Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Rapport 2 kv. 2014 - 2014-09-01

WntResearchs rapport innehöll ingen anmärkningsvärd ny information. Ett spännande halvår väntar då WntResearch väntas syna korten för Foxy-5 –projektet vilket ger potential men även hög risk.

 

Intresset har ökat påtagligt för WntResearch under den avrapporterade perioden. Bolaget nådde några viktiga milstolpar under perioden, som en framgångsrik större finansiering inför fas II och patentgodkännande i Europa. WntResearch presenterade även en poster vid cancerkonferensen ASCO i USA.

 

Kassaåtgången var ca 5 MSEK samtidigt som man tog in 38 MSEK genom företrädesemissionen. Den finansiella utvecklingen kommenteras inte men är inte anmärkningsvärd med tanke på att kliniska studier pågår. Vi förstår att WntResearch tolkar Aktietorgsavtalet strikt och har en försiktig policy vad gäller att förmedla ny, tidigare inte offentliggjord, information i delårsrapporter. Kommentarerna kring den pågående fas I-studien hålls därför på ett minimum. Bolaget upprepar dock målsättningen att slutföra studien i år, vilket kanske är något överraskande och, i varje fall i våra ögon, troligen optimistiskt.

 

Det närmaste halvåret eller så kommer att bli spännande för WntResearch då vi förväntar oss att fas I-studien för Foxy-5 kommer att slutföras och avrapporteras. De inledande säkerhets- och tolererbarhetsresultaten har varit uppmuntrande. Huruvida de sekundära målsättningarna kan nås, så som effekt på cirkulerande tumörceller, återstår att se och det kommer troligen att ha en avgörande betydelse för synen på värdet av Foxy-5-projektet (även om man givetvis ska ha i åtanke att studien inte är designad som en riktig Fas IIb ”proof-of-concept”-prövning).  Potentialen är stor men så är självfallet även risken som brukligt i ett läge där ett bioteknikbolag väntas syna korten.


Tidigare kommentarer
Rapport 2 kv. 2014 2014-09-01
Uppdatering 2014-08-27
Stärker patentportfölj och forskning 2014-06-13
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-30
Lyckad kapitalisering inför fas II 2014-05-05
Walking the walk 2014-04-24
VD-intervju 2014-04-23
Nyemission aviserad 2014-03-31
Bekräftande nyheter 2014-03-20
Rapport 4 kv. 2013 2014-03-03
Första patient har börjat behandlas med Foxy-5 2013-12-11
Rapport 3 kv. 2013 2013-12-02
Urvalsteknik för rekrytering till fas I på plats 2013-11-06
Räknar med start av fas I inom kort 2013-10-14
Finansiering för fas I på plats 2013-03-28
Ansökan om fas I-studie inlämnad 2013-03-25
VD-intervju 2013-03-20
Uppdatering 2013-03-20
Företrädesemission på 7,2 MSEK inför kliniska studier 2013-03-01
Bokslutskommuniké 4 kv. 2012 2013-02-25
Företrädesemission inte fulltecknad 2012-11-27
Utvärdering av anti-metastatisk effekt på människa redan i Fas I? 2012-11-16
Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5 2012-10-31
Emissionsvillkor offentliggjorda 2012-10-26
Rapport 3 kv. 2012 2012-10-22
Rapport 2.kv 2012 2012-08-31
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-30
Foxy-5 får stort europeiskt forskningsstöd 2012-05-02
Nytt avtal med riskkapitalfond 2012-04-03
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-28
Bekräftar finansiering från Eurostar 2012-02-02
Finansiellt stöd från europeiskt forskningsprogram sannolikt 2012-01-16
Ny VD 2012-01-12
Emission ej fulltecknad 2011-12-29
Rapport 3 KV 2011-11-11
Emission för Fas I 2011-11-09
Rapport 2 kv 2011 2011-08-31
Avtal rörande Box-5 2011-08-18
Ny indikation 2011-07-11
Mot klinisk fas 2011-06-30
Rapport 1 KV 2011-05-17
Allt klart inför toxstudie. 2011-03-04
Bokslut 2011-03-01
Dags för listning 2010-12-16
Storm i ett vattenglas 2010-11-26