Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
En ”Black Swan” är en högst osannolik händelse, som trots allt inte kan uteslutas.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Filmlänk och kommentarer - 2012-10-12

Filmen finns här

SensoDetect lade sin ribba högt i presentationen och det kan ha varit svårt för de icke insatta att följa med i resonemangen.  Vi kompletterar därför med en skriven intervju för att försöka reda ut lite begrepp.

 

Hur kom det sig att ni kom på att det skulle gå att diagnostisera olika psykiska sjukdomar via hjärnstammen?

Via schizofreni som ju har en vedertagen störning på hörseluppfattningen med hörselhallucinationer och avvikelser i ljudupplevande. Detta ledde oss mot ett test för psykosgruppen. Senare visade det sig att hörselbanan är en testmässigt lämplig ingång till hjärnans generella funktionssätt, inte bara mha hörsel. Utifrån detta startade forskning omfattande andra diagnoser.

 

Hur skulle ett medicineringsstöd fungera och vilken skillnad mot dagens metoder skulle det innebära?

 

Medicineringsstöd kan minska andelen otillfredsställande behandlingsresultat. Idag byts inte sällan vald psykofarmaka ut efter trial and error. Ett snabbtest över responsprofil skulle kunna öka sannolikheten att välja rätt från början.

 

 

Ni styr om till försäljning mot lite mindre aktörer. Varför och vad kommer det att innebära?

Vi har noterat en växande efterfrågan också från mindre kliniker och privatpraktiserande. Nu har vi kapacitet att närma oss denna grupp och kan därigenom bredda vår marknad. Vi riktar inte om fokus utan breddar vår potentiella kundbas, något som på sikt förväntas bidra till merförsäljning.

 

 

Vad säger du till de som hävdar att det behövs större studier för att bevisa metoden?

Det rör sig troligen om ”smitta” från läkemedelsindustrin och hur den fungerar. Statistikens regler ger vid handen att 25-30 individer räcker utmärkt och att det är bättre att hålla urvalet lågt när metoden ska bevisas eftersom man då måste vara säker på att personerna som ingår i studien är rätt diagnostiserade.

 

Varför tar det så lång tid att genomföra studier?

Viktigt för studiens kvalitet att det är bra material.

Vid ett par tillfällen har det blivit diskussion runt SensoDetects företagshemligheter. Både vid diskussion om publicering och mitt i en studie. Utomstående individer har krävt att få ta del av information som är viktig för SensoDetects immateriella skydd. Detta kan inte godtas och då måste vi jobba runt problemet vilket tar tid.

Resultaten som SensoDetect visat upp innebär ett paradigmskifte och alla inblandade vill vara säkra på sin sak innan de går ut med resultaten.

Med detta sagt tycker vi själva att metoden är validerad för ADHD, schizofreni, autismspektrum och bipolär sjukdom, och för oss råder inget tvivel. Nu gäller det att metodiskt övertyga andra

 

Vad menas med traits och att dessa är statistiskt signifikanta?

Traits är de sjukdomsspecifika markörer vi identifierar med SensoDetect(r)-BERS -metoden som är konstanta över tid, över sjukdomsförloppet. För varje diagnos är målsättningen att identifiera ett flertal sjukdomsspecifika traits.

 

 

Kommentar

Det händer saker i SensoDetect, förmodligen långt mer än vad vi kan ana, och det har hänt en hel del sedan bolaget noterades på AktieTorget. Sedan notering har antalet indikationer utökats och bolaget angav potentialen i Europa till över 1 Milj mätningar baserat på prevalens, men att detta var en siffra som kanske skulle behöva revideras. Alla som testas/utreds är ju inte sjuka och Europa kan ju definieras på olika sätt, men det viktiga i detta är att bolaget tror sig kunna gå runt på 2000 mätningar om året och allt däröver blir med hög marginal till vinst. 2000 undersökningar är dessutom något som flera svenska sjukhus ensamma skulle mäkta med om metoden hade fullt genomslag.

 

Det är också intressant att höra bolaget prata om att använda tekniken vid medicinering. Vi har tidigare bara hört det nämnas när patentansökan lämnades in och när det presenterades en poster i Berlin våren 2011. Nu verkar det som om området är prioriterat och det ”drivs projekt”. Det finns självklart en stor potential i att se till att patienter är optimalt behandlade men det var svårt att få en känsla för hur långt bort/nära en lansering skulle kunna vara. Holmberg nämnde i förbifarten att de så gott som varje månad får förfrågningar om projekt.

 

Smallcap tror att medicineringsspåret kan vara viktigt av flera skäl. Dels därför att det utvidgar marknaden till alla som äter medicin mot psykisk sjukdom inte bara de som ska nydiagnostiseras. Vi tror också att SensoDetect känns mindre som ett hot om de erbjuder hjälp med medicinering istället för att ”konkurrera” med läkare om diagnos.

 

Nytt för dagen är också att bolaget ”initierat aktivitet” i Danmark vad detta innebär vet ju inte men det är intressant att SensoDetect närmat sig ytterligare ett land.

 

Bolaget tycker att metoden är validerad och detta är ju till viss del belagt i vetenskapliga artiklar, ytterligare ett par artiklar väntar på publicering samtidigt som det pågår studier på olika ställen. Den stora frågan är när metoden kommer till praktisk användning i större skala, vad som krävs för att kliniker ska ta steget ut och implementera metoden som en integrerad del i vården. Att ge sig på de mindre klinikerna och de privata alternativen är ett bra initiativ som vi tror kan röra om i grytan. Det finns sannolikt redan nu tillräckligt med intresserade psykiater därute för att det ska kunna bli en bra affär för SensoDetect. Något som tydliggjordes med exemplet att det räcker med 2 promille av en konservativt skattad europeisk marknad för att bolaget ska går runt. Det innebär att vinsterna kan komma snabbt och bli riktigt stora när metoden får fäste.


Tidigare kommentarer
Samarbetsavtal i Danmark 2013-04-17
Nya avtal 2013-04-10
Vd-intervju Jens Holmberg 2013-04-03
Presenterar villkor för emission 2013-02-26
Rapport 4 kv. 2012 2013-01-28
Resultat från Uppsalastudien 2012-12-18
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-22
Forskningsrapport 2012-10-31
Ytterligare stöd för att även neurodegenerativa sjukdomar kan identifieras 2012-10-30
Ledningsbyte 2012-10-24
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Tysk ADHD-studie klar 2012-10-02
Godkänt patent i USA 2012-10-02
Uppsalastudie försenad 2012-09-06
Positivt utfall för barn-ADHD pilotstudie 2012-09-03
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-29
Fina resultat från schizofrenistudie 2012-08-22
Samarbete med psykiatrisk klinik i Norge 2012-06-04
Ny diagnos 2012-05-27
Rapport 1 kv 2012-05-23
Expanderar och stuvar om 2012-04-25
Forskningsrapport levererad 2012-02-07
Genombrott inom demens 2012-01-05
Rapport 3 KV 2011-11-24
Samma prestanda på halva tiden 2011-11-24
Stort steg mot kommersialisering 2011-09-01
Rapport 2 KV 2011-08-25
Smyger in en potentiell världsnyhet 2011-05-30
Trevare i Nordamerika 2011-05-24
Rapport 1 KV 2011-05-05
Insiders ökar mer än väntat 2011-02-14
Kompletterad kommentar. 2011-02-07
Bokslut 2011-02-07
Spänningen stiger 2011-01-25
Dold information 2011-01-05
Aggressiv nyemission 2011-01-05
Preliminära resultat 2010-12-22
VD-intervju 2010-12-06
Rapport 3 kv 2010 2010-11-23
Från klarhet till klarhet 2010-11-08
Marknaden flerdubblas 2010-09-08
Rapport 2 kv 2010 2010-08-24
Forskningsrapport med mersmak 2010-06-30
Artikel publicerad 2010-05-31
Rapport 1 kv 2010 2010-05-26
Stor studie på barn 2010-05-10
Bokslut 0000-00-00