Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
det finns över 150 värdepapper listade på AktieTorget
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Från klarhet till klarhet - 2010-11-08

Pilotstudie ADHD Tyskland: Att det nu i en pilotstudie blivit klarlagt att undersökningsresultat inom ADHD inte skiljer sig mellan tyska och svenska individer är i linje med förväntningarna, men det är likväl en framgång för studien. Förväntan blir nu att resultaten i Tyskland ska ligga i linje med tidigare svenska resultat och en riskminskning i caset blir en naturlig följd. Enligt VD Johan Källstrand kom resultaten tidigare än planerat och han säger också att ytterligare data kommer att presenteras innan dessa skickas in för publicering innan året är slut.  Även detta är tidigare än vi tidigare räknat med.

 

Bipolär sjukdom: Att bolaget rapporterar att de i ett samarbete med Umeå universitet visat att de i ett urval av bipolärt sjuka, vuxna patienter med ADHD och patienter utan diagnos kan urskilja OCH särskilja de två sjukdomsgrupperna. En nyhet som kommer leda till försäljningsmässiga framgångar i framtiden. Vi har tidigare sagt att om bolaget lyckas täcka in bipolär sjukdom och depression så skulle en stor procentandel av psykvårdens vårdsökande täckas in. Det ökar således möjligheterna för att SD-BERA kommer att användas vid differentialdiagnoser. Något som är riktigt riktig intressant ur dels ett vetenskapligt perspektiv men också ur ett affärsmässigt perspektiv är att vissa falanger inom psykologin hävdar att bipolär sjukdom och ADHD har ett nära samband och att 70-80 % av bipolärt sjuka även lider av ADHD. Om så hade varit fallet hade SensoDetect inte kunnat särskilja de två grupperna på det sätt som nu gjorts. Detta kan naturligtvis ha stor betydelse för hur patienter behandlas i framtiden och när möjligheten finns är det naturligtvis av stor vikt att se till att man inte behandlar en bipolärt sjuk i manisk fas med medicin avsedd för ADHD. Smallcap kan inte avgöra i vilken mån detta är ett stort genombrott inom psykologin men det kommer säkert leda till en debatt som ökar kunskapen om SD-BERA.

 

Användarstudie: I en studie som har initierats av Akademiska sjukhuset i Uppsala har forskarna själva valt att utöka studien så att den nu innehåller sjukdomsgrupperna schizofreni, schizoaffektiv sjukdom, bipolär sjukdom och ADHD följden blir att datainsamling kommer att pågå även under nästa år och med publicering av data 2012. Det är fantastiskt att användare väljer att göra ett pionjärarbete som detta (och dessutom betalar för det) och Smallcap tycker nästan att de kunde kasta in lite Autismspektrum i mixen också för att göra den fullständig.

 

 

Sahlgrenska fortsätter med en stor studie rörande IBS med 200 testpersoner. Inte kärnområdet för SensoDetect, men 200 betalda undersökningar är inte fy skam.

 

Vidare presenteras på symposiet resultaten från L-lysinstudien vars stora betydelse för SensoDetect egentligen är att man med hjälp av SD-BERA kan mäta en effekt i hjärnstammen av en psykoaktiv substans. Tidigare har vetenskapen varit hänvisad till mätning i kroppens plasma vilket gör att detta måste ses som ett relativt stort vetenskapligt framsteg. SensoDetect rapporterade också under sitt symposium om att om de utfört testet med ytterligare två neuroaktiva substanser, koffein och etanol, och att även dessa i tester på samtliga testpersoner visat på att tydliga substans- och dosspecifika profiler kunde uppmätas. Vetenskapen i all ära, men den affärsmässiga betydelsen för denna upptäckt kan vara enorm. Att kunna använda SD-BERA för att undersöka en medicins verkan borde vara av stort intresse för såväl medicinsk forskning som för läkare som behandlar sina patienter.

 

 

Oavsett vad SD-BERA kan eller inte kan göra handlar det ytterst om vad instrumentet kan göra för de patienter den används på. Att subjektiva bedömningar leder till att läkare har olika uppfattningar om patienters tillstånd och att dessa som en följd felmedicineras är något som kan påverka patientens liv på ett väldigt negativt sätt. Ur ett lekmannaperspektiv känns det som en självklarhet att tveksamma diagnoser dubbelcheckas med hjälp av ett objektivt verktyg. Vi har hört invändningar mot att SD-BERA inte är hundraprocentig, men psykiatrins stora problem är att människans bedömningar inte heller är det. Med hjälp av SD-BERA kommer vetenskapen att kunna gräva djupare i de psykiska OCH neurologiska sjukdomarna och på så sätt nå ökad förståelse och därmed få bättre möjligheter att bota eller i alla fall lindra sjukdomarna. SensoDetect har haft en fin kursutveckling sedan vi upptäckte bolaget, men den är inte i närheten av de framgångar som nåtts på det vetenskapliga planet och vi anser att bolaget med den minskade risk som framgångarna inneburit idag är ännu mer köpvärd än när vi skrev första analysen.


Tidigare kommentarer
Samarbetsavtal i Danmark 2013-04-17
Nya avtal 2013-04-10
Vd-intervju Jens Holmberg 2013-04-03
Presenterar villkor för emission 2013-02-26
Rapport 4 kv. 2012 2013-01-28
Resultat från Uppsalastudien 2012-12-18
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-22
Forskningsrapport 2012-10-31
Ytterligare stöd för att även neurodegenerativa sjukdomar kan identifieras 2012-10-30
Ledningsbyte 2012-10-24
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Tysk ADHD-studie klar 2012-10-02
Godkänt patent i USA 2012-10-02
Uppsalastudie försenad 2012-09-06
Positivt utfall för barn-ADHD pilotstudie 2012-09-03
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-29
Fina resultat från schizofrenistudie 2012-08-22
Samarbete med psykiatrisk klinik i Norge 2012-06-04
Ny diagnos 2012-05-27
Rapport 1 kv 2012-05-23
Expanderar och stuvar om 2012-04-25
Forskningsrapport levererad 2012-02-07
Genombrott inom demens 2012-01-05
Rapport 3 KV 2011-11-24
Samma prestanda på halva tiden 2011-11-24
Stort steg mot kommersialisering 2011-09-01
Rapport 2 KV 2011-08-25
Smyger in en potentiell världsnyhet 2011-05-30
Trevare i Nordamerika 2011-05-24
Rapport 1 KV 2011-05-05
Insiders ökar mer än väntat 2011-02-14
Kompletterad kommentar. 2011-02-07
Bokslut 2011-02-07
Spänningen stiger 2011-01-25
Dold information 2011-01-05
Aggressiv nyemission 2011-01-05
Preliminära resultat 2010-12-22
VD-intervju 2010-12-06
Rapport 3 kv 2010 2010-11-23
Från klarhet till klarhet 2010-11-08
Marknaden flerdubblas 2010-09-08
Rapport 2 kv 2010 2010-08-24
Forskningsrapport med mersmak 2010-06-30
Artikel publicerad 2010-05-31
Rapport 1 kv 2010 2010-05-26
Stor studie på barn 2010-05-10
Bokslut 0000-00-00

Dela med dig
Fakta SensoDetect
NoteringAktieTorget
Ticker / kodSDET
Antal aktier6,04 milj
VDJens Holmberg
StyrelseordförandeLeif Smeby
Största ägareGrundarna äger tillsammans ca
http://www.handinhand.nu/