Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Den mest kända kalendereffekten är januarieffekten som i korthet innebär att avkastningen på aktiemarknaden i januarimånad är riskjusterat högre än andra månader.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


VD Intervju - 2010-05-25

Vi har länge jagat Dignitanas VD Martin Waleij för ett längre samtal, men denne har haft hektiska dagar. När vi äntligen får tid att prata med honom får vi bekräftelse på att Dignitana är ett av de mest intressanta casen just nu. Mycket är på gång och det kan mycket väl visa sig att vi blir positivt överraskade framöver.

 

Dignitana har tecknat avtal med en stor aktör som ska genomföra studier i Tyskland och Frankrike. Finns det några garanterade volymer knutna till avtalet om studierna faller ut som förväntat?

Det finns garanterade volymer kopplade till avtalet. Dessa är ännu inte kommunicerade men innebär i korthet att leveranser börjar redan i år och följs upp under första kvartalet 2011

 

Kan du säga något om vilka volymer det rör sig om?

Vad jag kan säga är att det är väldigt viktiga volymer för Dignitana i nuläget, men också att vi förväntar oss betydligt mer när avtalet löper på och förhoppningsvis utökas till andra länder.

 

Vad krävs för att Frankrike-Tyskland-studierna ska räknas som godkända?

I de förutsättningar som satts upp gäller det att vi fortsätter visa på de resultat som vi redan visat upp i tidigare studier. Vi har gjort uppföljning på mer än 3 500 patienter genom åren med positivt resultat och dessa behandlades med den gamla generationens DigniCap. Vi har sedan dess ytterligare förfinat och uppgraderat vårt system.

 

Vilka andra studier förväntas bli färdiga i år?

Det pågår en större studie i Malaysia som sponsras av ett Universitet i Kuala Lumpur som kommer att bli färdig i år. Det är en studie med 100 patienter med bröstcancer där man förutom håravfall kommer att fokusera på quality of life. Fokus på quality of life är något vi ser komma mer och mer i hela världen och är kanske vårt största bidrag. Håret växer ju ut efter genomförd cytostatikabehandling men att under behandling få behålla sitt egna hår betyder väldigt mycket för många patienter. Vidare pågår studier i Spanien och en regulatorisk studie i Japan som kommer att slutföras i år och det planeras ytterligare en multicenterstudie som kommer att startas i år, men troligtvis inte hinner slutföras innan året är slut.

 

Har det tysk-franska avtalet fördröjt försäljningsprocessen?

Till viss del har försäljningen fördröjts. Vår partner har visat intresse för ett antal ytterligare länder såväl i som utanför Europa och vi gör bedömningen att det är värt att vänta på besked från dem som ska komma inom ett halvår. Vi har lagt en del förhandlingar på is och styrt om våra resurser till andra marknader så den egentliga fördröjningen är förhoppningsvis inte så stor.

 

För ett år sedan startades en studie för nedkylning av hjärnan vid hjärtstopp och stroke. När förväntas denna vara färdig?

Vi kan inte säga något i nuläget, men kommer med besked innan sommaren är slut.

 

Kan braincooling bli en prioriterad marknad för er eller tänker ni er andra lösningar?

För nuvarande råder 100 % fokus på vårt kärnområde onkologi. Emellertid finns det stora marknader utanför detta där vår utrustning med mindre modifikationer borde kunna användas med framgång.

 

Vilka andra användningsområden skulle er teknologi kunna ha?

Medicinsk kylning är ett område på stark frammarsch och produkter används bland annat inom transplantationer, kirurgi, onkologi och neurologi. Ett annat närliggande område är sk idrottsmedicin och rehabiliteringsprodukter där jag tror att vi med relativt små ansträngningar skulle kunna ta fram en produkt.

 

Ni har studier på gång i Japan och i Europa som nu kommer att drivas parallellt. Är det att gapa efter för mycket att redan nu börja fundera kring att starta studier även i USA?

Om vi gör det på rätt sätt så har vi resurser till att klara USA också. Om vi tittar på Japan så har vi hjälpt till med utformningen av studien, men resten sköts av expertis på plats och vi har till och med fått betalt för DigniCapsystemen som vi skickat dit. När det gäller Tyskland-Frankrike så tynger den studien kortsiktigt vårt kassaflöde något eftersom vår partner leasar DigniCapsystemen, men i övrigt tar vår partner hand om det mesta runt studien. Det skulle alltså gå att driva en studie i USA utan att det skulle kosta för mycket pengar och/eller resurser för Dignitana.


Skulle den partner ni nu börjar samarbeta med i Europa även kunna vara behjälplig när det gäller att få igång studier i USA?

Det skulle de säkert kunna vara, men vår tanke är att göra detta utan att binda upp oss för mycket. USA representerar den absolut största marknaden värdemässigt för Dignitana och att i nuläget ”sälja” bort den marknaden är inte aktuellt. Däremot ser vi stora möjligheter i att vårt Europeiska samarbete utvidgas, det förs redan nu diskussioner om att utvidga det Letter Of Intent som redan skrivits om ytterligare fyra europeiska länder.

 

Det har hänt mycket sedan nyemissionen, märker ni några förändrade attityder?

Den stora trenden som vi kommer att rida på är quality of life. Patientens totala välmående och inte bara det medicinska kommer allt mer i fokus i hela världen. Den medicinska världen börjar mer och mer inse att ju bättre patienten mår ju bättre skickade är det att stå emot en sjukdom. Vi blev uppriktig sagt förvånade över responsen i Tyskland i samband med förfrågningar rörande vår studie där. Tidigare har särskilt tyska läkare satt relativt litet värde på att patienten skulle få behålla sitt hår. Nu fick vi trots att det var med relativt kort varsel positiv respons från sex av de åtta mest prestigefyllda cancerklinikerna i Tyskland.

 

Kommer ni att behöva förstärka organisationen under året?

Det ligger i sakens natur att vi allteftersom bolaget växer utökar service och försäljningsorganisation.

 

Vilken är Dignitanas flaskhals för vidare expansion idag?

Vi känner oss för stunden begränsade av tiden i den mån att de studier som vi genomför måste få ta den tiden de tar och regulatorisk administration tar också tid och detta är inget vi kan påverka. Vi tror på vår produkt och de resultat vi tidigare visat och ser fram emot att resten av världen ska få upp ögonen för detta.

 

Ni jobbar mest med distributörer. Kan ni tänka er att hoppa över det steget och starta ett eget bolag i något land?

Ja, det är inte omöjligt. Vi utvärderar kontinuerligt olika alternativ och även om det är resurskrävande skulle det på en del marknader sannolikt snabbt betala sig att sälja via eget dotterbolag. Detta är en strategi som också påverkas av vilka andra produkter vi i framtiden kommer att erbjuda.

 

Smallcap kommenterar:

Det är tydligt att Dignitana har fått en riktigt bra partner på kroken i samband med Tyskland-Frankrike. Bolaget kan idag inte berätta vilken distributör det rör sig om, men eftersom de är villiga att invänta deras svar rörande ytterligare marknader råder inget tvivel om att de är nöjda och tror på vidare samarbeten.

 

Jämfört med läget när vår analys publicerades i februari har Kontinentaleuropa seglat upp som en marknad med stora möjligheter och det tidigare än beräknat. Vår tidigare prognos om en försäljning på koncernnivå om 60 MSEK år 2012 förefaller i ljuset av detta som konservativ. Även kostnadsbiten ser ganska bra ut med tanke på att den europeiska partnern står för kostnaderna för studien. Sammantaget kan det finnas skäl för oss att bli mer optimistiska angående försäljning och marginaler och en hel del tyder på att 2012 kan bli det stora lyftet i dessa avseenden.  
 
I vår analys från i vintras redovisade vi även ett mer optimistiskt scenario där vi kunde motivera en riktkurs på 30 kr. Detta byggde bl a på antagande om drygt 100 MSEK i försäljning 2012. Möjligen är det något tidigt att teckna in detta scenario till fullo, men bolaget har helt klart tagit betydelsefulla steg i denna riktning.
 
Braincooling är ännu i tidig fas, men att tekniken fortsätter att utvärderas är ett positivt tecken. Inom området finns f ö två bolag med svensk anknytning, Quickcool och Benechill, där riskkapitalister som CapMan och HealthCap investerat (förra sommaren investerade HealthCap 13,5 MUSD i Benechill). Detta har helt klart förutsättningar att bli en krydda i investeringscaset. Vi har inte tagit hänsyn till denna indikation i våra prognoser eller vår värdering och alltså utgör den ytterligare potential. Utan att gå in djupare på saken gör vi bedömningen att marknaden för braincooling är avsevärt mycket större än marknaden för skalpkylning. Vi följer utvecklingen med spänning.

 

 


Tidigare kommentarer
Skeppning enligt plan 2014-06-24
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-21
Brasiliansk stororder 2014-04-30
Ny VD och styrelse 2014-04-16
BrainCool återbetalar lån 2014-04-15
VD lämnar 2014-03-28
Flera positiva besked 2014-03-27
Dignicap får marknadsgodkännande i Kina 2014-03-18
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-27
Skatteverket godkänner Lex Asea-utdelning av Braincool 2014-02-11
Ett steg närmare marknadsgodkännande i Kina 2014-01-28
Halvvägs 2014-01-17
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-29
Presentation 2013-11-25
VD-intervju Martin Waleij 2013-09-27
Genomför riktad emission 2013-09-19
Utreder avknoppning av Braincool 2013-09-05
Rapport 2 kv. 2013 (uppdaterad) 2013-08-29
Framsteg i USA 2013-08-27
Kallar till extra bolagsstämma 2013-08-14
VD-intervju Martin Waleij 2013-06-20
FDA ger klartecken för avslutande Dignicapstudie 2013-06-07
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-22
Insiderförsäljning 2013-04-08
Mindre order till Australien 2013-04-03
I startgroparna för PMA-studie 2013-03-25
Dignitana på gång i Storbritannien 2013-03-21
Presentation 13 Mars 2013-03-14
BrainCoolstudie inleds med ledande center för hjärnkylningsforskning 2013-03-05
Rapport 4 kv. 2012 2013-02-28
Fler framgångar i Storbritannien 2013-02-25
Slutförd produktionstransfer och ny stororder 2012-12-21
Klargörande 2012-11-29
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-28
Levererar till privat aktör 2012-11-23
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Flera nyheter i en pressrelease 2012-10-02
Visar framfötterna på Royal Marsden 2012-09-27
Gör företrädesemission 2012-09-07
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-22
Avtal med Partnertech 2012-08-21
Rörande bolagsstämman 2012-07-02
Europaavtal klart 2012-06-14
Försäljning i Chile samt partnerskap 2012-05-30
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-28
Ny order 2012-05-02
Europeisk stororder 2012-03-28
Distributör i Vietnam 2012-03-20
In i finrummet 2012-03-19
Vd-intervju 2012-03-14
Braincool startar klinisk studie i Storbritannien 2012-03-08
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-27
Ytterligare en distributör 2011-12-01
Validering av braincoolmetod 2011-12-01
Dignitana på First North första december 2011-11-30
Turkisk stororder 2011-11-28
Kvartal 3 2011-11-17
Europeiskt samarbete smygstartar 2011-11-17
Avtal Taiwan 2011-11-14
Två nya ordrar 2011-10-07
Distributör i Kanada 2011-08-30
Studiestart och kompletterat patent. 2011-08-24
Rapport 2 KV 2011-08-22
Häpnadsväckande genombrott i Asien 2011-06-30
Startskott för satsning på hjärnkylning 2011-06-16
Rapport 1 KV 2011-05-30
VD-intervju 2011-05-05
Ny kund 2011-05-04
Patent i Kina 2011-05-03
Leveranser till Sydamerika 2011-04-29
Uppe på banan 2011-04-28
Patent 2011-04-28
Byter lista 2011-04-20
Bryter med distributör 2011-04-19
Konferens i St Gallen 2011-03-24
Ett förlorat halvår. 2011-02-23
Vin och vatten 2011-02-21
Nya Dignicap ännu bättre 2011-02-03
Nytt sjukhus till studie. 2011-01-25
Kassan full och VD ökar 2010-12-23
Ännu mera! 2010-12-07
Dotterbolag i USA 2010-12-06
Dignitana inleder marknadsföringssamarbete 2010-11-25
Rapport 3 kv 2010 2010-11-18
Har gått in på världens största marknad. 2010-11-17
Order på fem system från Saudiarabien 2010-11-16
USA-studien går vidare 2010-11-15
Försäljning till svenska sjukhus 2010-11-02
Stororder från Turkiet 2010-09-16
Avtal med välgörenhetsorganisation 2010-08-25
Distributör i Singapore 2010-08-23
Rapport 2 kv 2010 2010-08-19
Tidigt klartecken för USA ger höjd riktkurs 2010-06-17
Studie presenterad i USA 2010-06-11
Brasilien nästa 2010-06-04
Avtal i Iran 2010-05-31
Etablerar dotterbolag för hjärnkylning 2010-05-28
VD Intervju 2010-05-25
Rapport 1 kv 2010 2010-05-18
Betald valideringsstudie i Europa 2010-04-28
Big in Japan? 2010-04-08
Flyt i öster 2010-03-31
Uppföljningsorder 2010-03-02