Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den mest kända kalendereffekten är januarieffekten som i korthet innebär att avkastningen på aktiemarknaden i januarimånad är riskjusterat högre än andra månader.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Presenterar villkor för emission - 2013-02-26

SensoDetect meddelar att de kommer att genomföra en företrädesemission som om den fulltecknas kommer att inbringa 20,1 MSEK till bolaget innan kostnader. Emissionen är, genom garantier och teckningsåtaganden, säkerställd till drygt 70 %.  Teckningsåtagande uppgår till 7,3 MSEK, Styrelse och grundare åtar sig att teckna för 0,8 MSEK och garanterna för ca 7 MSEK.

Emissionslikviden ska användas till marknadsförings- och försäljningsinsatser inom psykatri, och till fortsatt forskning och utveckling inom användningsområdena ADHD Barn och Ungdom, Demens och Pharma. Målsättningen är dessa satsningar ska resultera i positivt kassaflöde senast 2015 utan att Sensodetect ska behöva tillföras ytterligare kapital. Vi uppskattar emissionskostnaderna till 15 % av beloppet vilket skulle lämna bolaget på 17 MSEK och en kostnadsbudget på ca 10 MSEK om året de kommande två åren. Personalkostnaden det senaste kvartalet skrevs till ca 1,9 MSEK och en enkel extrapolering ger 7,8 MSEK på årsbasis. Utrymmet för ökade satsningar på forskning är således begränsat om inte försäljningen tar fart och implicit i målsättningen ligger således en tydlig omsättningsökning innan dess och att Sensodetect uppnår ”signifikant försäljningsintäkt”.

Just försäljningen är fokus för tillfället och Sensodetect hävdar i nulägesrapporten att 2013 kommer att bli det försäljningsmässiga genombrottsåret. Självklart kommer det bli lättare för bolagets försäljare att sälja med Uppsalaresultaten i ryggen, och en tillkommande publicering av studien torde ytterligare förbättra förutsättningarna.
 
Bolaget meddelade i oktober att de i högre utsträckning skulle börja bearbeta privata aktörer något som borde bära frukt under kommande året. Smallcap har tidigare sagt att ett stort försäljningsargument är differentialdiagnosen, att kunna skilja olika sjukdomar åt, och Jens Holmberg anger också detta som det viktigaste området. Efter Uppsalastudien kan vi utgå från att ADHD och Schizofreni nu har Proof of Concept men i nuläget saknas detta för bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom kan vara svår att diagnostisera och den kan ibland förväxlas med såväl schizofreni som ADHD. Sensodetect anger i uppdateringen att Proof of Concept kommer att nås för bipolär sjukdom under fjärde kvartalet vilket kommer att göra erbjudandet mer komplett till sin karaktär. Såvitt vi förstår förväxlas sällan ADHD med schizofreni varför differentialanalysargumentet just nu väntar på proof of concept.

Det satsas stora resurser globalt på att utveckla tillförlitliga metoder för tidig diagnostik av demenssjukdomar och marknaden är avsevärd, bolagets egen uppskattning anges nu till 5000 MSEK enbart i Europa. Sensodetect befinner sig i relativt tidig fas inom detta område men studierna utförda i Region Skåne har uppenbarligen ingjutit självförtroende och bolaget avser att marschera snabbt och inleda undersökningar som ska leda till proof of concept redan under 2014.

Smallcap tror sammanfattningsvis att nyckeln till bolagets uppvärdering främst ligger i försäljningsökningen, än så länge är dock transparensen begränsad. Det finns indikationer på att det kommer att lossna och ledningen är positiv men det känns ändå bra att bolaget nu kommer att få en fylld kassa i händelse av att försäljningsgenombrottet tar längre tid än beräknat. Nulägesrapporten ger viss vägledning men en del frågetecken kvarstår och vår ambition är att kunna genomföra en VD-intervju i närtid för att reda ut begreppen.


Tidigare kommentarer
Samarbetsavtal i Danmark 2013-04-17
Nya avtal 2013-04-10
Vd-intervju Jens Holmberg 2013-04-03
Presenterar villkor för emission 2013-02-26
Rapport 4 kv. 2012 2013-01-28
Resultat från Uppsalastudien 2012-12-18
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-22
Forskningsrapport 2012-10-31
Ytterligare stöd för att även neurodegenerativa sjukdomar kan identifieras 2012-10-30
Ledningsbyte 2012-10-24
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Tysk ADHD-studie klar 2012-10-02
Godkänt patent i USA 2012-10-02
Uppsalastudie försenad 2012-09-06
Positivt utfall för barn-ADHD pilotstudie 2012-09-03
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-29
Fina resultat från schizofrenistudie 2012-08-22
Samarbete med psykiatrisk klinik i Norge 2012-06-04
Ny diagnos 2012-05-27
Rapport 1 kv 2012-05-23
Expanderar och stuvar om 2012-04-25
Forskningsrapport levererad 2012-02-07
Genombrott inom demens 2012-01-05
Rapport 3 KV 2011-11-24
Samma prestanda på halva tiden 2011-11-24
Stort steg mot kommersialisering 2011-09-01
Rapport 2 KV 2011-08-25
Smyger in en potentiell världsnyhet 2011-05-30
Trevare i Nordamerika 2011-05-24
Rapport 1 KV 2011-05-05
Insiders ökar mer än väntat 2011-02-14
Kompletterad kommentar. 2011-02-07
Bokslut 2011-02-07
Spänningen stiger 2011-01-25
Dold information 2011-01-05
Aggressiv nyemission 2011-01-05
Preliminära resultat 2010-12-22
VD-intervju 2010-12-06
Rapport 3 kv 2010 2010-11-23
Från klarhet till klarhet 2010-11-08
Marknaden flerdubblas 2010-09-08
Rapport 2 kv 2010 2010-08-24
Forskningsrapport med mersmak 2010-06-30
Artikel publicerad 2010-05-31
Rapport 1 kv 2010 2010-05-26
Stor studie på barn 2010-05-10
Bokslut 0000-00-00

Dela med dig
Fakta SensoDetect
NoteringAktieTorget
Ticker / kodSDET
Antal aktier6,04 milj
VDJens Holmberg
StyrelseordförandeLeif Smeby
Största ägareGrundarna äger tillsammans ca
http://www.handinhand.nu/