Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Månadsskifteseffekten är ett fenomen som dokumenterats i flera studier (åtminstone på S&P500) och som innebär att aktier återkommande förefaller ha bättre avkastning under den sista dagen och de fyra första dagarna i månaden jämfört med andra perioder.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 3 kv. 2012 - 2012-10-22

WntResearch fortsätter med förberedelserna för kliniska studier för Foxy-5. I nuläget väntar man på resultat från två stycken tox-studier som genomförts under 3 kv. och som ska ge ytterligare underlag till ansökan om studiestart hos Europeiska läkemedelsverket. Planen är att därefter inleda studierna senast i början av nästa år i samarbete med Rigshospitalet i Köpenhamn. Parallellt genomförs kompletterande preklinisk forskning kring Foxy-5-preparatet för att ytterligare utreda anti-metastatiska effekter.


Som tidigare nämnts har lejonparten av finansieringen av de beräknade kostnaderna för fas I-II-studier för Foxy-5 redan säkrats genom stöd från EU och lån via samarbetspartners. Det återstår ca 12 MSEK och i första hand för att täcka upp för detta planerar WntResearch en företrädesemission under 4 kv. på maximalt 13 MSEK. Kassan uppgick den 30 september till 0,2 MSEK, vilket understryker behovet. Det finns även utestående teckningsoptioner som löper ut i november som teoretiskt kan inbringa 5,6 MSEK men då aktien handlas en bra bit under lösenkursen (på 7,55 SEK) torde chansen vara liten att det blir något större tillskott via inlösen denna väg.


Emissionsbehovet har tydligt signalerats sedan en tid tillbaka, men villkoren är än så länge inte offentliggjorda. Den planerade emissionen är dock stor i förhållande till börsvärdet och utspädningen blir av allt att döma betydande för de aktieägare som eventuellt väljer att inte delta. Eftersom aktien nu handlas på samma nivåer som vid årsskiftet är det en rimlig gissning att emissionen kommer att göras till jämförbar eller lägre värdering än den senaste emissionen i vintras. Detta är i så fall anmärkningsvärt då WntResearch sedan dess har tagit väsentliga steg framåt i projektutvecklingen vad gäller Foxy-5, inte minst ifråga om finansiering.

Forskningsportföljen är koncentrerad till huvudsakligen ett preparat Foxy-5 (Box-5 är väsentligen vilande) vilket så klart innebär hög risk, men medför samtidigt lägre kostnader och finansieringsbehov jämfört med andra bolag i motsvarande fas men med en bredare portfölj. Det är kanske en smaksak men med hänsyn till kostnader är det inte nödvändigtvis en nackdel med en renodlad och smal forskningsportfölj, riskspridningen kan ju aktieägarna ta hand om på egen hand genom att själva diversifiera och komplettera med andra aktieinnehav. Vi har som tidigare nämnts beräknat ett riskjusterat värde på åtminstone ca 200 MSEK för WntResearch, vilket står i skarp kontrast till dagens börsvärde på under 30 MSEK och hur man än räknar så är det i alla fall lätt att konstatera att aktiemarknaden tillmäter bolagets forskning ett försvinnande lågt värde i nuläget. Vi avvaktar villkoren innan vi kan lämna vårt slutliga omdöme men sammanfattningsvis tyder mycket på att det finns starka incitament för den riskvillige investeraren att delta i kommande emission.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/