Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Världsrekordet i trading har Dan Zanger som under en period av 18 månader tradade 10 000 USD till 18 MUSD, med start sommaren 1998. Zanger är specialist på aktiehandel.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Emission ej fulltecknad - 2011-12-29

WntResearch meddelar att bolaget efter genomförd företrädesemission tar in 3,4 MSEK före emissionskostnader. Detta innebär att mindre än hälften av emissionen tecknades och en stor förklaring till att man inte lyckades fylla emissionen är naturligtvis det tråkiga marknadsläget. Därutöver finns enligt vårt förmenande ett par frågetecken i själva emissionsförfarandet sett i backspegeln. Dels ställer vi oss frågande till varför man i denna marknaden väljer att täcka upp den första, enklaste delen av emissionen och lämna garanterna utan åtagande vid halv teckning trots att de fått ”full” betalning. Därtill hade emissionen säkerligen underlättats om bolaget i prospektet hade talat om att insiders deltar i emissionen.
 
Vad gäller finansiering har bolaget parallellt med företrädesemissionen tecknat avtal om finansiering i form av en s.k. equity line med fonden GEM, dvs möjlighet att avropa riktade emissioner, upp till 30 MSEK. Att bolaget nu, eventuellt, blir mer beroende av denna finansiering innebär dock samtidigt risk för en större utspädning för befintliga aktieägare.  WntResearch uppger att man jobbar vidare på kompletterande finansieringskällor och det borde inte vara omöjligt att nå en snabb lösning, men bolaget har redan åsamkats skada i form av onödig garantibetalning och sänkt kurs på grund av emissionen.

Vi står fast vid att WntResearch är ett väldigt intressant bolag och hoppas att styrelsen kan jobba fram en snabb lösning.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/