Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Företrädesemission inte fulltecknad - 2012-11-27

WntResearch nådde en teckningsgrad på 45 % i genomförd företrädesemission och får in 4,9 MSEK efter emissionskostnader. Detta ger en likviditetsförstärkning men är inte tillräckligt för att driva planerade fas I-studier. Därför kommer andra finansieringskällor att sökas, ”till exempel genom utredarsupport/samfinansiering […] Härutöver planerar bolaget att genomföra en riktad nyemission till ett fåtal större investerare […] med samma villkor som i nyss genomförd företrädesemission.”


Att WntResearch behöver ett tillskott av nya, kapitalstarka huvudägare understryks av att den främsta anledningen till det relativt sett magra utfallet i emissionen är att befintliga storägare, liksom vid förra emissionen 2011, endast tecknat i mycket begränsad omfattning. Dèja vu-känslan förstärks av att även det i våra ögon märkliga garantiförfarandet upprepats, där garanternas åtagande upphör redan vid låg teckningsgrad (här en dryg fjärdedel av emissionen), och som konsekvens behöver ”garantikonsortiet” inte skjuta till några medel i emissionen trots låg teckningsgrad och trots att dessa får full betalning. Att befintliga huvudägare knappt deltar i emissionen är ett problem, även om det kan ha sin förklaring i kapitalrestriktioner och investeringspolicier. Det tål dock att påpekas att dessa huvudägare i hög grad bidragit till utvecklingen av bolaget hittills, såväl vetenskapligt som finansiellt.  


WntResearch måste nu åter lägga mycket fokus på att hitta en finansieringslösning och tidsplanen för Foxy-5-projektet riskerar givetvis att påverkas, även om målsättningen fortfarande är att starta fas I senast 1 kv. 2013. Med 5 MSEK på kontot har WntResearch dock kommit en bit på vägen och fått en buffert i det vidare arbetet med att täcka upp hela kapitalbehovet på ca 13 MSEK. Projektet har också sedan tidigare fått en värdefull validering i och med stödet från Eurostar vilket borde underlätta en kapitalanskaffning, även om processen nu blir mer utdragen än vad bolaget hade hoppats på.  


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/