Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Börsen har sedan 1900 avkastat i genomsnitt 11 % nominellt per år, men väldigt få år är avkastningen runt 11 % - spridningen i utfallen är m a o stor.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt - 2012-01-16

WntResearch uppger att bolaget har fått en positiv utvärdering av en ansökan om finansiellt stöd från det europeiska forskningsprogrammet Eurostar. Detta är givetvis goda nyheter, inte minst mot bakgrund av att bolagets nyligen genomförda företrädesemission utföll sämre än väntat och inte blev fulltecknad. WntResearch har ännu inte fått någon information om hur stor stödet kan bli. På Eurostars hemsida uppges att en svensk organisation enskilt kan erhålla maximalt 5 MSEK inom ramen för programmet (vilket exempelvis motsvarar det belopp som Neurovive har erhållit från Eurostar för sitt projekt att utveckla läkemedel mot stroke).  Eftersom det är ett europeiskt samarbetsprogram är normalt fler länder inblandade och det sammanlagda stödet till projektet kan då bli större. Det innebär i så fall att stödet potentiellt skulle kunna uppväga den del av företrädesemissionen som inte tecknades. Med reservation för att vi inte vet hur mycket stöd som Eurostar beviljar och eventuella andra villkor är denna lösning givetvis att föredra framför exempelvis en riktad nyemission och ökad utspädning. Enligt WntResearch kommer dock inte bolagets kommersiella rättigheter till Foxy-5 att påverkas av stödet.


Förutom att det finansiella stödet är välkommet är beskedet positivt i så måtto att Foxy-5 rankas högt av en extern och välrenommerad bedömare av forskningsprojekt. Kursen i WntResearch-aktien har svängt kraftigt den senaste tiden. Vi bedömer att nyheten bör leda till minskad osäkerhet och ge stöd åt kursen, även om som sagt få detaljer är kända ännu.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/