Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
det finns över 150 värdepapper listade på AktieTorget
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 - 2013-02-25

Bokslutskommunikén sammanfattar ett år då WntResearch tog betydelsefulla steg framåt vad gäller att föra in Foxy-5 projektet in i klinisk fas. Stödet från Eurostarprogrammet var den självklart viktigaste milstolpen och innebär att kapitalbehov för de kommande kliniska studierna minskar väsentligt, med motsvarande 24,5 MSEK. Under förra veckan meddelades att en preklinisk toxikologisk GLP-studie som genomfördes under hösten visat att Foxy-5 tolereras väl och bolaget kan därmed gå vidare med ansökan om klinisk fas I-prövning i människa.


Organisationen har vidare förstärkts på VD- och CFO-posterna och sammantaget står bolaget klart starkare än för tolv månader sedan. Det stora smolket i bägaren är att höstens nyemission bara tecknades till knappt hälften, främst beroende på att bolaget största ägare endast deltog i mycket begränsad grad.

WntResearch behöver därför ytterligare 8 MSEK för de närmaste tolv månadernas verksamhet och kommer inom kort att göra ett nytt finansieringsförsök sedan stämman idag beviljat ett mandat för nyemission för detta belopp. Mandatet gäller med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och styrelsen förväntar sig ta ställning till finansieringsform i början av mars månad.


På kort sikt kvarstår alltså viss osäkerhet kring finansieringen. Om en riktad emission kan föra in nya större och mer kapitalstarka investerare i ägarlistan vore det mest troligt att föredra, trots den utspädning det skulle innebära för befintliga ägare, givet det svaga stödet i tidigare företrädesemissioner. Alternativet med en eller flera företrädesemissioner riskerar å andra sidan bli en utdragen historia som dock möjligen kan vara en framkomlig väg om detta kan sammanfalla med ett fortsatt positivt nyhetsflöde som t.ex. ett klartecken för kliniska studier. Osäkerheten ska ställas i kontrast till att bolaget har ovan nämnda stöd från Eurostar samt ytterligare medfinansiering från övriga partners i projektet i ryggen och att bolaget har tagit ett steg närmare kliniska studier sedan förra emissionen i november, därtill har IP-portföljen förstärkts med godkända patentansökningar i Kina, Japan och Australien. Med en potentiellt banbrytande behandling mot metastaserande cancer i pipeline är potentialen på sikt mycket stor, även om risken också är hög som i all läkemedelsutveckling i tidig fas. Givet en värdering på under 40 MSEK i dagsläget bedömer Smallcap sammantaget att hävstången i aktiekursen är betydande om/när den kortsiktiga finansieringsdimman lättar och när fas I-studier startar (planerat till 2 kv. förutsatt godkännande från danska läkemedelsstyrelsen).


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/