma med en mer omfattande analys av WntResearch.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/