Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Enligt CAPM är det bara en tillgångs risk, mätt som beta, som påverkar dess förväntade avkastning
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Spänningen stiger - 2011-01-25

Två stora nyheter smygs in i emissionsmemorandumet. Dels att SensoDetect har för avsikt att via redan etablerade kontakter börja etablera den Nordamerikanska marknaden via Kanada och dels att de har för avsikt att undersöka i vilken mån SD-BERA kan användas för att diagnostisera neurodegenerativa sjukdomar (demens). Vi utgår från att syftet med inbrytningen i Kanada har med närheten till USA att göra eftersom marknaden i sig inte är tillräckligt intressant. Bolaget har sedan start pratat om att Europa är prioriterat, men USA är den heliga gralen för alla tillverkare av medicinsk utrustning och vi har tidigare påpekat att ADHD-debatten där borde utgöra ett bra underlag för marknadslansering. Vi är stärkta i vår tro att SensoDetect har för avsikt att använda en del av pengarna till FDA-godkännande. Enligt källor bättre informerade än oss angående denna process borde kostnaden hamna mellan 0,5-1 MUSD.

Även inbrott på den neurologiska marknaden har tidigare diskuterats av oss och när bolaget nu får lite bättre resurser väljer de att gå den vägen. Grundarna kommer ju från psykiatrin vilket gör det naturligt för dem att starta där men mycket talar för att marknaden för neurologiska sjukdomar kan vara större än psykiatrin. Demens är en folksjukdom som drabbar väldigt många äldre. Demens kan ha flera olika anledningar och Alzheimers är en av dem. Om man söker på Alzheimers och brainstem hamnar man på en artikel publicerad 2009 i Neuropathology and Applied Neurobiology som i sin titel reser frågan om Alzheimers börjar i hjärnstammen och dessutom anser sig ha visst stöd i forskningen för att så skulle vara fallet. 3 % av den amerikanska befolkningen mellan 65-74 år anses drabbade av Alzheimers och masscreening för denna och andra neurologiska sjukdomar som t ex Parkinsons och ALS skulle inte vara ett orealistisk grepp med tanke på den låga kostnaden. SensoDetect har tidigare sagt att alla sjukdomar som har med centrala nervsystemet att göra är teoretiskt möjliga att diagnostisera och självklart bör denna möjlighet prissättas i aktien nu när bolaget tar sig an marknaden.

Det meddelas också att SD-BERA Pharma under året kommer att valideras och certifieras. Efter detta kan vi också förvänta oss att försäljning påbörjas dock är vi inte främmande för att viss försäljning kan komma att ske innan certifiering.  Bolaget har tidigare sagt att de tror att det kan bli ett snabbare marknadsgenombrott för Pharma än Diagnosis som den ursprungliga modellen nu döpts till

Vidare behåller bolaget (Som första bolag på AktieTorget??) sin prognos från noteringsprospektet om 8000 undersökningar i årstakt i slutet på 2012. Självklart kan det ses som fegt eftersom det tillkommit flera diagnosmöjligheter och affärsområden, men detta ska nog snarast tolkas som försiktighet i sann SensoDetectanda. Hursomhelst har de olika områdena minskat risken i bolaget samtidigt som möjligheterna har ökat.
 
Efter att ha bevittnat vad SensoDetect lyckats åstadkomma med 8 MSEK på fickan ser vi nu fram emot att se vad de kan göra med det dubbla.


Tidigare kommentarer
Samarbetsavtal i Danmark 2013-04-17
Nya avtal 2013-04-10
Vd-intervju Jens Holmberg 2013-04-03
Presenterar villkor för emission 2013-02-26
Rapport 4 kv. 2012 2013-01-28
Resultat från Uppsalastudien 2012-12-18
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-22
Forskningsrapport 2012-10-31
Ytterligare stöd för att även neurodegenerativa sjukdomar kan identifieras 2012-10-30
Ledningsbyte 2012-10-24
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Tysk ADHD-studie klar 2012-10-02
Godkänt patent i USA 2012-10-02
Uppsalastudie försenad 2012-09-06
Positivt utfall för barn-ADHD pilotstudie 2012-09-03
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-29
Fina resultat från schizofrenistudie 2012-08-22
Samarbete med psykiatrisk klinik i Norge 2012-06-04
Ny diagnos 2012-05-27
Rapport 1 kv 2012-05-23
Expanderar och stuvar om 2012-04-25
Forskningsrapport levererad 2012-02-07
Genombrott inom demens 2012-01-05
Rapport 3 KV 2011-11-24
Samma prestanda på halva tiden 2011-11-24
Stort steg mot kommersialisering 2011-09-01
Rapport 2 KV 2011-08-25
Smyger in en potentiell världsnyhet 2011-05-30
Trevare i Nordamerika 2011-05-24
Rapport 1 KV 2011-05-05
Insiders ökar mer än väntat 2011-02-14
Kompletterad kommentar. 2011-02-07
Bokslut 2011-02-07
Spänningen stiger 2011-01-25
Dold information 2011-01-05
Aggressiv nyemission 2011-01-05
Preliminära resultat 2010-12-22
VD-intervju 2010-12-06
Rapport 3 kv 2010 2010-11-23
Från klarhet till klarhet 2010-11-08
Marknaden flerdubblas 2010-09-08
Rapport 2 kv 2010 2010-08-24
Forskningsrapport med mersmak 2010-06-30
Artikel publicerad 2010-05-31
Rapport 1 kv 2010 2010-05-26
Stor studie på barn 2010-05-10
Bokslut 0000-00-00