Kom ihåg mig

Bli medlem

Glömt lösenord?

Sök bland nyheter och analysmaterial

Blogg
Expres2ion

Förklaring till vår syn på Expres2ion

Läs mer
Krönika
Solen, sinnet & börsen

En krönika från Randomwalk.se

Läs mer
Visste du att
Tidningen the Trader rankade 2005 världens genom tiderna bästa traders. Första platsen gick till Paul Tudor Jones. Trea på samma lista kom George Soros.
RSS

Få de senaste analyserna och kommentarerna som RSS


Presentation - 2013-11-25

Martin Waleij presenterade förra veckan på en Avanzatillställning och gjorde en hel del klargöranden och även om där inte var mycket nytt tycker vi nog att det som kom var av positiv karaktär. Dock tycks det ha funnits utrymme för tolkningar och en oklar SIX-rapportering hjälpte väl till att sprida tvivel rörande en otydlig formulering om processen mot marknadsgodkännande i USA.

 

Det var en apologetisk Waleij som framträdde och som beklagade de förseningar som varit. När det gäller förskjutningarna i lanseringen av systemet finns det dock en del att säga till Waleijs försvar. Först sinkades lanseringen av Kitron som inte klarade att leverera. Ytterligare 6 månader tappades i teknologiöverföringen till Partnertech och när denna väl är färdig säger Sysmex att de vill göra ytterligare förbättringar och kanske lade de en stor beställning som plåster på såren för detta? En order som i alla fall vi på Smallcap tolkade som att lanseringsstarten var nära förestående. När Waleij pratade om 6-12 månaders försening var det historisk försening som avsågs inte ytterligare försening som en del tycks ha missuppfattat det som.

 

Waleij gick igenom vad som är ändrat i DigniCap och att man har anpassat sig till Sysmex krav och nya regulatoriska regler. Det finns ingen anledning att informera sina konkurrenter om att man gör dessa saker innan de är utförda vilket man ju de facto gör om man kommunicerar i detalj med aktiemarknaden. Det är ju trots allt ändringar som ger Dignitana ett försprång på marknaden. Så att gå ut att tala om detta före ändringarna är gjorda låter sig inte riktigt göras även om det har resulterat i en del frustrerade ägare.

 

Nu berättade Martin Waleij att den riktiga lanseringen från Sysmex håll kom i september och att det fokuseras på de tysktalande länderna i första hand och att Italien och Spanien går av sig själva på grund av ett stort intresse. Vad detta innebär ekonomiska termer är svårt att tolka men vi har inga större förväntningar på resultaten i tredje kvartalet och kanske inte i fjärde heller. Sysmex har haft produkter i lager och kommer knappast informera oss om i vilken takt de sätts ut hos kund. Kanske kan vi få någon form av fingervisning om hur det går när nästa beställning kommer. Vi förväntar oss stark tillväxt från initialt blygsamma nivåer. De kliniker som ingått i tysk-franska studien borde ju vara low hanging fruit i sammanhanget och privata kliniker som vill differentiera sig mot sina konkurrenter torde också bli early adopters.

 

Waleij nämner också att det är nödvändigt med reimbursements för att sälja skalpkylning och att detta har erhållits i två tyska bundesland till bra nivåer. När vi kontaktade honom och bad om en förklaring till det uttalandet förtydligar Waleij med att ingen produkt blir en blockbuster utan reimbursements och det må så vara men vi vet ju att Paxman fått ut 1800 system utan att det funnits reimbursement tidigare så det uttalandet tas med en nypa salt. Å andra sidan är skalpkylning ännu ingen blockbuster. Det nämndes också i presentationen ett räkneexempel där privata kliniker i princip behöver 2-3 nya patienter för att betala för ett nytt skalpkylningssystem och vi har redan sett hur privata kliniker använder Dignicap i sin marknadsföring.

 

En sak som var en total nyhet för oss var planerna att sälja individuellt utformade mössor till varje patient för runt 1 000 SEK per mössa. Det tyder på att Dignitana ser en betydligt större potential i förbrukningsvaror än vad i alla fall vi har föreställt oss och i en situation där man tänker sig ett par hundratusen behandlade patienter per år blir det ganska stora pengar…

 

Martin Waleij nämner konkurrenten Paxman ett par gånger under presentationen. De berättade ju för någon vecka sedan att de erhållit tillstånd att genomföra en studie i USA.

 

Till grund för Paxmans ansökan ligger en studie utförd i Schweiz 2011 och om man tittar på resultaten ser man att Paxman, när det gäller håravfall, presterar i linje med Penguin Cold Cap, dvs kylmössan som tas direkt ur frysen för att sättas på huvudet och sedan byts ett par gånger under behandlingen. Vad som är förvånande är att patienterna upplevde Cold Cap som mer bekväm än Paxmans system. Detta är siffror som är nya för Smallcap men de stöttar definitivt det som vi tidigare sagt rörande den relativa bekvämligheten. Eftersom Dignitana har patent på att utrusta kylhättan med temperatursensorer samt att ha olika kyla på främre och bakre huvud kan de kyla exakt och konkurrenterna måste överkyla för att vara säkra på att det är tillräckligt med kyla.  Studien gjordes på kvinnor och män och var således inte exklusiv för bröstcancerpatienter.  Således skulle studien, som vi förstår det, kunna bredda användandet av skalpkylning i USA vilket skulle vara positivt.

 

Dignitana verkar övertygade om att de i längden tjänar på att det görs en jämförelse mellan Paxman och Dignitana. Det pågår en studie i Storbritannien mellan tre olika skalpkylningssystem. Den del av patienterna som ska använda Dignicap är redan färdigrekryterad och, som vi förstår det, färdigbehandlade. Dignitana har jobbat för att få in patienter till Dignicap och varför de andra två har misslyckats kan vi som utomstående bara spekulera i, men möjligtvis kan det vara så att de känner att de inte har något att vinna på en jämförelse. Denna studie är viktig för Dignitanas expansion i Storbritannien eftersom marknaden där domineras av Paxman. Dominansen beror på att det finns en välgörenhetsorganisation som arbetar exklusivt med Paxman och delar ut system gratis till den offentliga sjukvården. Detta är naturligtvis svårt för Dignitana att konkurrera med, men vi har sett att privata aktörer har valt Dignicap framför Paxmans system och det är naturligtvis en fingervisning om hur objektiva aktörer ser på systemen. Vi har svårt att se hur en välgörenhetsorganisation ska kunna fortsätta jobba exklusivt med Paxman om det visar sig att Dignitanas system är bättre, men som sagt studien ska bli färdig också.

 

Stort fokus ligger på ansökan om marknadsgodkännande för Dignicap i Kina där Dignitana väntar ”dagligen”  på besked efter att ha lämnat in slutlig ansökan i slutet av sommaren. Ett bifall i Kina skulle utgöra en mycket viktig milstolpe. De kliniska studierna i USA ser ut att löpa enligt plan och sammantaget är sannolikheten stor att Digncap kan lanseras på båda dessa mycket stora geografiska marknader inom en tvåårsperiod. Detta är ett kittlande scenario som knappast återspeglas i den svaga kursutvecklingen som just nu tycks domineras av tredje kvartalets resultat.


Tidigare kommentarer
Skeppning enligt plan 2014-06-24
Rapport 1 kv. 2014 2014-05-21
Brasiliansk stororder 2014-04-30
Ny VD och styrelse 2014-04-16
BrainCool återbetalar lån 2014-04-15
VD lämnar 2014-03-28
Flera positiva besked 2014-03-27
Dignicap får marknadsgodkännande i Kina 2014-03-18
Rapport 4 kv. 2013 2014-02-27
Skatteverket godkänner Lex Asea-utdelning av Braincool 2014-02-11
Ett steg närmare marknadsgodkännande i Kina 2014-01-28
Halvvägs 2014-01-17
Rapport 3 kv. 2013 2013-11-29
Presentation 2013-11-25
VD-intervju Martin Waleij 2013-09-27
Genomför riktad emission 2013-09-19
Utreder avknoppning av Braincool 2013-09-05
Rapport 2 kv. 2013 (uppdaterad) 2013-08-29
Framsteg i USA 2013-08-27
Kallar till extra bolagsstämma 2013-08-14
VD-intervju Martin Waleij 2013-06-20
FDA ger klartecken för avslutande Dignicapstudie 2013-06-07
Rapport 1 kv. 2013 2013-05-22
Insiderförsäljning 2013-04-08
Mindre order till Australien 2013-04-03
I startgroparna för PMA-studie 2013-03-25
Dignitana på gång i Storbritannien 2013-03-21
Presentation 13 Mars 2013-03-14
BrainCoolstudie inleds med ledande center för hjärnkylningsforskning 2013-03-05
Rapport 4 kv. 2012 2013-02-28
Fler framgångar i Storbritannien 2013-02-25
Slutförd produktionstransfer och ny stororder 2012-12-21
Klargörande 2012-11-29
Rapport 3 kv. 2012 2012-11-28
Levererar till privat aktör 2012-11-23
Filmlänk och kommentarer 2012-10-12
Flera nyheter i en pressrelease 2012-10-02
Visar framfötterna på Royal Marsden 2012-09-27
Gör företrädesemission 2012-09-07
Rapport 2 kv. 2012 2012-08-22
Avtal med Partnertech 2012-08-21
Rörande bolagsstämman 2012-07-02
Europaavtal klart 2012-06-14
Försäljning i Chile samt partnerskap 2012-05-30
Rapport 1 kv. 2012 2012-05-28
Ny order 2012-05-02
Europeisk stororder 2012-03-28
Distributör i Vietnam 2012-03-20
In i finrummet 2012-03-19
Vd-intervju 2012-03-14
Braincool startar klinisk studie i Storbritannien 2012-03-08
Rapport 4 kv. 2011 2012-02-27
Ytterligare en distributör 2011-12-01
Validering av braincoolmetod 2011-12-01
Dignitana på First North första december 2011-11-30
Turkisk stororder 2011-11-28
Kvartal 3 2011-11-17
Europeiskt samarbete smygstartar 2011-11-17
Avtal Taiwan 2011-11-14
Två nya ordrar 2011-10-07
Distributör i Kanada 2011-08-30
Studiestart och kompletterat patent. 2011-08-24
Rapport 2 KV 2011-08-22
Häpnadsväckande genombrott i Asien 2011-06-30
Startskott för satsning på hjärnkylning 2011-06-16
Rapport 1 KV 2011-05-30
VD-intervju 2011-05-05
Ny kund 2011-05-04
Patent i Kina 2011-05-03
Leveranser till Sydamerika 2011-04-29
Uppe på banan 2011-04-28
Patent 2011-04-28
Byter lista 2011-04-20
Bryter med distributör 2011-04-19
Konferens i St Gallen 2011-03-24
Ett förlorat halvår. 2011-02-23
Vin och vatten 2011-02-21
Nya Dignicap ännu bättre 2011-02-03
Nytt sjukhus till studie. 2011-01-25
Kassan full och VD ökar 2010-12-23
Ännu mera! 2010-12-07
Dotterbolag i USA 2010-12-06
Dignitana inleder marknadsföringssamarbete 2010-11-25
Rapport 3 kv 2010 2010-11-18
Har gått in på världens största marknad. 2010-11-17
Order på fem system från Saudiarabien 2010-11-16
USA-studien går vidare 2010-11-15
Försäljning till svenska sjukhus 2010-11-02
Stororder från Turkiet 2010-09-16
Avtal med välgörenhetsorganisation 2010-08-25
Distributör i Singapore 2010-08-23
Rapport 2 kv 2010 2010-08-19
Tidigt klartecken för USA ger höjd riktkurs 2010-06-17
Studie presenterad i USA 2010-06-11
Brasilien nästa 2010-06-04
Avtal i Iran 2010-05-31
Etablerar dotterbolag för hjärnkylning 2010-05-28
VD Intervju 2010-05-25
Rapport 1 kv 2010 2010-05-18
Betald valideringsstudie i Europa 2010-04-28
Big in Japan? 2010-04-08
Flyt i öster 2010-03-31
Uppföljningsorder 2010-03-02