Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den mest kända kalendereffekten är januarieffekten som i korthet innebär att avkastningen på aktiemarknaden i januarimånad är riskjusterat högre än andra månader.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Forskningsrapport levererad - 2012-02-07

Så kom den då, den efterlängtade forskningsrapporten från SensoDetect. Det torde ju inte ha kommit som någon överraskning för någon att bolaget blivit rejält försenade med sina studier och att detta kommer att påverka utrullningen. Anledningarna till förseningarna är säkert flera men bolaget har valt en väg framåt som gör att de inte ”äger” forskningsprojekten varför kontrollen över desamma ligger hos den som utför forskningen. Det är en självklarhet att forskarnas och bolagets intressen inte alltid går samma väg.  Som utomstående och med facit i hand kanske det hade varit en bättre idé att låta en CRO genomföra studier. Naturligtvis till en kostnad men studien hade blivit klar på utsatt tid. Kostnad är genomgående viktigt och det är viktigt att påtala att SensoDetect inte hade kunnat ha den breda ansatts som de har nu om de varit tvungna att betala alla studier ur egen ficka. Just bredden tror vi kommer vara viktigt inom psykiatrin. Dels för att konkurrerande metoder oftast bara har en indikation men mest för att det i verkligheten är väldigt intressant att kunna skilja närliggande tillstånd åt. Det finns naturligtvis en otålighet bland småspararna men det verkar som om de tålmodiga i år kommer att få sitt lystmäte. Senast i mars kommer första studien och sedan ser sommaren ut att bli en period när det kommer att hända mycket.  Färdiga manus är en sak men publicering en annan.

Uppsala: Här beror fördröjningen på att Akademiska valde att lägga till sjukdomstillstånd och därmed utöka studie, självklart långsiktigt bra för SensoDetect. Ny bedömning från SensoDetect är att datainsamlingen blir färdig q2-q3 och att studien bedöms avslutas q3.  Kanske kan vi få en förhandstitt på resultaten innan studien publiceras men det krävs nog att den är färdig tidig q3 för att hinna publiceras i år. Vi sätter stor tilltro till denna studie som är initierad av Akademiska själva. Syftet förmodar vi är att undersöka i vilken mån SD-BERA är praktiskt användbart i vården. Vi tror att en färdig studie kan ha relativt snabb effekt på SensoDetects försäljning inom i första hand Sveriges gränser, men Akademiska sjukhuset i Uppsala är väl ansedda även internationellt varför studien borde skapa stort intresse även utomlands.

Validering barn. Vi får för första gången reda på att det pågått valideringsarbete för barn i form av två examensarbeten för läkare. ADHD och Aspergers utvärderas och svar väntas i vår.  Vi kan bara anta att dessa studier är av mindre omfång men de kommer garanterat ge en antydan om vart det lutar. Det skulle förvåna om det inte pågår fler studier i det tysta. Att kunna lägga till barnpsykiatri är naturligtvis en fjäder i hatten och det är viktigt att tidigt kunna komma åt ADHD för att snabbt kunna sätta in åtgärder. Det skulle förvåna om det inte pågår fler projekt i form av examensarbeten som vi inte känner till.

Detta är studier som faller utanför den ADHD-studie för barn och ungdomar som utförs vid BUP i Lund och som beräknas vara färdig q4 i år. Denna studie verkar ha dragit ut onödigt mycket på tiden.

Vad gäller de tyska studierna avslutades datainsamlingen tidigt under förra året. Schizofrenistudien sägs vara i publiceringsfas och hur länge den varit det vet vi inte. Publicering kan i praktiken komma imorgon.

Charité har på eget bevåg valt att sätta en doktorandtjänst på SD-BERA (oavsett vad bolaget väljer att kalla den så tänker inte vi skriva ut SensoDetect-BERA varje gång vi nämner instrumentet) Det i sig tyder självklart på att testerna varit bra (inget sjukhus testar en undermålig metod och bestämmer sig efter det att sätta en doktorand på caset), men syftet från Charités håll är höljt i dunkel. Disputation sker under 2012 och studien beräknas avslutas q3. Det är svårt att bedöma läget här men potentiellt får studien mer tyngd av att presenteras i samband med en avhandling. Avhandlingen lär gå in mer på tekniken och kommer på det sättet vara ett bra objektivt dokument som kan skapa intresse för SD-BERA.

Umeåstudien har vi tidigare nämnt som en viktig studie. Dels för att den behandlar nya indikationen bipolär sjukdom, men också för att den skiljer bipolär sjukdom från ADHD. Eftersom det i stora kretsar inom psykiatrin är en vedertagen sanning att bipolär sjukdom är ADHD är nära sammankopplade är detta ett genombrott som förmodligen kommer att bli omtalat. Studien har genomförts med olika produktversioner och resultaten måste därför utvärderas av en tredje part. Datainsamlingen avslutades för ett år sedan men studien kommer inte att vara färdig förrän q2 i år. Vi fick reda på de preliminära resultaten redan hösten 2010 och ser verkligen fram emot publicering. Vi vet att resultaten är bra och endast forskningsformalia borde kunna ställa till det.

Monitorering av psykofarmaka i realtid: Patentansökan inskickad och svar väntas under året. Bolaget ligger, enligt Källstrand, lågt med att presentera den forskning som gjorts inom området fram till dess att patent erhållits. Området har stor potential och det kommer bli intressant att se om läkemedelsbolagen tar till sig detta. Den intressantaste aspekten är naturligtvis förmågan att objektivt kunna anpassa medicinering till en optimal nivå. SensoDetect presenterade en poster i Berlin 2011 där de försiktigt antydde att detta skulle kunna vara möjligt och vi förmodar att bolaget inte låtit denna lilla guldklimp till applikationsområde vila sedan dess. När patentet väl är på plats lär vi få höra mer.

Demens: Inom demens finns det två behandlingsbara tillstånd, Alzheimers och Lewykroppsdemens. De tester som är gjorda inom Alzheimers har uppenbarligen varit tillräckligt lovande för att Region Skåne ska gå vidare med ytterligare tester. Vikten av att med bestämdhet kunna avgöra vilken demenssjukdom en patient lider av kan inte nog påtalas. Det finns stora vinster att göra med att kunna fördröja ett sjukdomsförlopp inom de demenser som det finns bromsmediciner för och vi tror att SensoDetect snabbt kan komma att få genomslag inom detta segment om de lyckas uppvisa bra data. Vi förmodar att det i pilotstudien genomfördes tester på relativt långt gången, säkert diagnostiserad, Alzheimers. Det är viktigt att SensoDetect kan påvisa sjukdomen även i tidigt läge. OM bolaget lyckas med det har vi svårt att se att minnesklinikerna runt om i Sverige inte skulle ta till sig bolagets teknologi snabbt.
Demenssjukdomar kostar enligt Wikipedia svenska samhället 38 MdrSEK per år och ca 60 % av de dementa lider av Alzheimers. Andelen med Lewykroppsdemens är osäker och sätts enligt Wikipedia till 2-20 %.  Vi har tidigare berättat om att upp till 30 % av alla demensfall skulle vara feldiagnostiserade och dessa var förmodligen i ett senare skede då det borde vara enklare med diagnos. Senare års forskning som visat att Alzheimers förmodligen börjar i hjärnstammen ger oss hopp om att SensoDetect är något stort på spåren. Marknaden inom demens är stor och skulle potentiellt kunna spinna vidare till andra neurologiska sjukdomar vi ser fram emot att ta del av mer ingående resultat senare under året.

Slutsats: Vi ser ett par framtida affärsområden utkristalliseras i SensoDetect, Vuxenpsykiatri, Barnpsykiatri, Demens och Pharma. Det vi vet om forskningen är minst sagt lovande, men det behövs mer. När bolaget visat att deras teknologi är lika träffsäker eller bättre än en läkares blir det svårt att ignorera den. Under året kommer mer exakta resultat att presenteras och förhoppningsvis kommer dessa räcka för att SensoDetects säljare metodiskt ska kunna börja bearbeta marknaden. Med lite mer riskvilja i aktiemarknaden hade samtliga potentiella affärsområden kunnat värderas som hela SensoDetect idag. Potentialen finns där, allt tyder på att resultaten finns där och den stora frågan som återstår är när försäljningen sätter igång på allvar. Denna risk är hanterbar och vi tror att intresset för både bolaget och aktien kommer att stiga rejält under året.


Tidigare kommentarer
Samarbetsavtal i Danmark 2013-04-17
Nya avtal 2013-04-10
Vd-intervju Jens Holmberg 2013-04-03
Presenterar villkor för emission 2013-02-26
Rapport 4 kv. 2012 2013-01-28
Resultat från Uppsalastudien 2012-12-18
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-22
Forskningsrapport 2012-10-31
Ytterligare stöd för att även neurodegenerativa sjukdomar kan identifieras 2012-10-30
Ledningsbyte 2012-10-24
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Tysk ADHD-studie klar 2012-10-02
Godkänt patent i USA 2012-10-02
Uppsalastudie försenad 2012-09-06
Positivt utfall för barn-ADHD pilotstudie 2012-09-03
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-29
Fina resultat från schizofrenistudie 2012-08-22
Samarbete med psykiatrisk klinik i Norge 2012-06-04
Ny diagnos 2012-05-27
Rapport 1 kv 2012-05-23
Expanderar och stuvar om 2012-04-25
Forskningsrapport levererad 2012-02-07
Genombrott inom demens 2012-01-05
Rapport 3 KV 2011-11-24
Samma prestanda på halva tiden 2011-11-24
Stort steg mot kommersialisering 2011-09-01
Rapport 2 KV 2011-08-25
Smyger in en potentiell världsnyhet 2011-05-30
Trevare i Nordamerika 2011-05-24
Rapport 1 KV 2011-05-05
Insiders ökar mer än väntat 2011-02-14
Kompletterad kommentar. 2011-02-07
Bokslut 2011-02-07
Spänningen stiger 2011-01-25
Dold information 2011-01-05
Aggressiv nyemission 2011-01-05
Preliminära resultat 2010-12-22
VD-intervju 2010-12-06
Rapport 3 kv 2010 2010-11-23
Från klarhet till klarhet 2010-11-08
Marknaden flerdubblas 2010-09-08
Rapport 2 kv 2010 2010-08-24
Forskningsrapport med mersmak 2010-06-30
Artikel publicerad 2010-05-31
Rapport 1 kv 2010 2010-05-26
Stor studie på barn 2010-05-10
Bokslut 0000-00-00