Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
DJ Industrials index aldrig haft negativ helårsutveckling under årtal som slutar med 5.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Storm i ett vattenglas - 2010-11-26

Den 25 november kom ett förtydligande på WntResearchs pressrelease från 16 november. Vi ska villigt erkänna att vi blev förfärade när vi först läste det ursprungliga pressmeddelandet, vi kontaktade bolaget direkt och förstod att det som meddelades snarast var av positiv karaktär. Men om vi som ändå gjort vad vi kunnat för att sätta oss in i bolaget hade svårt att tolka pressmeddelandet så förstår vi att andra som bara översiktligt tittat på WntResearch kände en del oro. Det första pressmeddelandet var opedagogiskt formulerat och bolaget hade lätt kunnat undvika de frågor som oroliga aktieägare haft (även om vi förstår att det varit mindre än en handfull aktieägare som kontaktat bolaget).  Först och främst är detta en kommunikationsmiss från ett bolag som inte är vana att kommunicera med aktiemarknaden. I andra hand rör det sig om ett forskningsetiskt problem och först i tredjehand om ett problem som kan påverka bolagets värde.

 
Vi är dock här för att se på bolaget ur aktiemarknadens synvinkel och ger här vår syn på saken. Aktier är riskfyllt, det finns alltid en risk att förlora pengar när man gör investeringar och gör man investeringar i bioteknikbolag som fortfarande är i preklinisk fas måste man ha klart för sig att möjligheten till framgång är begränsad. Vi har i vår värderingsmodell satt chans till framgång till 5 %. Med risk för att vara övertydlig så blir det 95 % risk för misslyckande. Det är antingen eller och det delas inte ut några priser till nästan rätt. Med detta sagt är det också så att vi trots detta tyckte att aktien var värd 50 % mer än introduktionskurs. Vid eventuell framgång skulle potentialen vara så stor att vi bedömde och bedömer det som att den höga risken är värd att ta. Forskningsgruppen vars arbete WntResearch vilar på har själva bett om att få en artikel helt borttagen. De hade kunnat be om att få komplettera men valde helt enkelt att få radera den. Det misstag som gjorts gällde en kontrollgrupp som gjorde att det inte längre gick att visa att Foxy-5 gav en signifikant påverkan för uppreglering av östrogenreceptorn. Trenden finns som vi förstår det där men av någon anledning sker det även en viss uppreglering med bara bara Tamoxifen. Denna studie är nu borta från publicering men bolaget hann med denna studie som grund sätta igång en djurmodell för att verifiera data och har i denna studie preliminärt sett att Foxy-5 signifikant ökar förekomsten av östrogenreceptorn. Kontentan av detta ur ett värderingsperspektiv är att vi har en negativ nyhet och en positiv nyhet. Den negativa nyheten var i provrör och den positiva nyheten var på levande djur och det slår alltid provrörsstudier. Bolaget har, som Smallcap ser det, tagit ett ganska stort steg framåt, men inte tillräckligt stort för att våga oss på att sänka risknivån. Vi befinner oss fortfarande på preklinisk nivå och vi tycker att 5 % chans till framgång är rimligt. Det ska också sägas att Foxy-5 som kombinationsbehandling tillsammans med Tamoxifen endast representerar en tredjedel av värdet som vi ser det. Den stora potentialen ligger fortfarande i de metastashämmande effekterna där vi bedömer att värdet är 6 SEK per aktie och sålunda ligger 3 SEK i behandling tillsammans med Tamoxifen.
 

Vår ståndpunkt är alltså att det ytterst handlar om forskningsetik och att den försening som nu drabbar noteringen hade kunnat undvikas om bolaget hade varit bättre på att informera vid första tillfället. Att erbjuda investerare som varit med i emissionen att återkalla sin anmälan är naturligtvis ett sätt att se till att ingen känner sig lurad och det är hedervärt, men om man på grund av det inträffade väljer att ta tillbaks sin anmälningssedel skulle man nog inte investerat i den här typen av riskfylld aktie från början. Vårt förtroende för Tommy Andersson är orubbat. Vi har träffat honom och vet att han brinner för sin forskning och hans meritförteckning talar för sig själv. Den forskning han bedriver ligger i absolut framkant och vi ser WntResearchs entré på AktieTorget som en unik möjlighet för mindre aktiesparare att få göra en investering i ett läge där normalt bara affärsänglar och riskkapitalister har tillträde. Här finns möjlighet att både stödja viktig forskning och tjäna en rejäl hacka, men man måste förstå att det är förenat med stora finansiella risker.
Vår köprekommendation kvarstår alltså och är om något snäppet starkare än tidigare


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26

Dela med dig
Fakta WntResearch
NoteringAktieTorget
Ticker / kodWNT
Antal aktier15,5 miljoner
VDNils Brünner
StyrelseordförandePeter Buhl Jensen
Största ägareIngen över 10 %
http://www.handinhand.nu/