Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


VD-intervju - 2010-12-06


Här kommer sent om sider den utlovade intervjun med SensoDetecs VD Johan Källstrand. Vi skickade frågorna efter halvårsrapporten, men postgången har inte varit optimal. Vi är glada att Johan tagit sig tid att besvara våra frågor.

 

 

1. I halvårsrapporten ökade antalet undersökningar med över 100 %, men omsättningen ökade inte i samma utsträckning. Hur kommer detta sig?

 

Detta beror på att en större andel mätningar inom området SD-BERA Research genomförts till lägre genomsnittspris. Dessa beställningar är gynnsamma för bolaget då de ofta omfattar större volymer och i regel kräver mindre arbetsinsats per mätning än kliniska diagnosstödsmätningar. Vidare är det positivt att bolaget kan ta betalt även för forskning.

 

 

 

2. Ni är en liten organisation. Känner du att ert fokus på forskning under året har hämmat den mer kommersiella försäljningen?

 

Generellt har kombinationen av satsningar på kliniska prövningar och betalda forskningsmätningar dragit resurser från direktförsäljningen av diagnosstöd. Prioriteringen bedömer vi som riktig då en internationell lansering krävt fler studier. Trots att vi flerfaldigat det totala antalet genomförda forskningsmätningar ser vi en positiv omsättningsutveckling, vilket är positivt.   

 

 

 

3. Upplever du att potentiella kunder väntar på besked från de kliniska studierna innan besked om eventuellt köp ges?

 

Vi förutsåg att pågående kliniska studier skulle medföra att vissa kunder inväntar publicering av forskningsresultat före inköpsbeslut avseende SD-BERA mätningar. På sikt förväntas genomförande av kliniska studier och kommunikation av deras utfall påverka försäljningen av kliniska diagnosstödsmätningar positivt. Generellt är det viktigt att en kontinuerlig dialog med nuvarande och potentiella kunder upprätthålls, men detta är en resursfråga som inte genomförts i full utsträckning under 2010.

 

 

4. Kassan är allt annat än välfylld och det är tufft att snåla sig igenom en marknadsintroduktion. Kommer ni att behöva göra en nyemission?

 

SensoDetect värderar kontinuerligt uppkomna möjligheter i relation till befintliga resurser.

Summerar vi de första tre kvartalen 2010 är vi mycket nöjda. Vi kan se preliminärt positiva forskningsresultat och aktiva kliniska samarbeten, identifiering av nya tillämpningsområden och kundsegment och framgångsrik övergång till en helt digital teknik med en mer lättanvänd klinisk referensdatabas. Centralt är också genomförd överföring av tillverkning till certifierad och renommerad kontraktstillverkare, något som tillsammans med propåer från externa intressenter om samarbete utgör en nödvändig bas för internationalisering. En eventuellt accelererad internationalisering kan i värdeskapande syfte ske genom emission, bankupplåning eller en kombination av de båda.

 

 

5. Hur fördelar sig den orderbok som ni har mellan kommersiella undersökningar och undersökningar för forskningsändamål? Finns det någon särskild anledning till den starka tillväxten?

 

Merparten av orderboken utgörs av betalda forskningsmätningar. Det är dock viktigt att framhålla att även om vi bara räknar kliniska diagnosstödsmätningar överstiger orderbokens omfattning 2010 samma period 2009.

 

 

6. I en pressrelease daterad 9/8 nämner ni: ”SensoDetect har tidigare kommunicerat att SD-BERA-tekniken potentiellt kan användas för undersökning av neuroaktiva substansers verkan i centrala nervsystemet. Detta arbete har under 2010 varit framgångsrikt då ett flertal substanser kunnat undersökas och bekräftat teknikens användning för detta ändamål.” Kan du utveckla vad detta betyder för bolaget? Kommer det att förändra ert fokus?

 

Det kliniska segmentet är basen för företagets långsiktiga utveckling. Försäljningen utvecklas i takt med att vetenskapliga rapporter publiceras. Gällande både SD-BERA Research och SD-BERA Pharma finns möjlighet till intäkter på kortare sikt då inköpströsklarna för exempelvis forskningsinstitutioner är lägre. Bolaget kommer också att aktivt bearbeta dessa segment under 2011.

 

 

 

7. NI säger i halvårsrapporten “Bolaget fick sin första beställning avseende undersökning av farmakologisk substans verkan i centrala nervsystemet”. Kan du berätta vilken typ av kund detta är?

Beställningen, som kom från en svensk snustillverkare, är den första kommersiella beställningen inom segmentet SD-BERA Pharma. För oss har den ett stort värde då vi bedömer att en rad kommersiella och universitetsanknutna projekt inom vilka neuroaktiva substanser undersöks kan gagnas av vår metod.

 

 

8. Finns det någon särskild anledning till att ni har börjat bearbeta marknaden i Asien?

 

Asienkontakten har varit av explorativ och sonderande karaktär. Bolagets primära fokus för den kliniska försäljningen är Sverige, Norden, Tyskland och andra valda marknader inom Europa,

SD-BERA Research och SD-BERA Pharma kan även omfatta andra marknader, då i samarbete med potentiella partners.

Som meddelats tidigare är det inte bolagets avsikt att på egen hand gå in på den Nordamerikanska marknaden som onekligen står för en betydande del av världsmarknaden. Detta utesluter inte att aktiva diskussioner kommer att föras med möjliga partners avseende denna och andra marknader.

 

 

 

9.  Idag är det fokus på psykiatriska sjukdomar. Finns det något intresse från neurologins håll att utföra tester med er utrustning eller har ni själva funderingar på att dra er åt det hållet?

 

Tekniken har potential att användas avseende alla sjukdomar som direkt eller indirekt påverkar centrala nervsystemet. För merparten av t.ex. de neurodegenerativa sjukdomarna är tidig upptäckt prioriterat, vilket talar för screening med potentiellt bidrag från enkla och kostnadseffektiva metoder som SD-BERA. En dialog förs med profession inom bl.a. somatiska och neurofysiologiska medicinska discipliner och SensoDetects avsikt är att fortsätta dessa aktiviteter.

 

Smallcap kommenterar:

 

Svaren är färskare än frågorna, men det är tydligt att det flyter på enligt plan för SensoDetect. Det har sedan vår ursprungliga analys hänt en hel del. Risken har definitivt minskat. De preliminära resultat som publicerats tyder på att SD-BERA kommer att leverera som utlovat i de kliniska studier som pågår. Marknaden har breddats: Nya sjukdomstillstånd som kan diagnostiseras har tillkommit Autismspektrum, bipolär sjukdom (ännu bara preliminära resultat) och barn-ADHD (pågående studie). Nya tillämpningsområden har tillkommit genom SD-BERA Pharma och här väntar sig Källstrand uppenbarligen en snabbare acceptans än för diagnosstödet. Inga bakslag har ännu rapporterats och självklart innebär det att vi nu är än mer positiva till SensoDetect. Vi har dock beslutat oss för att i rådande läge inte kvantifiera de nya framstegen i form av nya prognoser och riktkurser. Dels för att det är svårt med timing när det gäller introduktion och acceptans, men också för att det är en bra bit kvar till vår gamla riktkurs. Är man ordentligt insatt i bolaget inser man också att behovet av riktkurser i nuläget är relativt litet. Fokus ligger nu på forskning och validering, detta fokus kommer under början på 2011 att glida över i marknadsföring och under 2012 tror vi att försäljningen kommit igång på allvar samtidigt som det akademiska intresset fortsatt att växa. Det akademiska intresset är beroende av att det publiceras artiklar där SD-BERA har ingått. SensoDetect har tidigare sagt att vi innan årets slut skulle få resultat från Umeåstudien och ADHD-studien, och med dryga tre veckor kvar på året har nedräkningen börjat.

När det kommer till testresultat skall man ha klart för sig att det finns ett fel som hindrar SD-BERA från att bli 100 %-ig. Nämligen den mänskliga faktorn. Om vi väljer att undersöka 100 personer med ADHD-diagnos så kommer ett antal av dessa vara feldiagnostiserade. Det ligger i sakens natur och är också en av anledningarna till att behovet av SD-BERA är så stort. En del av dem som klassats som ADHD kan t ex vara bipolärt sjuka, en del psykiatrer hävdar att sjukdomarna är väldigt nära kopplade. Det är inte kontroversiellt att säga att 10 % av de ADHD-diagnostiserade har fått en felaktig diagnos och sett i det ljuset så är SensoDetects resultat riktigt, riktigt bra, men kan samtidigt aldrig komma upp i 100 procent. Samma sak gäller självklart för falska positiva. Det har hittills inte varit ett problem, men förr eller senare kommer det i en studie dyka upp en någon som hittills inte fått en diagnos men som lider av någon av de sjukdomar undersöks.

Sammanfattningsvis har SensoDetect haft ett fantastiskt första år som noterat bolag. Bolaget sattes på AktieTorget för ca 1 år sedan för 10 kr. Vi tyckte aktien var billig då, men undrade om de skulle klara att leverera. Det visade sig att de levererade mer än de lovat. SensoDetect har haft stora forskningsmässiga framgångar under året och om de lyckas kapitalisera på dessa kommer de sätta stora avtryck på hur psykvård bedrivs. Vi tror att de kommer att lyckas.


Tidigare kommentarer
Samarbetsavtal i Danmark 2013-04-17
Nya avtal 2013-04-10
Vd-intervju Jens Holmberg 2013-04-03
Presenterar villkor för emission 2013-02-26
Rapport 4 kv. 2012 2013-01-28
Resultat från Uppsalastudien 2012-12-18
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-22
Forskningsrapport 2012-10-31
Ytterligare stöd för att även neurodegenerativa sjukdomar kan identifieras 2012-10-30
Ledningsbyte 2012-10-24
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Tysk ADHD-studie klar 2012-10-02
Godkänt patent i USA 2012-10-02
Uppsalastudie försenad 2012-09-06
Positivt utfall för barn-ADHD pilotstudie 2012-09-03
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-29
Fina resultat från schizofrenistudie 2012-08-22
Samarbete med psykiatrisk klinik i Norge 2012-06-04
Ny diagnos 2012-05-27
Rapport 1 kv 2012-05-23
Expanderar och stuvar om 2012-04-25
Forskningsrapport levererad 2012-02-07
Genombrott inom demens 2012-01-05
Rapport 3 KV 2011-11-24
Samma prestanda på halva tiden 2011-11-24
Stort steg mot kommersialisering 2011-09-01
Rapport 2 KV 2011-08-25
Smyger in en potentiell världsnyhet 2011-05-30
Trevare i Nordamerika 2011-05-24
Rapport 1 KV 2011-05-05
Insiders ökar mer än väntat 2011-02-14
Kompletterad kommentar. 2011-02-07
Bokslut 2011-02-07
Spänningen stiger 2011-01-25
Dold information 2011-01-05
Aggressiv nyemission 2011-01-05
Preliminära resultat 2010-12-22
VD-intervju 2010-12-06
Rapport 3 kv 2010 2010-11-23
Från klarhet till klarhet 2010-11-08
Marknaden flerdubblas 2010-09-08
Rapport 2 kv 2010 2010-08-24
Forskningsrapport med mersmak 2010-06-30
Artikel publicerad 2010-05-31
Rapport 1 kv 2010 2010-05-26
Stor studie på barn 2010-05-10
Bokslut 0000-00-00

Dela med dig
Fakta SensoDetect
NoteringAktieTorget
Ticker / kodSDET
Antal aktier6,04 milj
VDJens Holmberg
StyrelseordförandeLeif Smeby
Största ägareGrundarna äger tillsammans ca
http://www.handinhand.nu/