Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
att det inte finns något påvisbart samband mellan börsens aggregerade p/e-tal och avkastning framöver?
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Diagnos med lysande prognos. - 2010-05-03

Detta är endast en kortare introduktion. För den fullständiga analysen klicka på länken ovan.

 

En fjärdedel av världens befolkning drabbas någon gång av psykisk sjukdom och en halv miljard människor lider av en beteendestörning eller har en psykiatrisk diagnos. I många av dessa fall är patienten helt utelämnad till en subjektiv diagnos då tillfredställande objektiva diagnosmetoder hittills har saknats. SensoDetect tror att de genom sin innovation SD-BERA kan bidra starkt till säkerheten i den prognos som ställs. Genom forskning som sträcker sig 30 år tillbaks i tiden har bolaget utvecklat en metod för att idag, med stor säkerhet kunna diagnostisera schizofreni, ADHD & autismspektrum. Detta är sjukdomar som skapar stort lidande för de drabbade och även stora kostnader för samhället. Att sjukdomarna tidigt och på ett rättvisande sätt kan diagnostiseras är av stor vikt. SensoDetect har i en marknadsbedömning uppskattat att det enbart i Europa görs runt 800 000 utredningar rörande ADHD och schizofreni.  Smallcap tror att SensoDetect kommer att hitta fler sjukdomstillstånd som går att diagnostisera och att det enkla handhavandet och den låga kostnaden per underökning gör att metoden har goda möjligheter att slå igenom som diagnosstöd.

 

 

Sammanfattning
SD-BERA används idag av svenska kunder och innevarande år ligger fokus på att validera metoden i en oberoende klinisk studie som för tillfället utförs i Tyskland på anrika sjukhuset Charité i Berlin. Givet positiva resultat från denna studie kommer SensoDetect ha en bra plattform för marknadsföring på den Europeiska marknaden. Det finns konkurrerande metoder som av kostnads- och handhavandeskäl inte har fått något större genomslag på marknaden.

Potentialen för SD-BERA är enorm och de utmaningar som nu ligger framför bolaget är främst valideringsstudier, pågående och kommande för nya diagnoser och framför allt marknadens acceptans. Det är idag omöjligt att säga på vilket sätt den internationella marknaden kommer att ta till sig metoden och de kommande åren kommer att bli spännande att följa. Efter expansion i Europa står resten av världen på tur och när det blir dags för detta har bolaget rimligtvis fått tillräckligt mycket indikationer för att veta vilken marknad som står på tur att erövras. Planen är att expandera genom distributörer, men också genom att bearbeta de viktigaste klinikerna på egen hand.

Vi har gjort en värderingsmodell som vi anser är rimlig för bolagets utveckling. Vi har tagit höjd för den osäkerhet som finns genom att applicera en hög diskonteringsränta i beräkningen av framtida kassaflöden och dessutom räknat med att det finns en viss risk att valideringsstudien som nu pågår inte visar önskvärt resultat. Vi har bara räknat på marknaden i Europa, Japan och USA och har trots detta kommit fram till att aktien är lågt värderad i förhållande till de möjligheter som föreligger. Med detta sagt vill vi också påpeka att en investering i den här typen av företag i ett läge där försäljningen inte ännu tagit fart innebär en stor risk och förseningar eller uteblivna framgångar skulle inverka negativt på värderingen. Vi uppmanar den potentielle investeraren att bilda sig en egen uppfattning om bolagets chanser och efter det ta ett investeringsbeslut. Chansen finns att man kan få vara med om något riktigt stort.

Klicka på länken ovan för att läsa mer


Tidigare analyser