Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt rådande finansteoretiska paradigm är börsen informationseffektiv. Det innebär bl a att det inte är möjligt att generera riskjusterad avkastning m h a teknisk eller fundamental analys.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Forskningsrapport - 2012-10-31

SensoDetect är nu inne på i stort sett ALLA svenska kliniker av betydelse. Umeå, Uppsala, flera i Stockholm, Sahlgrenska, flera i region Skåne däribland Lund och MAS, Örebro och Karlstad, (vi har säkert missat ett par.) Lägg till detta två kliniker i Tyskland en i Norge och någon form av aktivitet i Danmark. Detta är bra och viktigt för spridningen av metoden även vi är av uppfattningen att det inte kommer att bli någon utbredd användning av metoden förrän vi sett ett antal publicerade artiklar.

 

Dessa artiklar är i flera fall redan författade och väntar på publicering, ofta ligger det utom SensoDetects kontroll men det ligger även i användarens intresse att få sin forskning publicerad. I Tromsö, Norge är man tillräckligt imponerad av metoden för att betala för ett antal mätningar och därigenom utvärdera. Betalningen är sannolikt rabatterad men det är en viktig princip som visar att SensoDetect tagit sig ytterligare ett steg upp i värdekedjan. Naturligtvis är alla dessa samarbeten av stor vikt för att aktieägare och potentiella sådana ska känna trygghet i att det finns en framtida intjäningspotential. Nytt för idag är att bolaget ”nästan” spår marknadsgenombrott 2013, de säger sig i alla fall ha skapat förutsättningar. Med tanke på hur försiktigt bolaget har för vana att uttrycka sig skulle vi bli djupt förvånade om de inte redan nu har starka indikationer på ett försäljningsmässigt uppsving. De som sett videon från vår kapitalmarknadsdag med bl.a. SensoDetect drar sig till minnes att de där angav att 2000 undersökningar skulle räcka för att dra runt bolaget. Ur detta kan man dra flera intressanta slutsatser.

1. Det krävs inget marknadsgenombrott för att SensoDetect ska gå runt. Det räcker sannolikt med att en av de ovan nämnda klinikerna tar beslutet att använda sig av metoden och det är ju knappast ett marknadsgenombrott.

2. Allt över 2000 undersökningar gör, på grund av höga marginaler, att väldigt mycket av mätningsintäkterna trillar rätt ner på sista raden.

3. Skulle det bli ett marknadsgenombrott nästa år där flera kliniker beslutar sig för att använda sig av SensoDetects metod kan de ekonomiska effekterna snabbt bli stora.

 

Rent konkret levererades idag ett flertal nyheter.

Felkälla i materialet från Uppsala har identifierats, korrigerats och kommer att analyseras blint av tredje, oberoende, part (trippelblind studie?!). Resultat från matchningen med klinisk diagnos kommer att presenteras under kv. 4. Vi bör, när vi tar emot resultatet, ha i minnet att dessa resultat presterats med en äldre maskin som på vissa punkter inte är i närheten av den prestanda som dagens utrustning har och att utgångsmaterialet sannolikt inte är lika väl researchat som t ex det från Klingenmünster.

 

En ny stor multicenterstudie har inletts mellan kliniker i Stockholm och Örebro län. SensoDetect är en komponent i studien och det låter som att det där är en studie som kommer att dra ut på tiden. Att forskarna väljer att ta med SensoDetect är dock en fjäder i hatten och tyder på att en vilja att utvärdera finns. SensoDetect nämner att deras databas kommer att utökas med fler kvinnor med Aspergers syndrom.

 

Dagens kioskvältare kommer dock från Karlstad där SensoDetect inlett ett samarbete med öppenvården gällande markörer för prediktion av behandlingsrespons för att se om sensodetectmetoden kan vara till hjälp vid medicinering av depression. Det är en stor nyhet eftersom marknadspotentialen för medicinering är betydande och Smallcap tror också att medicinering kan vara ett bräckjärn in på marknaden. När det kommer till medicinering famlar den behandlande läkaren idag i blindo. Det finns ingen annan metodik än trial and error vilket är ett trubbigt och enormt tidskrävande tillvägagångssätt. OM det visar sig att man med hjälp av SensoDetect-metoden kan skynda på denna process skulle det inte vara särskilt kontroversiellt att börja använda metoden eftersom det idag inte finns något objektivt alternativ. Ytterst kanske det dock är så att det handlar om att tränga längre in i sjukdomarna genom att skapa ”underprofiler” kanske finns det t ex flera olika sorters ADHD som alla svarar olika på medicinering med SD-BERA kan man få svaret. Den potentiella marknaden i medicineringscaset är alla med medicinerad psykisk sjukdom vilket torde uppgå till minst 5-10 % av befolkningen. Att man ger sig på medicinering i fallet depression antyder rent logiskt också att man kan ställa diagnos.

 

Vad vi saknar i dagen redogörelse är uppskattade tidpunkter för slutförande och publicering. Vi kan förstå att det känns tufft att sätta upp nya tidsmässiga mål när så många har försenats men det är ändå något för aktieägarna att hänga upp informationen på.


Tidigare kommentarer
Samarbetsavtal i Danmark 2013-04-17
Nya avtal 2013-04-10
Vd-intervju Jens Holmberg 2013-04-03
Presenterar villkor för emission 2013-02-26
Rapport 4 kv. 2012 2013-01-28
Resultat från Uppsalastudien 2012-12-18
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-22
Forskningsrapport 2012-10-31
Ytterligare stöd för att även neurodegenerativa sjukdomar kan identifieras 2012-10-30
Ledningsbyte 2012-10-24
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Tysk ADHD-studie klar 2012-10-02
Godkänt patent i USA 2012-10-02
Uppsalastudie försenad 2012-09-06
Positivt utfall för barn-ADHD pilotstudie 2012-09-03
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-29
Fina resultat från schizofrenistudie 2012-08-22
Samarbete med psykiatrisk klinik i Norge 2012-06-04
Ny diagnos 2012-05-27
Rapport 1 kv 2012-05-23
Expanderar och stuvar om 2012-04-25
Forskningsrapport levererad 2012-02-07
Genombrott inom demens 2012-01-05
Rapport 3 KV 2011-11-24
Samma prestanda på halva tiden 2011-11-24
Stort steg mot kommersialisering 2011-09-01
Rapport 2 KV 2011-08-25
Smyger in en potentiell världsnyhet 2011-05-30
Trevare i Nordamerika 2011-05-24
Rapport 1 KV 2011-05-05
Insiders ökar mer än väntat 2011-02-14
Kompletterad kommentar. 2011-02-07
Bokslut 2011-02-07
Spänningen stiger 2011-01-25
Dold information 2011-01-05
Aggressiv nyemission 2011-01-05
Preliminära resultat 2010-12-22
VD-intervju 2010-12-06
Rapport 3 kv 2010 2010-11-23
Från klarhet till klarhet 2010-11-08
Marknaden flerdubblas 2010-09-08
Rapport 2 kv 2010 2010-08-24
Forskningsrapport med mersmak 2010-06-30
Artikel publicerad 2010-05-31
Rapport 1 kv 2010 2010-05-26
Stor studie på barn 2010-05-10
Bokslut 0000-00-00