Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 4 kv. 2011 - 2012-02-28

Bokslutsrapporten innehåller få egentliga nyheter då de flesta punkter har meddelats i tidigare pressreleaser och kommenterats separat. Fokus har den senaste tiden legat på finansiering.  Företrädesemissionen blev inte fulltecknad men desto mer positivt är att bolagets läkemedelskandidat för cancerbehandling Foxy-5 beviljats stöd från europeiska forskningssamarbetet Eurostar. Storleken på stödet har inte fastslagits ännu men VD kommenterar i rapporten att ” med detta stöd och vår senaste kapitalförstärkning kan vi gå vidare som planerat med vårt kliniska program och påbörja en klinisk fas 1-studie i slutet av 2012”.   Som vi skrivit tidigare kan stöd enligt programmet som mest uppgå till knappt 5 MSEK per organisation och land som deltar i projektet, och enligt Eurostars hemsida deltar sju organisationer i projektet. WntResearch hade knappt 0,8 MSEK i kassan vid utgången av 2011 men därefter har alltså en emissionslikvid på 3,6 MSEK (före emissionskostnader) flutit in i bolaget. Närmare besked om storlek och villkor kopplade till stödet från Eurostar bör kunna meddelas inom kort. Andra tillgängliga finansieringskällor utgörs som bekant av en s.k. equity line (löpande riktade nyemissioner) på upp till 30 MSEK från fonden GEM och möjlig likvid från teckningsoptioner (lösenkurs 7,55 SEK och löptid t.o.m. november 2012) på upp till 5,6 MSEK. Innan teckningsoptionerna löper ut bör bolaget ha erhållit godkännande för fas I-studier.


Svenska bioteknikaktier befinner sig i en förtroendesvacka efter ett antal större bakslag under det senaste året (Diamyd, Karo Bio). Det, tillsammans med turerna kring finansieringen, har pressat värderingen även för WntResearch. För den riskvillige som vågar gå mot strömmen kan detta ge investeringsmöjligheter. Wnt befinner sig långt till höger på skalan både vad gäller potential och risk. Med en värdering på under 50 MSEK för ett bolag med en blockbusterkandidat på väg in i klinisk fas torde dock aktien kunna vara lockande som krydda till en väldiversifierad portfölj, i synnerhet som frågetecknen kring finansieringen nu börjar rätas ut. Ytterligare information om Eurostarstödet är en potentiell kursdrivande faktor på kort sikt.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/