Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Priset på en tulpanlök gick från 60 gulden till 10 cent inom loppet av ett par månader under tulpanlökskrisen på 1630-talet.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 - 2012-10-31

WntResearch rapporterar att nyligen avslutade toxikologiska studier visar att Foxy-5 tolererades väl, vilket är i linje med tidigare rapporterad studie från 2011.  Resultatet var därför knappast någon överraskning men ger en bra grund för att ansöka om start av kliniska studier hos EMA och erhålla stöd inom ramen för det europeiska forskningsprogrammet Eurostar.


Givetvis är detta uppmuntrande inför den förestående nyemissionen även om nyhetsvärdet är rätt begränsat. Emissionen prissattes väl lågt i våra ögon, vilket underströks av en rejäl kursnedgång trots redan låg värdering och trots att emissionsbehovet var väl aviserat sedan innan. WntResearch har länge hållit låg profil och det är uppenbart att bristande kännedom om bolaget har påverkat värderingen och i förlängningen därmed även den låga emissionskursen. Att den förra emissionen inte blev fulltecknad har nog också spelat in.


Sedan dess har dock förutsättningarna förbättrats då Foxy-5 har beviljats omfattande stöd från EU. Detta och det faktum att bolaget har en potentiell blockbusterkandidat på väg in i klinisk fas tycks dock ha fallit ur aktiemarknadens medvetande, av kursen att döma.  Vi hoppas och tror dock på ett ökat nyhetsflöde från bolaget när klinisk fas nu snabbt närmar sig och organisationen har stärkts med ny VD och CFO. Närmast väntar emissionsmemorandum och sedan ett förväntat godkännande för start av kliniska prövningar på människa mot slutet av året. Under förutsättning att emissionen blir framgångsrik bör temperaturen i aktien rimligtvis kunna stiga från dagens nivåer nära fryspunkten.


Tidigare har bolaget antytt en spännande möjlighet att redan i fas I kunna genomföra någon form av proof of concept-studie, t ex på sjuka patienter. Om detta är genomförbart återstår att se, men vi ser med intresse fram emot mer information om de kliniska studierna och deras upplägg.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/