Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Tidningen the Trader rankade 2005 världens genom tiderna bästa traders. Första platsen gick till Paul Tudor Jones. Trea på samma lista kom George Soros.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Världsklassforskning till rabatt - 2010-10-14

WntResearch utvecklar cancerläkemedel med sikte på att mildra spridningen av cancerceller i kroppen snarare än att angripa modertumören. Eftersom det oftast är just själva metastasen som är mest dödlig är detta en potentiellt mycket viktig indikation. Teorin är att ett visst protein i kroppen kan reglera cancercellernas rörlighet och att nivån av proteinet är nedsatta hos patienter med metastaserande cancer. Genom att skapa en konstgjort peptid, Foxy-5, och föra in det i kroppen strävar WntResearch efter att återställa regleringen och därmed mildra tumörspridningen.


Försök på möss visade att metastasering minskade med 80 procent. Forskning visar också att Foxy-5 har potential att i kombinationsbehandling möjliggöra hormonbehandlingar för bröstcancerceller som tidigare varit okänsliga för dessa terapier och på detta sätt ge en ny patientgrupp tillgång till fler och skonsammare cancerbehandlingar. Bolagets projekt är i preklinisk fas och därmed återstår många år och flera hinder att passera innan eventuell utlicensiering och marknadslansering blir aktuell. Marknaden för cancerläkemedel är enorm men risken att fallera i klinisk fas är också stor.Vår riskjusterade värdering ligger på drygt 60 MSEK för rörelsen eller drygt 9 SEK per aktie, med antagande om 5 % sannolikhet till lansering inom indikationen bröstcancerbekämpning. Detta antyder en låg värdering vid notering, med möjlighet till stor utväxling vid klinisk framgång och därmed ökad sannolikhet till lansering.  Ett utlicensieringsavtal efter framgångsrika fas II- eller fas -I studier borde kunna uppgå till hundratals miljoner dollar. Ett viktigt steg på vägen blir godkännande för och inledning av studier på människa.


Tidigare analyser