Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 1 kv. 2012 - 2012-05-30

WntResearch lämnar rapport för första kvartalet och om räkenskaperna finns inte särskilt mycket att tillägga. Kostnaderna ligger på 2 MSEK, i linje med föregående kvartal. Kassan uppgick vid kvartalets utgång till 1,8 MSEK men som framgår nedan har under våren frågetecknen kring finansieringen rätats ut på ett tillfredställande sätt. 


Under december ifjol genomfördes en nyemission som inbringade 3,6 MSEK. Mer signifikant är att bolaget tillsammans med samarbetspartners under våren beviljats stöd från det europeiska forskningsprogrammet Eurostar för utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5. I samband med detta skjuter samarbetspartnerna till medfinansiering till projektet. Den totala finansieringen som tillskjuts Foxy-5 uppgår således till 38 MSEK (varav 24 MSEK från Eurostar och 14 MSEK i medfinansiering). Utifrån informationen i tidigare pressmeddelanden var det för oss inte helt klart hur denna medfinansiering var konstruerad, men bolaget bekräftar nu att upplägget inte innebär att samarbetspartnerna från någon ägarandel i WntResearch. Dessa riskerar således själva sitt egna kapital men får kompensation i form av rätt till fortsatt samarbete i fas 2-3 alternativt i form av en viss bonus vid återbetalning av det insatta kapitalet i fallet av utlicensiering eller försäljning av projektet.  


Mindre förväntad utspädning ökar motiverat värde per aktie
Detta är ett positivt klargörande och gör det nu lättare att bedöma upplägget. Eftersom avtalet med GEM (möjlighet till riktade emissioner) förhandlats ner i storlek samtidigt som Eurostarstöd med ovan beskriven medfinansiering erhållits minskar risken för stora utspädningar. Vi har tidigare angivit ett riskjusterat värde enbart räknat på bröstcancerindikationen på knappt 200 MSEK. Utslaget på ca 10 miljoner aktier (befintliga aktier (7,65 miljoner) + antagen utspädning från finansieringsavtal med GEM och personaloptioner) ger det ett motiverat värde på något under 20 kr per aktie.  Lägger vi till indikationerna kolorektalcancer och prostatacancer i kalkylen ökar värdet (fortfarande riskjusterat) ytterligare 70-80 % i vår modell.


I detta perspektiv förefaller dagens börsvärde på ca 45 MSEK som anmärkningsvärt lågt. Visserligen är risken mycket hög som för alla bioteknikbolag i relativt tidig fas och visserligen har även värderingarna överlag pressats i synnerhet för de mindre bolagen i sektorn, men en ”rabatt” på drygt 70 % i förhållande till den lägre delen av intervallet för vårt motiverade värde är trots det svårförståelig. Detta i synnerhet som finansiering för fas I i sin helhet, och mer därtill, är på plats. Möjligen har marknaden inte tagit till sig informationen om Eurostarstödet ännu eftersom den kommit fram gradvis i väntan på slutligt besked, men det är en tidsfråga och när så sker vore ett ordentligt avtryck i värderingen på sin plats.  Förutom själva stödet är det faktum att Eurostar rankar projektet högt en positiv signal. Vägen är nu utstakad för att ansöka om godkännande av kliniska studier som därefter väntas kunnas inledas i slutet av detta år.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/