Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
den amerikanska aktiemarknaden sedan 1990 utvecklas bättre dagarna innan och under nymåne, än dagarna innan och under fullmåne. Skillnaden i avkastning är signifikant.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 3 KV - 2011-11-11

Huvudnyheten i WntResearchs rapport var att bolaget väljer att lägga projektet för uppreglering av östrogenreceptorer hos bröstcancerpatienter åt sidan för att helt fokusera på tumörmetastasering. I vår värderingsmodell har den nu nedlagda östrogenreceptorindikationen stått för en betydande del av det riskjusterade värdet och försvinner alltså nu. Gårdagens besked kring östrogenreceptorindikationen är därför en besvikelse. Bolaget nämner detta i VD-kommentaren och anger som skäl renodling av sin kliniska strategi. Översatt till svenska borde det betyda att bolaget av någon anledning inte längre tror att uppreglering av östrogenreceptorer kommer att fungera.

Samtidigt antyds att tumörmetastaseringsindikationerna nu även kan vidgas till kolorektalcancer i klinisk fas, något som delvis kan kompensera för bortfallet. Kolorektalcancer är en stor indikation om än kanske inte lika stor som bröstcancer, men vi behöver göra mer efterforskningar för att närmare bedöma Wnts möjligheter inom detta område och kommer att presentera detta i en kommande analys.
Klinisk fas I studie bedöms starta under andra halvåret 2012 och avslutas 2013, vilket innebär en mindre försening mot vad vi tidigare räknat med.

Tar vi hänsyn till gårdagens besked kring såväl östrogenreceptorindikationen som den nya indikationen kolorektalcancer och kombinerar det med förväntad utspädning från den igår aviserade företrädesmissionen, är det vår preliminära bedömning att det motiverade värdet sjunker till lägre delen av det tidigare angivna intervallet på 15-20 SEK.

Potentialen i WntResearch är fortsatt mycket hög, men så är även risken och valet att lägga ned ett betydelsefullt projekt innebär ett visst slag mot förtroendet. Förhoppningsvis kan bolaget i framtiden bli tydligare när det gäller att förklara sin strategi för utveckling av läkemedelskandidater, det kommer säkerligen att efterfrågas när bolaget nu går in i en kapitalkrävande fas av kliniska studier.
Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/