Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
En ”Black Swan” är en högst osannolik händelse, som trots allt inte kan uteslutas.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Resultat från Uppsalastudien - 2012-12-18

Ursprungligen var det tänkt att den nu presenterade Uppsalastudien skulle ha publicerats 2010 och avsett endast schizofreni. 2010 tog Uppsala Akademiska sjukhus beslutet att utöka studien till att gälla även ADHD, något som fördröjde studien som är av enormt stor vikt för SensoDetect.

 

En användarinitierad studie har självklart långt större bevisvärde än en studie som bolaget själva utfört. Att den är dubbelblind (i detta fall trippelblind) och att studien också är klart större än tidigare studier ökar trovärdigheten ytterligare. SensoDetect har under lång tid pratat om Uppsalastudien som den enskilt viktigaste händelsen för kommersialiseringen av bolagets teknik.

När bolaget idag presenterar resultat som till både till sensitivitet som specificitet överstiger 80 % är det inget annat än en världsnyhet. När man betraktar resultaten ska man ha i åtanke att inga läkare är 100 % och att det i undersökningsmaterialet sannolikt finns feldiagnostiserade patienter och eventuellt även friska kontroller som inte fått en diagnos. Vidare ska man också förstå att studien utförts med en äldre modell av SD-BERA som inte har den känslighet som den nyare generationen har och att man därför har anledning att misstänka att resultaten med denna skulle vara ännu bättre. Genom denna studie får vi också ytterligare ett bevis på metodens användbarhet i verkliga situationer.

 

Med resultaten som presenteras i studien kommer SD-BERA tillsammans med en läkares diagnos oberoende av varandra kunna höja kvalitén avsevärt på psykiatriska diagnoser. Tid till diagnos kommer att kunna kortas och säkerheten höjas. Att utredningstiden kortas sparar samtidigt pengar till den som betalar och patienten behöver inte gå obehandlad onödigt länge. Win-win

 

Att studien avser schizofreni och ADHD är bra av olika skäl. Schizofreni är inte så utbrett men är statusmässigt den viktigaste sjukdomen att kunna diagnostisera. Det är schizofrenidiagnosen som det kommer att talas om. ADHD är förmodligen den kommersiellt viktigaste psykiska sjukdomen att kunna diagnostisera. Det kan knappast ha undgått någon att det böljar en debatt där en del hävdar att sjukdomen inte existerar och andra säger att diagnosen ges till allt för många. Behovet av ett diagnosstöd är enormt.

 

T ex i USA anses ADHD-prevalensen hos barn ligga mellan 8-12 % beroende på vilka studier man tittar på och det är dubbelt upp mot de svenska siffrorna. Finns det en förklaring eller rör det sig om överdiagnostisering? Det har visat sig i studier att så många som 25 % av alla collegestudenter med ADHD-diagnos ”fuskat” sig till en diagnos eftersom medicinen som ges kan minska sömnbehovet.

Smallcap kan tänka sig att det finns både ett och två försäkringsbolag som skulle vara mycket intresserade av att få en objektiv metod för att säkerställa den diagnos de betalar ut pengar för. Om de misstänker att det råder en överdiagnostisering skulle det finnas enorma pengar att tjäna på att få ner antalet diagnoser.

 

Med tanke på ovan nämnda bevisvärde borde resultaten från Uppsala vara startskottet på en kraftigt ökad försäljning. Problemet är bara att veta hur lång tid det tar för köparna att komma upp ur startblocken.

 

För aktien råder det inget tvivel om att studieresultaten allt annat lika borde ge en rejäl skjuts. Mycket av den kvarvarande vetenskapliga risken försvinner i och med denna studie och nu finns det ”bara” kommersiell risk kvar som vi ser på det och den kommersiella risken kan diskuteras. Vi vet att det finns ett behov på marknaden och vi vet att det finns mindre välutredda metoder som använts i tiotusental. Att SensoDetect då inte med en vetenskapligt bevisad metod skulle kunna slå sig in låter ytterst osannolikt vilket lämnar oss med att tiden för genombrottet är den största osäkerheten.

 

Vi har noterat att det finns en viss oro för nyemission i bolaget och vi har också märkt ett onormalt stort säljtryck under sommar och höst som kanske kan kopplas till denna oro.  Till den diskussionen skulle vi vilja tillföra följande:

1. Bolaget har pengar där de med nuvarande burnrate och försäljning klarar sig i ett år till och med ökad försäljning kanske helt klarar sig utan nyemission. Om det sedan skulle vara optimalt för affärerna kan diskuteras.

2. Samma sak sades vid förra emissionen och en del sålde aktier i panik vid nyemissionsbeskedet och fick dyrt köpa tillbaks senare. Det finns en stor skillnad på att göra en aggressiv emission eller en emission för att klara överlevnad. I det läget SensoDetect nu befinner sig skulle det röra sig om det förstnämnda och med tanke på de resultat som presenterades idag, resultat som säkert inte betyder någonting för den genomsnittlige aktietorgsinvesteraren men, som faktiskt är en världsnyhet i den psykiatriska världen så ska man inte alls vara säker på att en emission skulle vara negativt för kursen.

3. Senaste tiden har emissioner generellt varit negativt för börskursen därför att garantihysterin fullständigt gått över styr. Garanterna kostar mer än de smakar. De tvingar ner teckningskursen och de är i de flesta fall inte intresserade av att äga aktien utan säljer ut den direkt om de skulle få på sig aktier. Det får självklart folk att hålla sig borta. Med en snyggt paketerad emission går de största problemen att undvika.

4. SensoDetect kan som alternativ till företrädesemission göra en riktad emission till en som för in nya kapitalstarka ägare i bolaget. Det är lätt att glömma bort att SensoDetect faktiskt utgör en unik möjlighet och att kunna köpa in sig i bolaget till dagens värdering skulle ses som ett fynd av vem som helst som kan räkna och som tror på ett kommersiellt genombrott. En volym på 10 000 undersökningar per år borde kunna motivera en börskurs på en bra bit över 100 SEK och 10 000 undersökningar skulle man kunna göra bara i Sverige. Lägger man därtill möjligheter till ett vidare internationellt genombrott och det faktum att psykdiagnos bara är ett av tre områden där bolaget gjort banbrytande upptäckter är det självklart att intresserade investerare som kanske inväntat studieresultaten tittar ännu närmare på bolaget efter dagens besked.

 

Vi såg stora möjligheter med SensoDetects teknik redan första gången vi skrev om dem i början på 2010. Visst har bolaget försenats men samtidigt måste det påtalas att många frågetecken har rätats ut till stora utropstecken i och med att bolaget fortsatt leverera vetenskapligt banbrytande resultat. Välrenommerade institutioner har visat intresse för metoden och därmed givit viss validering. Marknaden är stor och möjligheterna enorma, så stora att en omvänd värdering visar att marknaden tillskriver SensoDetect mikroskopiska möjligheter till genombrott. Smallcap hävdar tvärtom att möjligheterna till kommersiell succé är goda och att risken minskat signifikant det senaste året samtidigt som möjligheterna har ökat. Vi menar inte att det är en riskfri investering, men sett till de möjligheter som finns kan det vara ett tillfälle som aldrig kommer åter.

 


Tidigare kommentarer
Samarbetsavtal i Danmark 2013-04-17
Nya avtal 2013-04-10
Vd-intervju Jens Holmberg 2013-04-03
Presenterar villkor för emission 2013-02-26
Rapport 4 kv. 2012 2013-01-28
Resultat från Uppsalastudien 2012-12-18
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-22
Forskningsrapport 2012-10-31
Ytterligare stöd för att även neurodegenerativa sjukdomar kan identifieras 2012-10-30
Ledningsbyte 2012-10-24
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Tysk ADHD-studie klar 2012-10-02
Godkänt patent i USA 2012-10-02
Uppsalastudie försenad 2012-09-06
Positivt utfall för barn-ADHD pilotstudie 2012-09-03
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-29
Fina resultat från schizofrenistudie 2012-08-22
Samarbete med psykiatrisk klinik i Norge 2012-06-04
Ny diagnos 2012-05-27
Rapport 1 kv 2012-05-23
Expanderar och stuvar om 2012-04-25
Forskningsrapport levererad 2012-02-07
Genombrott inom demens 2012-01-05
Rapport 3 KV 2011-11-24
Samma prestanda på halva tiden 2011-11-24
Stort steg mot kommersialisering 2011-09-01
Rapport 2 KV 2011-08-25
Smyger in en potentiell världsnyhet 2011-05-30
Trevare i Nordamerika 2011-05-24
Rapport 1 KV 2011-05-05
Insiders ökar mer än väntat 2011-02-14
Kompletterad kommentar. 2011-02-07
Bokslut 2011-02-07
Spänningen stiger 2011-01-25
Dold information 2011-01-05
Aggressiv nyemission 2011-01-05
Preliminära resultat 2010-12-22
VD-intervju 2010-12-06
Rapport 3 kv 2010 2010-11-23
Från klarhet till klarhet 2010-11-08
Marknaden flerdubblas 2010-09-08
Rapport 2 kv 2010 2010-08-24
Forskningsrapport med mersmak 2010-06-30
Artikel publicerad 2010-05-31
Rapport 1 kv 2010 2010-05-26
Stor studie på barn 2010-05-10
Bokslut 0000-00-00

Dela med dig
Fakta SensoDetect
NoteringAktieTorget
Ticker / kodSDET
Antal aktier6,04 milj
VDJens Holmberg
StyrelseordförandeLeif Smeby
Största ägareGrundarna äger tillsammans ca
http://www.handinhand.nu/