Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Är du intresserad av formationer inom den tekniska analysen så har Bulkowski i sin bok ”Encyclopedia of Chartpatterns” undersökt alla möjliga varianter.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Emission för Fas I - 2011-11-09

WntResearch meddelar idag att de, helt enligt plan, avser genomföra en nyemission. Emissionen är ungefär till hälften garanterad och med de nyemitterade aktierna kommer en vederlagsfri teckningsoption (lösen 7,55 SEK) att medfölja. Emissionskursen är satt till 4,55 SEK. Emissionen kommer i ett första steg att inbringa 7,8 MSEK om erbjudandet fulltecknas och om samtliga optioner inlöses kommer bolaget att tillföras ytterligare ca 13 MSEK som skall användas till att slutföra studien.

Alltså inga överraskningar eller konstigheter. Fas I är den naturliga följden av en framgångsrik tox-studie och vi ser nu fram emot att få höra detaljer rörande upplägg för fas-1-studien. Det har tidigare spekulerats i om huruvida studien kommer att designas som en proof of conceptstudie. Foxy-5 skulle i så fall ges till cancersjuka och såväl toxicitet som mängd fria cancerceller skulle kunna mätas. Vi har tidigare sagt och står fortfarande fast vid att risken för att foxy-5 skall vara toxisk vid teurapetiska doser är låg.

Bolaget meddelar också att de tecknat ett avtal med Global Emerging Markets om en sk equity line där WntResearch kan påkalla teckning av aktier till ett belopp av 30 MSEK under en treårsperiod. Priset för detta är 1 miljon teckningsoptioner med lösenkurs 12 SEK och en tioprocentig rabatt vid emission-en/erna. Villkoren speglar det marknadsklimat vi har just nu, men det är också något som tar bort osäkerhet runt bolagets förmåga att finansiera sig den närmsta tiden.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/