Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Det bästa årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1915 och uppgick till 81,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Ny indikation - 2011-07-11

WntResearch meddelar att de lämnat in en patentansökan rörande användning av bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 för behandling av prostatacancer och dessutom metoder för att diagnostisera sjukdomen. Bolaget aviserade redan i samband med listningen i höstas att man hade som målsättning att utveckla Foxy-5 för behandling av andra cancerfomer utöver den primära målsättningen bröstcancer och den nya patentansökan är givetvis ett led i detta.


Enligt bolaget handlar det om liknande fynd och mekanism som för bröstcancer, dvs att Foxy-5 tros kunna hämma metastasering. De resultat man har uppnått är inskickade för publicering i en vetenskaplig artikel, vilket förklarar den sparsmakade informationen, men vi förväntar oss mer detaljer i samband med att artikeln släpps.


VD skriver att även om projektet är i tidig fas så kan det komma att väsentligt öka värdet av bolagets erbjudande mot läkemedelsbranschen. Prostatacancer är ju en mycket stor indikation, vad avser incidens ligger den på ungefär samma nivå som bröstcancer och den har inte tidigare ingått i vår värdering. Vad gäller metastaserande prostatacancer uppskattar exempelvis bioteknikbolaget Algeta att 85 000 prostatacancerpatienter årligen behandlas för skelettmetastaser med bisfosfonater, som är en spridd behandling för denna indikation. Givetvis är det en fördel med behandling mot metastaser i ett tidigare skede vilket borde innebära en större potentiell marknad för Foxy-5 i patienter räknat enligt vår bedömning.


Vad gäller marknad för diagnostik är den svår att bedöma. PSA-blodprov är en mycket vanlig metod för att försöka upptäcka prostatacancer och det uppskattas att 40 miljoner sådana tester utförs årligen. Diagnocure som utvecklar en delvis konkurrerande diagnosmetod till PSA uppskattar den potentiella marknaden till uppåt 2 Mdr USD. Vi gissar dock att en diagnosmetod för att upptäcka metastaserande prostatacancer är aktuell först i ett senare skede. Det uppskattas att drygt 400 000 män årligen får diagnosen prostatacancer. 


WntResearch bedömer att man kommer att genomföra in-vivo proof of concept studier under hösten. Som sagt det handlar om tidig fas, men vi tvivlar på att man skulle lämna in en patentansökan och försöka publicera vetenskapliga artiklar om inte resultaten var lovande. Det är också positivt att projektportföljen breddas till flera indikationer. Vad gäller värdet så ska man komma ihåg att i jämförelse med bröstcancerindikationen så befinner sig prostatacancerprojektet i tidigare fas och därmed måste riskjusteras tuffare. Med en sannolikhet till lansering om 5 % gör vi en (i detta skede grov) uppskattning att detta preliminärt kan addera motsvarande 1 SEK per aktie, diagnosbiten oräknad, till vårt tidigare angivna motiverade värdet på 15-20 SEK. Risken är fortsatt mycket hög, men temperaturen har definitivt höjts i WntResearch med den senaste veckans nyheter.  Aktiekursen har ännu inte riktigt hängt med men det är sannolikt en tidsfråga.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/