Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Det bästa årsavkastningen på DJ Industrials sedan år 1900 nåddes 1915 och uppgick till 81,7%.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Vd-intervju Jens Holmberg - 2013-04-03
SensoDetects VD Jens Holmberg
SensoDetects VD Jens Holmberg

Först en tillbakablick på vad som sades vid emissionen 2011:

Vid fulltecknad nyemission är emissionslikviden avsedd att användas till följande. Närmare hälften av emissionslikviden är avsedd att användas till internationalisering.

 

 

  • Internationalisering: Finansiering av marknadsföring, identifiering av internationella distributörer samt initiering av SD-BERA i Kanada. 7.7 MSEK

  • Kliniska studier: Finansiering av validering av SD-BERA Diagnosis avseende nya diagnoser samt hälsoekonomisk studie. 4.4 MSEK

  • Validering och certifiering: Finansiering av validering och certifiering av SD-BERA Pharma. 3.3 MSEK’

 

Under 2011 planerar vi att intensifiera våra marknads- och försäljningsaktiviteter inom produktområdet SD-BERA Diagnosis. Vi strävar då efter att kunna marknadsföra SD-BERA som diagnosstöd för flera psykiatriska och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Naturligtvis för schizofreni och ADHD, men potentiellt även för Aspergers syndrom, bipolär sjukdom samt ADHD hos barn och ungdomar.


Kommentar på ovan?

Att jobba i och leda ett företag som SensoDetect innebär att man ständigt måste utvärdera och omprioritera. Det är ingen hemlighet att studierna tagit längre tid än vi ursprungligen räknat med och därigenom har vi varit tvungna att omprioritera. Studiernas försening ledde förutom till högre kostnader också till försenad försäljning och påverkade på så sätt vår finansiella situation dubbelt. En hälsoekonomisk studie gör störst nytta när det finns ett proof-of-concept som visar hur vårt system kan användas.

När det gäller Nordamerika förs fortfarande diskussioner men de upplägg som presenterats skulle inneburit en alltför stor belastning för organisationen. Vi måste prioritera proof-of-concept för återstående indikationer innan vi har råd att skicka delar av ledningen till Nordamerika.

SD-Pharma: När vi breddar användningsområdet för en applikation innebär det ny validering som kostar pengar.

 

Du kommunicerade i höstas att 2013 skulle bli det ekonomiska genombrottsåret. Vad grundade du det uttalandet på förutom att forskningsmässiga framsteg nåtts?

Snygga data från pilotstudier under 2012 men naturligtvis även förväntan om Uppsalastudien föranledde just detta uttalande. Idag när vi dessutom synat med Proof-of-Concept för både ADHD och schizofreni i en blindstudie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är jag ännu mer optimistisk till att nå avslut med kunder under 2013 med vårt objektiva diagnosstöd inom vuxenpsykiatrin.

 

När räknar ni med att Uppsalastudien är publicerad i sin helhet?

Vi räknar med att detta sker under 2013. Den här delen ligger ju tyvärr utanför vår påverkan.

 

Ni annonserade i oktober förra året att ni skulle börja marknadsföra er mot de privata vårdgivarna. På vilket sätt är det annorlunda och när tror ni att denna marknadsföring kan bära frukt?

Det är viktigt för de privata alternativen att profilera sig och det kan de göra genom att använda vårt biologiska beslutsstöd. Den stor skillnad mellan privat och offentlig vård är att det är enklare beslutsvägar inom privat vård. Vi räknar med att nå resultat för denna satsning före sommaren.

 

När ni säger att er demensdiagnos är konkurrenskraftig gällande sensitivitet och specificitet. Vilka metoder jämför ni då med?

Det finns i nuläget oss veterligen inte någon metod som används i klinisk verksamhet som kan sägas vara en direkt konkurrent . Vid en demensutredning används intervjuer, frågeformulär och ryggmärgsprov. Dessa metoder kompletteras ofta med röntgenundersökningar och blodprov men främst för att säkerställa att minnesproblem inte beror på annan åkomma. Ovan nämnda metoder sammanvägs och som diagnos får en sannolikhetsbedömning för en viss diagnos. Definitiv diagnos fås först vid obduktion. För ett par år sedan presenterades en doktorsavhandling som genom obduktion kunde visa att så många som en tredjedel av demenspatienterna i studien hade fått en felaktig diagnos.

Det finns även speciellt framtagna magnetkameraundersökningar och blodflödesanalyser av hjärnan, men dessa är kostsamma och om vår metod fortsätter att visa lika lovande resultat kommer den vara både säkrast och billigast.

 

Om vi tittar på de största studierna rent profilmässigt. Tyskland och Uppsala så har dessa genererat bra resultat som ännu inte är publicerade. Har dessa ställen blivit köpare av era tjänster sedan studierna?

Inte ännu, men jag är optimistisk.

 

Vad behövs för att validera SensoDetects metod för användning vid medicinering? Tid och pengar?

  1. Lyckad studie i Karlstad ger info om framtida möjligheter gällande läkemedel för depression.
  2. Blir studien en succé finns det mycket muskler externt som nog gärna drar den delen av försäljningen.
  3. Tid: Go/No go senast q4 i år; Pengar: Ju bättre det går desto mindre kostar det

 

Vad anser du krävs för att få fart på försäljningen?

  • Med Uppsalastudien i ryggen kommer vi kunna annonsera och kommunicera ut vårt budskap mer aktivt än tidigare. Detta kommer att medföra merförsäljning.
  • Publicering av uppsalastudien
  • Fokus på fler samarbetsavtal med key opinion leaders och inom läkemedelsindustrin.

 


Hur ser ni på lanseringen av demensdiagnos? När kan en första klinisk studie vara publicerad?

2014

 

 

Smallcap kommenterar

SensoDetect har två problem som hänger ihop: Bristande försäljning och behovet av publicerade studier.  När man ligger så långt i framkant av forskningen och presenterar ett helt nytt angreppssätt på ett problem gäller det att ha övertygande försäljningsargument.

 

Övertygande försäljningsargument betyder i SensoDetects fall publicerade studier. Det är uppenbart att bolagets egna publicerade studier inte räckt som försäljningsargument för att nå den bredare marknaden och därför sätts nu hoppet till Uppsalastudien som är utförd av en oberoende part och är blind för både den som testar och den som analyserar. Resultaten sägs vara fina, men hur fina får vi inte reda på förrän studierna publiceras.

Smallcap tror att merparten av de tilltänkta köparna vill se studien publicerad innan de slår till. Undantagsfallet skulle kunna vara Uppsala eftersom de utfört studien men de är ännu inte köpare.

 

Smallcap har tidigare sagt att vi tror att det är i differentialdiagnosen som de stora möjligheterna finns inom diagnoser. Att differentiera mellan ADHD och schizofreni som det finns proof-of-concept för är vanligtvis inte den största utmaningen. Bipolär sjukdom kan däremot ligga nära såväl schizofreni som ADHD och felbehandlas om fel diagnos ställs vilket kan få allvarliga följder. Först i q4 kommer det att finnas en proof-of-conceptstudie för bipolär sjukdom och rimligtvis kan denna publiceras under 2014.

 

Medicineringsspåret skulle kunna leda bakvägen in i vården. Att ge stöd vid medicinering är betydligt ”mindre hotfullt” för den behandlande läkaren och sätter quality of life i fokus. Just nu genomförs en studie som fokuserar på depression och denna förväntas vara klar senare i år. Det är något förvånande att bolaget väljer att jobba med det icke validerade tillståndet depression men det är möjligt att det ur samma studie kan komma resultat rörande detta också. När det gäller Pharma finns det en bit kvar att vandra men potentialen går inte att ta miste på. Sannolikt kommer framtida användare även här att vilja se publicerade blindstudier för de olika sjukdomarna och sannolikt måste man i studien kombinera med någon form av subjektivt mått för att reda ut att patienten verkligen känner sig bättre.

 

Störst potential tror vi ligger inom demens. Bolaget har genomfört en studie och kommer under året att påbörja en blindstudie. Tyvärr vet vi inte riktigt vad bolaget menar när de säger sig ha ”konkurrenskraftiga resultat”. Att första delen av studien varit tillräckligt framgångsrik för att fortsätta planeringen av en blindstudie ger viss vägledning men det är knappast tillräckligt för att aktiemarknaden ska vilja sätta ett värde på detta område.

 

SensoDetect säger, med stöd framför allt av Uppsalastudien, att 2013 ska bli det ekonomiska genombrottsåret. Bolaget har tre säljare anställda och de får förmodas ha lagt grunden för en ökad utrullning av diagnosstödet under innevarande år, även om inga nya försäljningsmässiga framgångar hittills har kommunicerats. Det har dock bara gått ett kvartal sedan studien presenterades och VD säger sig exempelvis vänta resultat av satsning mot privat vård innan sommaren. Den är ju som bekant här om bara ett par månader. Det finns såklart en risk att köparna inväntar publicering av studien innan de fattar sina beslut och att försäljningsarbetet då ändå inte ger effekt förrän detta skett.

 

Sammantaget kan vi konstatera att förutsättningarna för en ökad försäljning under 2013 ser goda ut, även om något större genombrott inte kan förväntas med tanke på att en del arbete återstår innan proof-of-concept och validering finns på plats fullt ut. Vi ska i sammanhanget komma ihåg att det krävs så få som 2000 undersökningar för att Sensodetect ska börja visa positiva kassaflöden och med dagens börsvärde på drygt 70 miljoner framstår risk/reward som synnerligen god, även om den verkligt stora rewarden kan låta vänta på sig något år. 


Tidigare kommentarer
Samarbetsavtal i Danmark 2013-04-17
Nya avtal 2013-04-10
Vd-intervju Jens Holmberg 2013-04-03
Presenterar villkor för emission 2013-02-26
Rapport 4 kv. 2012 2013-01-28
Resultat från Uppsalastudien 2012-12-18
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-22
Forskningsrapport 2012-10-31
Ytterligare stöd för att även neurodegenerativa sjukdomar kan identifieras 2012-10-30
Ledningsbyte 2012-10-24
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Tysk ADHD-studie klar 2012-10-02
Godkänt patent i USA 2012-10-02
Uppsalastudie försenad 2012-09-06
Positivt utfall för barn-ADHD pilotstudie 2012-09-03
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-29
Fina resultat från schizofrenistudie 2012-08-22
Samarbete med psykiatrisk klinik i Norge 2012-06-04
Ny diagnos 2012-05-27
Rapport 1 kv 2012-05-23
Expanderar och stuvar om 2012-04-25
Forskningsrapport levererad 2012-02-07
Genombrott inom demens 2012-01-05
Rapport 3 KV 2011-11-24
Samma prestanda på halva tiden 2011-11-24
Stort steg mot kommersialisering 2011-09-01
Rapport 2 KV 2011-08-25
Smyger in en potentiell världsnyhet 2011-05-30
Trevare i Nordamerika 2011-05-24
Rapport 1 KV 2011-05-05
Insiders ökar mer än väntat 2011-02-14
Kompletterad kommentar. 2011-02-07
Bokslut 2011-02-07
Spänningen stiger 2011-01-25
Dold information 2011-01-05
Aggressiv nyemission 2011-01-05
Preliminära resultat 2010-12-22
VD-intervju 2010-12-06
Rapport 3 kv 2010 2010-11-23
Från klarhet till klarhet 2010-11-08
Marknaden flerdubblas 2010-09-08
Rapport 2 kv 2010 2010-08-24
Forskningsrapport med mersmak 2010-06-30
Artikel publicerad 2010-05-31
Rapport 1 kv 2010 2010-05-26
Stor studie på barn 2010-05-10
Bokslut 0000-00-00