Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Priset på en tulpanlök gick från 60 gulden till 10 cent inom loppet av ett par månader under tulpanlökskrisen på 1630-talet.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Emissionsvillkor offentliggjorda - 2012-10-26

Som tidigare aviserats genomför WntResearch en nyemission för att stärka kassan inför avslutandet av den prekliniska fasen, och uppstarten av Fas I-studie. Toxicitetsstudierna är avklarade och kommer att rapporteras under innevarande kvartal och innehåller med största sannolikhet inga negativa överraskningar, något som även påtalas av styrelsen i dagens kommuniké. Emissionen uppgår till maximalt 12,8 miljoner kronor och är än så länge säkerställd till cirka 26 procent av emissionsvolymen (9 teckningsrätter ger rätt att teckna 5 nya aktier för 3 kronor per aktie).

 

Ansökan om kliniska studier och kliniskt protokoll beräknas kunna  inlämnas under 4 kv. kvartalet till berörda myndigheter, som EMA och danska Läkemedelsverket,  och  tillstånd kan därefter förväntas meddelas inledningen av 2013 (i bästa fall redan under 2012). Under förutsättning att den nu kommunicerade emissionen lyckas, så har WntResearch alla ekonomiska förutsättningar på plats för att genomföra studien, och kunna presentera resultaten under slutet av 2013, alternativt inledningen av 2014. Avsikten är därefter att gå vidare med Fas II under 2014.

 

För att vara ett bolag som står i färd med att inleda studier i människa så konstaterar Smallcap att WntResearch står ovanligt väl rustade såväl forskningsmässigt som finansiellt. Stödet från Eurostar tillsammans med lån från partners (utan krav på ägarandel) ger aktieägarna en i sammanhanget ovanlig finansiell kudde, som gör att deltagande i emissionen framstår som extra attraktivt.  I normalfallet står ju som bekant aktieägarna hela den ekonomiska risken.

 

Emissionen sker till en i våra ögon oväntat låg premoneyvärdering på 23 MSEK, vilket är klart lägre än vid bolagets två senaste emissioner, trots de tydliga framsteg som gjorts. Den låga prissättningen är visserligen  irrelevant för de aktieägare som tecknar fullt ut men ger en stor utspädning för de som väljer att inte göra det. Vårt beräknade riskjusterade värde av enbart indikationen bröstcancer för Foxy-5 är mångdubbelt över dagens marknadsvärde och vi avser att ge en mer utförlig kommentar kring det när vi har sett prospektet i sin helhet.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/