Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Är du intresserad av formationer inom den tekniska analysen så har Bulkowski i sin bok ”Encyclopedia of Chartpatterns” undersökt alla möjliga varianter.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 2.kv 2012 - 2012-08-31

I maj kunde meddelas att WntResearch tillsammans med samarbetspartners erhållit stöd för utveckling av Foxy-5 från EU:s forskningsprogram Eurostar. Detta stöd tillsammans med medfinansiering uppgår till ca 38 MSEK. WntResearch har tidigare beräknat kostnaden för kliniska Fas I-II studier till ca 50 MSEK.

Under förutsättning att denna budget håller är alltså finansiering av majoriteten av dessa studier på plats. Om studierna är framgångsrika planerar WntResearch att därefter utlicensiera Foxy-5.

 

Det ska poängteras att ovanstående medel är öronmärkta för Foxy-5-projektet och WntResearch behöver alltså någon form av ytterligare finansiering för det egna bolaget samt det återstående kapitalbehovet för Foxy-5. Därför planerar man för en nyemission under fjärde kvartalet. Man anger inte hur stor den beräknas bli och det är förmodligen också avhängigt utfallet vad gäller utestående teckningsoptionsprogram (lösenpris 7,55 SEK med löptid t o m 2012-11-28 som maximalt kan inbringa 5,6 MSEK). Därtill finns det ett program med möjlighet till riktade emissioner till GEM på 10 MSEK.

 

I övrigt förefaller projekten utvecklats som planerat och ytterligare toxikologiska studier med Foxy-5 har initierats under innevarande kvartal.

Planen är som tidigare att inleda kliniska studier under slutet av detta år. En ny CFO, Thomas Feldthus, med erfarenhet från den danska biotechindustrin, har anställts på deltid. Under perioden brände bolaget måttliga 0,4 MSEK och 1,4 MSEK fanns i kassan vid första halvårets utgång.

 

Trots påtagliga framgångar vad gäller finansiering av Foxy-5 sedan dess, värderas bolaget nu lägre än vid emissionen i vintras. Börsvärde ligger på knappt 35 MSEK, dvs. lägre än vad stöd och finansiering av Foxy-5 uppgår till.

Detta är i Smallcaps ögon en gåta och det är bara att konstatera att WntResearch haft svårt att nå igenom informationsbruset med sitt budskap.

Visserligen är risken hög och det kvarstår lite kapitalbehov vilket skapar viss osäkerhet men det ska ställas i relation till att WntResearch har en möjlig blockbusterkandidat i portföljen och att de trots allt kommit längre vad gäller finansiering än något av de listade svenska biotechbolagen i motsvarande fas vad vi kan påminna oss.  Vårt riskjusterade värde före en nyemission uppgår till knappt 20 SEK per aktie och även om den låga värderingen i sektorn i stort talar för en viss rabatt är den orimligt stor i våra ögon.

 


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/